Giải pháp phần mềm quản lý bảo trì thiết bị Quasoft PM

Phần mềm bảo trì thiết bị Quasoft PM phát triển trên nền tảng giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể Quasoft ERP của công ty Quasoft. Phần mềm Quasoft PM giúp chuẩn hóa qui trình bảo trì thiết bị, tối ưu hóa hiệu suất của thiết bị, máy móc, tăng chất lượng của sản phẩm và dịch vụ, giảm chi phí bảo trì và chi phí sản xuất, từ đó tối ưu hóa lợi ích của doanh nghiệp.

Quy trinh quan ly bao tri bao hanh thiet bi may moc

Phần mềm Quasoft PM cũng giúp tăng cường tích giám sát và hỗ trợ ra quyết định bằng hệ thống báo cáo chuyên sâu và hệ thống cảnh báo tự động. Điều này giúp doanh nghiệp vận hành qui trình bảo trì một cách đầy đủ và liên tục, hạn chế những sơ suất do con người gây ra.

1. Mô hình hệ thống

Phần mềm bảo trì thiết bị giúp doanh nghiệp tự động hóa và giám sát công việc liên quan đến bảo trì nhà máy. Đồng thời tích hợp với các phần hệ Logistic khác như quản lý kho,và mua hàng. Hệ thống hỗ trợ quản lý bảo trì thiết bị cho tất cả các mô hình doanh nghiệp.

Phân mềm bảo trì thiết bị Quasoft PM phát triển trên nền trảng web-base có thể chạy trên nhiều nền tảng hệ điều hành bao gồm Linux, UNIX, and Windows. Cho phép triển khai trên mô hình mạng nội bộ, mạng WAN hoặc internet giúp người dùng có thể làm việc mọi lúc mọi nơi.

Người sử dụng có thể làm việc với hệ thống trên internet trên hầu hết các trình duyệt vd., Internet Explorer, Firefox hoặc Google Chrome.

2. Các chức năng phần mềm

2.1. Quản lý nguồn lực bảo trì

Quản lý những thông tin cơ bản của các tổ bảo trì, nhân viên và kỹ năng công việc giúp có thể liên hệ ngay với nhân viên khi cần. Ngoài ra những thông tin này giúp phân công công việc trên các phiếu bảo trì cũng như để tính toán chi phí nhân công bảo trì trong các báo cáo. Đồng thời giúp phân tích việc sử dụng hiệu quả nguồn lực bảo trì.

2.2. Quản lý thiết bị

 • Danh sách vật tư, phụ tùng
 • Danh mục thiết bị, các thông số kỹ thuật và tài liệu liên quan
 • Quản lý quá trình thay đổi nơi lắp đặt, lịch hoạt động và bộ phận chịu chi phí bảo trì của thiết bị
 • Danh mục phụ tùng đi kèm theo thiết bị (spare part)
 • Cấu trúc thiết bị (BOM of equipment)
 • Quản lý kế hoạch bảo trì thiết bị (Bao gồm bảo dưỡng định kỳ, lịch hiệu chuẩn, lắp đặt …)
 • Quản lý lịch giám sát thiết bị
 • Có thể bảo trì phụ tùng trên từng bộ phận hay bảo trì toàn bộ các bộ phận của thiết bị
 • Xem lịch sử bảo trì, thay thế phụ tùng, di chuyển bộ phận
 • Thông tin về sửa chữa cho mỗi phụ tùng, thiết bị và máy khi được lựa chọn, yêu cầu. Các thông tin bao gồm: số lần sửa chữa, loại nguyên nhân, thời gian dừng, chi phí và biên bản

2.3. Quản lý bảo trì

 • Theo dõi yêu cầu về bảo trì, nhắc nhở qua email hoặc sms (nếu yêu cầu)
 • Theo dõi thời gian sử dụng máy
 • Giám sát tình trạng thiết bị
 • Lập kế hoạch bảo trì tổng thể
 • Lập phiếu bảo trì đột xuất do hư hỏng ngoài kế hoạch.
 • Thông tin bảo trì thuê ngoài
 • Bảo trì giám sát tình trạng, ghi nhận thông số thiết bị
 • Tự động báo các công việc bảo trì qua email
 • Ghi nhận công việc bảo dưỡng hàng ngày

