Mô hình sản xuất tinh gọn Lean Manufacturing

Là một hệ thống các công cụ và phương pháp nhằm loại bỏ lãng phí và những bất hợp lý trong quy trình sản xuất nhằm giảm chi phí sản xuất nhờ đó nâng cao khả năng cạnh tranh

Mo hinh san xuat tinh gon lean manufacturing

Mục tiêu của  Sản xuất tinh gọn:

  1.Giảm phế phẩm và sự lãng phí
  2.Giảm chu kỳ sản xuất
  3.Giảm mức tồn kho
  4.Tăng năng suất lao động
  5.Tận dụng thiết bị và mặt bằng
  6.Tăng tính linh hoạt
  7.Tăng sản lượng
Nguyên tắc chính của sản xuất tinh gọn:
1.Nhận thức về sự lãng phí
2.Chuẩn hoá quy trình
3.Quá trình liên tục
4.Sản xuất “pull”
5.Chất lượng từ gốc
6.Liên tục cải tiến
Xem chi tiết ở file dưới của  Dr Nguyễn Văn Nghiên:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *