Quy trình quản lý công nợ phải trả trong hệ thống erp

1.      MỤC ĐÍCH

Quy trình được xây dựng để phục vụ những mục đích sau:

 • Đáp ứng nhu cầu quản lý phần công nợ phải trả
 • Đảm bảo tính chuyên nghiệp, thống nhất cao trong công việc giữa bộ phận kế toán phải trả và nhà cung cấp

2.     ĐỊNH NGHĨA

Viết tắt

Ý nghĩa

NCC Nhà cung cấp
NĐUQ Người được ủy quyền
Giám đốc
PO Đơn đặt hàng mua
KTCN Kế toán công nợ phải trả
KTT Kế toán trưởng

3.     Ý NGHĨA TRÊN CÁC HÌNH VẼ

Y nghia ký hiệu trong hệ thống erp

4.     SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG TỔNG QUÁT

mo hinh tong the cua ke toan phai tra trong he thong erp

 

5.     QUY TRÌNH CẬP NHẬT DANH MỤC NHÀ CUNG CẤP

5.1 Sơ đồ xử lý

cap nhat danh muc nha cung cap trong phan he phai tra cua he thong erp

5.2 Mô tả chi tiết

Stt

Tên nghiệp vụ

NV thực hiện

Chức năng và báo cáo sử dụng trên phần mềm

Nội dung

(1)

Lập yêu cầu cập nhật NCC

Các bộ phận có nhu cầu

Các bộ  phận có nhu cầu cập nhật NCC sẽ làm yêu cầu cập nhật NCC gửi cho bộ phận chịu trách nhiệm quản lý danh mục NCC trong hệ thống.

(2)

Phân tích yêu cầu

BP. Phụ trách quản lý hệ thống NCC

BP. Phụ trách quản lý hệ thống NCC phân tích yêu cầu là thêm mới hay sửa đổi.+ Đối với yêu cầu thêm mới thì thực hiện bước (3).+ Đối với nhu cầu sửa thì thực hiện bước (6).

(3)

Kiểm tra sự tồn tại

BP. Phụ trách quản lý hệ thống NCC

– Danh mục đối tượng Kiểm tra nhà cung cấp đã tồn tại chưa.+ Nếu đã tồn tại thực hiện bước (5).+ Nếu chưa tồn tại thực hiện bước (4).

(4)

Tạo mới nhà cung cấp

BP. Phụ trách quản lý hệ thống NCC

– Danh mục đối tượng Thực hiện tạo mới nhà cung cấp trong hệ thống.

(5)

Trả lời mã cho phòng, ban yêu cầu

BP. Phụ trách quản lý hệ thống NCC

Thông báo kết quả cho người yêu cầu

(6)

Kiểm tra thông tin của NCC trong hệ thống

BP. Phụ trách quản lý hệ thống NCC

– Danh mục đối tượng Kiểm tra thông tin về đối tượng, dữ liệu đã phát sinh với đối tượng.

(7)

Phân tích sự thay đổi khi cập nhật

BP. Phụ trách quản lý hệ thống NCC

– Danh mục đối tượng.- Bảng cân đối phát sinh. Dựa vào những thông tin về đối tượng và dữ liệu đã phát sinh với đối tượng đó để tiến hành phân tích xem sự sửa đổi với đối tượng có ảnh hưởng gì đến hệ thống, có khả năng thực hiện sửa đổi hay không.+ Nếu có thì thực hiện bước (8).+ Nếu không thì thực hiện bước (5).

(8)

Cập nhật vào hệ thống

BP. Phụ trách quản lý hệ thống NCC

– Danh mục đối tượng. Cập nhật thông tin đối tượng trên hệ thống.

Xem chi tiết:
oV3c

Comments

comments

 1. Xin chào ICTROI,

  Vui lòng cho mình xin tài liệu này nhé. Email của mình :lequanghai1986@gmail.com

  Thanks & Regard,

 2. Chào Nam,

  Bạn có thể gửi giúp mình tài liệu có liên quan đến Kế toán mua hàng – Công nợ phải trả theo địa chỉ Email này được không?
  Email: le.trung1709@gmail.com
  Sự giúp đỡ của bạn rất hữu ích và tài liệu này rất hữu dụng.

  Cám ơn rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.