2.4. Quản lý kho vật tư và mua hàng:

 • Quản lý danh sách nhà cung cấp
 • Quản lý các hoạt động nhập xuất kho dụng cụ, phụ tùng
 • Tạo danh sách hàng đợi trước khi xuất, nhập kho
 • Quản lý kho trên từng vị trí trong kho
 • Kiểm kê kho vật tư
 • Kiểm kê thiết bị
 • Di chuyển vật tư trong kho
 • Xác định số lượng tồn kho của từng loại vật tư trên từng vị trí trong kho
 • Dựa trên số lượng tồn kho, so sánh với số lượng tồn kho tối thiểu, xuất ra những thông tin để đặt mua hàng và hỗ trợ lập phiếu đặt mua hàng
 • Quản lý yêu cầu mua hàng
 • Quản lý báo giá
 • Quản lý đơn hàng

3. Các chức năng hệ thống

3.1. Cài đặt cấu trúc tổ chức

Phần mềm bảo trì thiết bị Quasoft PM cho phép cấu hình cho các qui mô doanh nghiệp khác nhau, phân vùng dữ liệu để làm việc độc lập hoặc phụ thuộc với các tính năng

3.2. Phân quyền

Phần mềm bảo trì thiết bị Quasoft PM cho phép cấu hình các nhóm làm việc cho từng đơn vị, người sử dụng sẽ được gắn với một hoặc nhiều nhóm tùy theo cơ cấu nhân sự của doanh nghiệp

3.3. Qui trình

Phần mềm bảo trì thiết bị Quasoft PM cung cấp công cụ lập quy trình kết hợp với phân quyền tạo nên một hệ thống hoạt động chặt chẽ, quy trình có thể thiết lâp theo nhiều dạng ở nhiều mức độ, trong từng dữ liệu, từng mô đun và giữa các mô đun với nhau. Với mỗi mô đun áp dụng qui trình có cấu hình các bước, ở mỗi bước có thể áp dụng các chức năng về cảnh báo hoặc kết chuyển dữ liệu để tích hợp.

3.4. Chức năng nhắc việc (nội dung và báo cáo)

 • Danh sách tất cả các phiếu bảo trì đến hạn thực hiện (qua email hoặc sms)
 • Danh sách các phiếu bảo trì đến hạn kết thúc nhưng chưa kết thúc
 • Danh sách các thiết bị có thông số giám sát tình trạng nằm ngoài giới hạn cho phép
 • Các báo cáo gửi định kỳ cho những người liên quan

3.5. Tích hợp

 • Tích hợp với các phần mềm ERP như SAP, Oracle…
 • Tích hợp phần cứng tự động hóa để đo lường hiệu suất thiết bị (Scalar và PLC)
 • Xuất/nhập dữ liệu dạng excel
 • Đăng nhập, sửa dụng qua internet

4. Hệ thống báo cáo

4.1. Báo cáo bảo trì

 • Danh sách thiết bị lọc theo các tiêu chí khác nhau
 • Danh sách thiết bị theo khu vực lắp đặt
 • Danh sách thiết bị theo dây chuyền
 • Danh sách thiết bị theo bộ phận chịu phí
 • Danh sách thiết bị về tình trạng khấu hao
 • Danh sách thiết bị về tình trạng bảo hành
 • Danh sách thiết bị tại các thời điểm thời điểm.
 • Thống kê số lượng thiết bị theo loại, nhóm và khu vực tại các thời điểm khác nhau.
 • Qui định bảo trì của thiết bị
 • Danh sách thiết bị về tình trạng bảo trì
 • Danh sách phiếu bảo trì và tình trạng xử lý
 • Danh sách vật tư sử dụng để bảo trì thiết bị theo khu vực
 • Kế hoạch sử dụng vật tư, phụ tùng
 • Kế hoạch bảo trì tuần, tháng …

4.2. Báo cáo chi phí bảo trì:

 • Biểu đồ chi phí bảo trì
 • Chi phí bảo trì theo các tiêu chí (khu vực, nhóm thiết bị …)
 • Phân tích cấu thành chi phí bảo trì (Chi phí vật tư/phụ tùng, chi phí nhân công và chi phí thuê ngoài)
 • Phân tích chi phí bảo trì theo giai đoạn

4.3. Báo cáo sự cố và dừng máy:

 • Phân tích nguyên nhân dừng máy (Pareto)
 • Biểu đồ thời gian dừng máy
 • Thời gian dừng máy theo dây chuyền
 • Thời gian trung bình giữa hai lần hư hỏng
 • Thời gian sửa chữa trung bình kèm với thông tin để đánh gia năng lực công nhân sửa chữa (thời gian hoàn thành, chất lượng công việc sửa chữa)
 • Báo cáo MTBF và MTTR theo máy và theo dây chuyền
 • Báo cáo khả năng sẵn sàng của thiết bị và dây chuyền

