Quy trình nghiệp vụ phân hệ kế toán tổng hợp trong hệ thống erp

1.     MỤC ĐÍCH

Quy trình được xây dựng để phục vụ những mục đích sau:

 • Đáp ứng nhu cầu quản lý bộ phận kế toán tổng hợp
 • Đảm bảo tính chuyên nghiệp, thống nhất cao trong công việc của bộ phận kế toán và toàn bộ hoạt động của công ty

2.     ĐỊNH NGHĨA

Viết tắt

Ý nghĩa

TK Tài khoản
KTT Kế toán trưởng
Giám đốc

3.     Ý NGHĨA TRÊN CÁC HÌNH VẼ

Y nghia ký hiệu trong hệ thống erp
4.     SƠ ĐỒ XỬ LÝ TỔNG QUÁT

quy trinh tong the ke toan tong hop

5.     QUY TRÌNH CẬP NHẬT TÀI KHOẢN

5.1 Sơ đồ xử lý

quy trinh cap nhat tai khoan trong ke toan tong hop

5.2 Mô tả chi tiết

Stt

Tên nghiệp vụ

NV thực hiện

Chức năng và báo cáo sử dụng trên phần mềm

Nội dung

(01)

Lập yêu cầu cập nhật TK

Các bộ phận có nhu cầu

Các bộ  phận có nhu cầu cập nhật TK sẽ làm yêu cầu cập nhật tài khoản gửi cho bộ phận chịu trách nhiệm quản lý danh mục tài khoản trong hệ thống.

(2)

Phân tích yêu cầu

BP. Phụ trách quản lý hệ thống tài khoản

BP. Phụ trách quản lý hệ thống tài khoản phân tích yêu cầu là thêm mới hay sửa đổi.+ Đối với yêu cầu thêm mới thì thực hiện bước (3).+ Đối với nhu cầu sửa thì thực hiện bước (6).

(3)

Kiểm tra sự tồn tại

BP. Phụ trách quản lý hệ thống tài khoản

– Danh mục tài khoản BP. Phụ trách quản lý hệ thống tài khoản dựa vào thông tin TK do người yêu cầu cung cấp để kiểm tra trên hệ thống đã tồn tại tài khoản hay chưa.+ Nếu đã tồn tại thì thực hiện bước (5).+ Nếu chưa tồn tại thì thực hiện bước (4).

(4)

Tạo mới tài khoản

BP. Phụ trách quản lý hệ thống tài khoản

– Danh mục tài khoản BP. Phụ trách quản lý hệ thống tài khoản dựa vào thông tin TK do người yêu cầu cung cấp để tạo mới tài khoản trong hệ thống

(5)

Trả lời mã cho phòng, ban yêu cầu

BP. Phụ trách quản lý hệ thống tài khoản

Thông báo kết quả cho người yêu cầu

(6)

Kiểm tra thông tin của TK trong hệ thống

BP. Phụ trách quản lý hệ thống tài khoản

– Danh mục tài khoản Kiểm tra thông tin TK, dữ liệu đã phát sinh với tài khoản.

(7)

Phân tích sự thay đổi khi cập nhật

BP. Phụ trách quản lý hệ thống tài khoản

– Danh mục tài khoản.- Bảng cân đối phát sinh. Dựa vào những thông tin về tài khoản và dữ liệu đã phát sinh với tài khoản đó để tiến hành phân tích xem sự sửa đổi với tài khoản có ảnh hưởng gì đến hệ thống, có khả năng thực hiện sửa đổi hay không.+ Nếu có thực hiện bước (8).+ Nếu không thực hiện bước (5).
(8) Cập nhật vào hệ thống

BP. Phụ trách quản lý hệ thống tài khoản

– Danh mục tài khoản. Cập nhật thông tin tài khoản trên hệ thống.

Xem chi tiết ở file bên dưới:

Comments

comments

 1. Xin chào ICTROI,

  Vui lòng cho mình xin tài liệu này nhé. Email của mình là :lequanghai1986@gmail.com

  Thanks & Regard,

 2. Chào ICTROI,

  Có thể cho mình xin tài liệu này để tham khảo được không? Nếu được, vui lòng gửi vào email của mình là ngant058@gmail.com

  Cảm ơn ICTROI rất nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.