Quy Trình Mua hàng Nhập khẩu của giải pháp EBS đối với công ty SX Gạch Men

0

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất đã lập, phụ thuộc chu kỳ sản xuất, công đoạn sản xuất, ngày dự trữ hợp lý của từng loại vật tư, phát sinh nhu cầu về nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, phụ tùng…Đối với những mặt hàng nhập khẩu do CTy  điều phối, bộ phận mua hàng ở các công ty thành viên không được phép chủ động mua hàng hóa, mà phải thông qua sự điều phối từ bộ phận mua hàng ở công ty.

mua-hang-nhap-khau

PTP.02.01: Trong quá trình sản xuất kinh doanh, phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất đã lập, phụ thuộc chu kỳ sản xuất, công đoạn sản xuất, ngày dự trữ hợp lý của từng loại vật tư, phát sinh nhu cầu về nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, phụ tùng… Đối với những mặt hàng do CTy Gạch Men điều phối, bộ phận mua hàng ở các công ty thành viên không được phép chủ động mua hàng hóa, mà phải thông qua sự điều phối từ Cty.

PTP.02.02: Bộ phận mua hàng thực hiện lập YCMH trên hệ thống tại phân hệ mua hàng của CTy Gạch Men.

PTP.02.03: Giám đốc hoặc NĐUQ căn cứ vào tình hình thực tế phê duyệt các YCMH của đơn vị mình được lập trên hệ thống tại phân hệ mua hàng của CTy Gạch Men .

–           Nếu YCMH được duyệt thì chuyển sang thực hiện bước PTP.02.04.

–           Nếu YCMH không được duyệt và phải sửa lại thì quay lại bước PTP.02.02.

–           Nếu YCMH không được duyệt và phải hủy thì chuyển sang PTP.02.05.

PTP.02.04: Ban tổng giám đốc CTy Gạch Men hoặc NĐUQ căn cứ vào tình hình tài chính và sản xuất thực tế thực hiện phê duyệt các YCMH đã được giám đốc các đơn vị thành viên phê duyệt.

–           Nếu YCMH được duyệt thì chuyển sang thực hiện bước PTP.02.06.

–           Nếu YCMH không được duyệt và phải chỉnh sửa thì quay lại PTP.02.02.

–           Nếu YCMH không được phê duyệt và phải hủy thì chuyển sang PTP.02.05.

PTP.02.05: Nếu YCMH không được duyệt và phải hủy thì thực hiện hủy YCMH đó.

PTP.02.06: Khi nhận được các YCMH của các đơn vị thành viên đã được Ban Tổng giám đốc CTy Gạch Men hoặc NĐUQ duyệt, ban Tài chính tiến hành lập yêu cầu báo giá trên hệ thống và in ra gửi cho các NCC liên quan.          Trường hợp mua một số vật tư, phụ tùng mà chưa bao giờ mua, hoặc không mua thường xuyên đòi hỏi phải có hiểu biết nhiều về tính năng kỹ thuật như: phụ tùng xe ôtô, xe nâng, xe xúc, phụ tùng phục vụ sửa chữa, lắp đặt dây chuyền sản xuất, và các máy móc thiết bị khác trong công ty, bộ phận kỹ thuật có trách nhiệm thực hiện đề nghị nhà cung cấp chào giá, và mô tả các tính năng kỹ thuật phù hợp với yêu cầu.

PTP.02.07: Khi nhận được báo giá của NCC, Ban tài chính hoặc Ban kỹ thuật công nghệ CTy Gạch Men nhập các thông tin báo giá của NCC vào hệ thống. Ban tài chính hoặc Ban kỹ thuật công nghệ CTy Gạch Men thực hiện nhận xét từng báo giá, từng NCC trước khi trình Ban giám đốc phê duyệt.

PTP.02.08: Ban tổng giám đốc CTy Gạch Men hoặc NĐUQ dựa vào tổng hợp báo giá của NCC để lựa chọn NCC hợp lý nhất và điều phối một công ty thành viên ký HĐKT ngoại.

PTP.02.09: Khi được điều phối đứng ra ký hợp đồng kinh tế ngoại với NCC nước ngoài, giám đốc hoặc người được ủy quyền ký kết hợp đồng kinh tế ngoại.

PTP.02.10: Dựa vào hợp đồng kinh tế với NCC nước ngoài đã được ký kết, bộ phận mua hàng tiến hành lập đơn mua hàng trên hệ thống.

PTP.02.11: Khi hàng về đến cảng, phòng nhập khẩu kết hợp cùng bộ phận kỹ thuật công nghệ tiến hành kiểm tra hàng hóa vật tư tại cảng.

–           Nếu không đạt yêu cầu thì chuyển sang bước PTP.02.12.

–           Nếu đạt yêu cầu thì chuyển sang bước PTP.02.13.

PTP.02.12: Nếu hàng không đạt chất lượng lập biên bản giao nhận với người chuyên chở, trình lãnh đạo giải quyết.

PTP.02.13: Khi hàng về đến kho của các công ty thành viên, thủ kho và các bộ phận kỹ thuật công nghệ các công ty thành viên tiến hành kiểm tra chi tiết chất lượng hàng hóa.

–           Nếu không đạt yêu cầu thì chuyển sang bước PTP.02.14.

–           Nếu đạt yêu cầu thì chuyển sang bước PTP.02.15.

PTP.02.14: Nếu hàng không đạt chất lượng, thủ kho và bộ phận kỹ thuật công nghệ các công ty thành viên lập biên bản, trình lãnh đạo giải quyết.

PTP.02.15: Khi nhận được hàng, thủ kho tiến hành nhập hàng giống PTP.01.12

PTP.02.16: Kế toán kho nhập toàn bộ số lượng hàng đã đặt (bao gồm cả những hàng đã nhập vào kho các đơn vị thành viên) để tính giá và xuất hoá đơn.

PTP.02.17: Khi nhận được hóa đơn vận chuyển, các chứng từ nộp thuế, kế toán kho công ty được điều phối thực hiện cập nhật giá trị hàng tồn kho. Khi hoàn thành tất cả các nghiệp vụ liên quan, chuyển sang quy trình OTC.01 để bán hàng cho các đơn vị thành viên có liên quan.

Xem Chi Tiết tại:

Tập 2: Quy Trình Mua Hàng Trả Tiền- Giải pháp ERP Oracle Cho Công Ty Sản Xuất Gạch Men

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.