4.4. Báo cáo kho và mua hàng:

 • Xuất nhập tồn
 • Báo cáo tồn kho
 • Biểu đồ tồn kho theo giai đoạn
 • Báo cáo mua hàng theo nhà cung cấp

4.5. Báo cáo hiệu suất thiết bị

 • Báo cáo hiệu suất thiết bị
 • Phân tích chỉ số hiệu xuất thiết bị

4.6. Báo cáo nhân sự bảo trì

 • Phân tích nhân sự bảo trì
 • Đánh giá thực hiện bảo trì của nhân viên

5. Các lợi ích triển khai

Phần mềm bảo trì thiết bị Quasoft PM được thiết kế nhằm mục đich tối ưu hóa hiệu suất thiết bị, máy móc, nâng cao hiệu quả công việc bảo trì, và tối đa hóa lợi ích của doanh nghiệp.

 • Qui trình bảo trì chuyên nghiệp và chặt chẽ
 • Tăng cường giám sát hoạt động thiết bị theo các cấp
 • Giảm sự cố hỏng hóc của thiết bị
 • Giảm thiểu thời gian dừng máy không kế hoạch
 • Tăng khả năng sẵn sàng của thiết bị
 • Kéo dài tuổi thọ thiết bị
 • Giảm thiểu sai xót trong quá trình bảo trì do yếu tố con người
 • Tăng cường hiệu suất của thiết bị (OEE)
 • Giảm chi phí tồn kho mà luôn đáp ứng vật tư sẵn sàng

 

Comments

comments

 1. Một giải pháp khá hay, anh Huy cho mình hỏi vài câu:
  1.Anh đã triển khai thành công cho doanh nghiệp nào?
  2. Giải pháp này triển khai 1 nhà máy khoản bao lâu và ngân sách ước tính bao nhiêu?
  3. Nếu tích hợp vào giải pháp ERP khác thì có làm đc ko?
  Cám ơn anh.

 2. Dear Cada Nguyen,

  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến giải pháp bên mình. Mình xin trả lời các câu hỏi của bạn như sau:

  1. Bên mình đã triển khai đã triển khai thành công cho một số loại hình nhà máy như sản xuất thép (Hòa Phát), sản xuất vũ khí (Bộ quốc phòng), công trình (Fecon) … Bạn có thể tham khảo tại http://www.quasoft.vn/khach-hang/
  2. Thông thường bên mình triển khai đều căn cứ vào yêu cầu cụ thể và qui mô của doanh nghiệp (và thông thường đều có phần tích hợp với các giải pháp ERP hoặc các phần mềm đơn lẻ như kế toán, kho …).
  3. Như phần 2 mình đã nói, rất nhiều doanh nghiệp yêu cầu phần tích hợp này và bên mình cũng sẵn sàng cung cấp dịch vụ này.

  Huy.

 3. Chào anh Huy,
  Giải pháp quản lý bảo trì bảo hành của Quasoft khá đầy đủ, cho mình hỏi vài câu:

  1. Giải pháp này có thể chạy qua web được không?
  2. Phân tích chi phí bảo trì bảo hành theo nhóm chi phí như: chi phí thuê ngoài, chi phí mua phụ tùng linh kiện, chi phí khác…
  3. Thống kê các lỗi thường hay xảy ra theo tầng xuất cao nhất –> để có phương án khăc phục.
  4.Cấu trúc thiết bị (BOM of equipment)–> BOM này đc mấy cấp độ và việc quản lý nhiều cấp độ thì việc input số liệu vào có phức tạp ko?

  5. cty đã triển khai ERP có module Mua hàng (PO) thì giải pháp của bạn tích hợp đến mức độ nào với module PO, ví dụ khi có yêu cầu mua sắm linh kiện thay thế ở nhà máy thì nhân viên nhà máy làm yêu cầu mua hàng từ phân hệ hệ PO ở ERP, sau đó yêu cầu này đc duyệt và chuyển thành PO và Po đc duyệt, mua hàng –> nhận hàng–>thanh toán công nợ phải trả. thì những thông tin này có kế nối qua phần mềm của bạn để quản lý ko?
  mong bạn chia sẽ!

  • Chào bạn,

   Mình xin được trả lời câu hỏi của bạn.

