Quy trình quản lý công nợ phải thu trong hệ thống erp

1.     MỤC ĐÍCH

Quy trình được xây dựng để phục vụ những mục đích sau:

·         Đáp ứng nhu cầu quản lý phần phải thu của khác hàng.

·         Đảm bảo tính chuyên nghiệp, thống nhất cao trong công việc của bộ phận kế toán và khách hàng

2.     ĐỊNH NGHĨA

Viết tắt

Ý nghĩa

NĐUQ

Người được ủy quyền

KTCN

Kế toán công nợ phải thu

KTT

Kế toán trưởng

KH

Khách hàng

Giám đốc

SO

Đơn đặt hàng bán

3.     Ý NGHĨA TRÊN CÁC HÌNH VẼ

Y nghia ký hiệu trong hệ thống erp

4.      SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG TỔNG QUÁT

Mo hinh tong the phan he ke toan phai thu trong he thong erp

5.      QUY TRÌNH CẬP NHẬT DANH MỤC KHÁCH HÀNG

5.1 Sơ đồ xử lý

Khai bao khach hang trong phan he phai thu cua he thong erp

 


5.2 Mô tả chi tiết

Stt

Tên nghiệp vụ

NV thực hiện

Chức năng và báo cáo sử dụng trên phần mềm

Nội dung

(1)

Lập yêu cầu cập nhật KH

Các bộ phận có nhu cầu

 

Các bộ  phận có nhu cầu cập nhật KH sẽ làm yêu cầu cập nhật KH gửi cho bộ phận chịu trách nhiệm quản lý danh mục KH trong hệ thống.

(2)

Phân tích yêu cầu

BP. Phụ trách quản lý hệ thống KH

 

BP. Phụ trách quản lý hệ thống KH phân tích yêu cầu là thêm mới hay sửa đổi.

+ Đối với yêu cầu thêm mới thì thực hiện bước (3).

+ Đối với nhu cầu sửa thì thực hiện bước (6).

(3)

Kiểm tra sự tồn tại

BP. Phụ trách quản lý hệ thống KH

– Danh mục đối tượng

Kiểm tra khách hàng đã tồn tại chưa.

+ Nếu đã tồn tại thì thực hiện bước (5).

+ Nếu chưa tồn tại thì thực hiện bước (4).

 

(4)

Tạo mới nhà cung cấp

BP. Phụ trách quản lý hệ thống KH

– Danh mục đối tượng

Thực hiện tạo mới khách hàng trong hệ thống.

(5)

Trả lời mã cho phòng, ban yêu cầu

BP. Phụ trách quản lý hệ thống KH

 

Thông báo kết quả cho người yêu cầu

(6)

Kiểm tra thông tin của KH trong hệ thống

BP. Phụ trách quản lý hệ thống KH

– Danh mục đối tượng

Kiểm tra thông tin về đối tượng, dữ liệu đã phát sinh với đối tượng.

(7)

Phân tích sự thay đổi khi cập nhật

BP. Phụ trách quản lý hệ thống KH

– Danh mục đối tượng.

– Bảng cân đối phát sinh.

Dựa vào những thông tin về đối tượng và dữ liệu đã phát sinh với đối tượng đó để tiến hành phân tích xem sự sửa đổi với đối tượng có ảnh hưởng gì đến hệ thống, có khả năng thực hiện sửa đổi hay không.

+ Nếu có thì thực hiện bước (8).

+ Nếu không thì thực hiện bước (5).

(8)

Cập nhật vào hệ thống

BP. Phụ trách quản lý hệ thống KH

– Danh mục đối tượng.

Cập nhật thông tin đối tượng

trên hệ thống.

<!– [if !mso]>

Xem chi tiết file bên dưới:

Comments

comments

 1. Xin chào ICTROI,

  Vui lòng cho mình xin tài liệu này nhé. Email của mình :lequanghai1986@gmail.com

  Thanks & Regard,

 2. Bạn ơi cho mình xin file Quy trình công nợ phải thu , phải trả , mua hàng trong phần mềm ERP với nha.
  Thanks ban nhìu !..^^

 3. hoangvandiep

  Chào add!
  Add cho e xin tài liệu này được không ah?
  diephoang86@gmail.com
  Đồng thời đề nghị add hướng dẫn e mua các quy trình quản quản lý các phân hệ còn lại ah
  trân trọng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.