   1. Giải pháp bên mình chạy trên nền web
   2. Bên mình có phân tích chi phí theo loại như thuê ngoài, chi phí phụ tùng và chi phí nhân công nữa.
   3. Bên mình có biểu đồ (paretto) và báo cáo phân tích nguyên nhân lỗi.
   4. Phần BOM bên mình chia không giới hạn cấp độ, việc input số liệu thì theo qui tắc chung của cả hệ thống, không phức tạp. Ngoài ra bên mình hỗ trợ import từ excel, csv để hỗ trợ nhập dữ liệu ban đầu nhanh hơn.
   5. Phần này cũng tùy từng mức độ tích hợp mà khách hàng yêu cầu. Bên mình cũng đã làm phần này cho một số khách hàng, ví dụ hệ thống cho phép đặt lịch định kỳ để kiểm tra tồn kho và kế hoạch bảo trì, sau đó tự động tạo ra yêu cầu mua hàng và gửi cho bộ phận kho (thông thường qua email). Hệ thống cũng sync với hệ thống mua hàng để cập nhật cho phần nhập, xuất kho và tính cost. Nói chung là bên mình sẵn sàng đáp ứng phần tích hợp trên nên tảng khá linh động của giải pháp bên mình.

   Trân trọng cảm ơn,

   Huy

   • Cám ơn anh Huy đã trả lời nhanh cho mình hỏi vài câu:
    1. Hiện mình có gặp trườn hợp làm các máy ,cần cẩu phục vụ cho việc xây dựng cầu cảng hay các tòa nhà… thời gian làm cho các dự án/ công trình tính theo ngày để sau này phân bổ chi phí khấu hao máy này sử dụng cho dự án/công trình báo nhiêu ngày. từ đó tính hiệu xuất máy cũng như chi phí cho dự án chính xác. Không biết giải pháp của mình có quản lý đc việc này ko?
    xin cảm ơn.

    • Chào Cada,

     Hiện tại bên mình quản lý các thông tin hoạt động của thiêt bị bao như: Lịch làm việc, kế hoạch bảo trì (kế hoạch dừng máy), các thông tin phiếu bảo trì (sự cố, định kỳ..), thông tin thống kê vận hành thiết bị và sản phẩm đầu ra.. để tính hiệu suất. Trường hợp bạn thêm việc quản lý theo công trình, dự án là đủ. Giải pháp bên mình có thể đáp ứng được nhu cầu này.

     Thanks

 4. Mình có nhu cầu làm phần mềm để quản lý dịch vụ và phụ tùng xe máy với các yêu cầu:

  – Vào lịch bảo dưỡng từng xe
  – Dự đoán lịch bảo dưỡng bảo trì
  – Chức năng nhắn tin nhắc nhở khách hàng
  – Các chức năng báo cáo và chức năng khác

  Bạn có thể tư vấn giúp mình được không

  • Chào anh Long,

   Về cơ bản Tu van ICT đã đưa ra các chức năng phục vụ việc quản lý bảo trì bảo dưỡng xe cho khách hàng. Nếu anh có yêu cầu chi tiết hoặc những yêu cầu đặc thù khác thì anh đưa ra để tôi tư vấn thêm. Có thể nhu cầu bên anh thiên về phần quản lý quan hệ khách hàng hơn.

   Regards!

 5. Chào anh Long,
  Những yêu cầu cho phần mềm quản lý dịch vụ quản lý bảo trì sữa chữa xe máy khá đơn giản.
  Sẽ có 1 số chức năng sau:

  1. Quản lý khách hàng:
  a. quản lý thông tin khách hàng, địa chỉ, đi loai xe gì, ngày sinh nhật, vợ chồng con cái họ thích gì? cái này dùng để sau này lám SMS marketing,
  b. Họ thường sữa cái gì? chu kỳ sữa..
  c. Định kỳ hàng tháng có thể nhắn SMS giới thiệu nhưng chương trình chăm sóc xe, chưong trình khuyến mãi …
  d. nhắc lịch bảo trì để khách hàng nhớ.

  2. Quản lý thợ sữa xe, chi phí phụ tùng
  a. thống kê ông thợ trong ngày làm đc mấy xe, doanh thu bao nhiêu, các phụ tùng thay thê là gì?
  b. khi khách hàng cũ tời sữa xe lai thì biết xe đó trước đây thợ nào sữa…
  c. thống kê được những lỗi nào thường gặp trên loại xe nào và phương án sữa tốt nhất là gì? để sau này cải tiến quy trinh sữa chữa hoặc nhân viên mới vào thì sẽ học hỏi nhanh.

  3. quản lý mua phù tùng: quản lý chi phí mua phụ tùng theo loại và từ nhà cung cấp nào, công nợ của nhà cung cấp đó như thế nào?

  Với hệ thống của anh có thể tích hợp smart phone.

  Trên đây là 1 số ý kiến, quan trọng là anh nói được nhu cầu, mong muốn của anh ra thì anh em trên này sẽ tư vấn cho anh cụ thể hơn.
  Chúc anh Thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.