Mô tả công việc các nhân viên ở nhà máy sản xuất

0

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG

 I/ Thông tin chung:

Vị trí Thời gian làm việc
Bộ phận
Quản lý trực tiếp

 II/ Mục đích công việc

Điều hành công việc sản xuất của nhà máy/ phân xưởng

 
III/ Nhiệm vụ cụ thể:

 1. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc xí nghiệp về công tác quản lý, sử dụng lao động, máy móc thiết bị có hiệu qủa nhất.
 2.  Chịu trách nhiệm nhận kế hoạch sản xuất, tổ chức điều hành thực hiện đạt kế hoạch sản xuất đảm bảo kỷ thuật, chất lượng sản phẩm, năng suất trước Giám đốc nhà máy.
 3.  Chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội qui của nhà máy, của công ty về công tác quản lý lao động, quản lý tài sản và quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp.
 4.  Chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan của xí nghiệp, thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày, tuần, tháng.
 5.  Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của xưởng theo qui định của Giám đốc nhà máy, kịp thời nhanh chóng đúng qui trình, qui định.
 6.  Xây dựng các đề án phát triển, phương án hoạt động theo các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của xưởng.
 7.  Tổ chức thực hiện các kế hoạch chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn kiểm tra, đề xuất các phương án chỉ đạo, uốn nắn những sai lệch không phù hợp.
 8.  Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động theo các lĩnh vực chuyên môn của xưởng.
 9.  Tổ chức thực hiện việc hướng dẫn chuyên môn nghiệp kỷ thuật nghiệp vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng.
 10.  Phối hợp công tác với các bộ phận khác trong xí nghiệp trong quá trình hoạt động.
 11.  Hướng dẫn, giám sát cho CBCNV trực thuộc về qui trình sản xuất, kế hoạch kiểm soát quá trình, hướng dẫn truy tìm sản phẩm thuộc hệ thống ISO 9000.

IV/ Tiêu chuẩn:

 1. Tốt nghiệp phổ thông trung học.
 2.  Biết vi tính văn phòng, anh văn giao tiếp.
 3.  Có kinh nghiệm kỹ thuật về nghành may ,đã làm quản đốc xưởng  hoặc tương đương ít nhất 1 năm.

B. MÔ TẢ CÔNG VIỆC TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

I/ Thông tin chung:

Vị trí Thời gian làm việc
Bộ phận
Quản lý trực tiếp

 II/ Mục đích công việc

Điều hành công việc sản xuất của tổ

III/ Nhiệm vụ cụ thể:

 1. Chịu trách nhiệm trước Quản đốc xưởng về việc nhận và tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao
 2.  Chịu trách nhiệm sử dụng lao động đảm bảo: đúng công việc, đủ năng lực ,và công bằng để công nhân có mức thu nhập hợp lý
 3.  Quản lý sử dụng các thiết bị được giao.
 4.  Nhận kiểm tra đầy đủ số lượng, chất lượng bán thành phẩm, phụ liệu và các vật tư khác phục vụ cho sản xuất, chịụ trách giao nộp đầy đủ kịp thời sản phẩm hàng hóa được giao.
 5.  Phải chiu trach nhiệm đến cuối cùng sản phẩm chuyền mình làm ra, giao nộp đày đủ sản phẩm theo kế hoạch cho bộ phận hoàn thành.
 6.  Báo cáo sản lượng nhận bán thành phẩm, ra chuyền, nhập hoàn thành cho giám đốc xí nghiệp.
 7.  Trước khi đưa một mã hàng vào sản xuất thì Phòng KTCN, Quản đốc, Tổ trưởng phải nghiên cứu kỹ mẫu đối, qui trình lắp ráp, qui cách các đường mẫu phải được hướng dẫn trong tiêu chuẩn kỹ thuật, bảng màu của Phòng KTCN đưa ra.
 8.  Phải chuẩn bị các thiết bị, cữ phá lắp cho từng mã hàng. Bán thành phẩm nhận về trước khi đưa vào sản xuất phải được kiểm tra đầy đủ, nếu phát hiện có sai sót phải báo lại cho Quản đốc và các Bộ phận liên quan xử lý.
 9.  Tổ trưởng phải căn cứ vào khả năng lao động, tay nghề của công nhân để bố trí công việc trên từng công đoạn dựa thiết kế chuyền của Phòng KTCN.
 10.  Kiểm tra sản phẩm đầu tiên so với áo mẫu và tiêu chuẩn kỹ thuật.
 11.  Phổ biến nhiệm vụ của từng người và yêu cầu kỹ thuật của từng công đoạn mà công nhân chịu trách nhiệm. Thường xuyên kiểm tra nhất là các công đoạn mới khó.
 12.  Điều phối bán thành phẩm từ Bộ phận này sang Bộ phận khác và thường xuyên theo dõi tiến độ của từng công đoạn để kịp thời điều chỉnh lại những Bộ phận bị ùn tắc hoặc hết việc làm.
 13.  Cùng kỹ thuật hướng dẫn và giải quyết các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất như ráp lộn cỡ vóc, lẹm hụt, khác màu…
 14.  Đôn đốc nhân viên KCS kiểm tra từng công đoạn khi hàng mới lên và kiểm tra 100% về kỹ thuật cũng như các phụ liệu như nhãn chính, nhãn thành phần, vệ sinh công nghiệp.
 15.  Tổ trưởng phải trực tiếp đôn đốc kiểm tra giám sát quá trình sản xuất và chịu trách nhiệm trước Quản đốc xưởng.

IV/ Tiêu chuẩn:

 1. Có bằng 12/12
 2. Có kinh nghiệm làm tổ trưởng may ít nhất 1 năm, có khả năng sử dụng các loại máy may, khả năng xử lý các tình huống kỹ thuật

C. MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

I/ Thông tin chung:

Vị trí Thời gian làm việc
Bộ phận
Quản lý trực tiếp

II/ Mục đích công việc

Thực công việc trong dây chuyền sản xuất

III/ Nhiệm vụ cụ thể:

 1. Thưc hiện công đoạn theo sự phân công của Tổ trưởng.
 2.  Thực hiện theo sự hướng dẫn về kỹ thuật của kỹ thuật chuyền.
 3.  Vệ sinh máy vào mỗi buổi sáng trước khi vào làm việc.
 4.  Mở máy/Khởi động máy 2 đến 3 lần, nếu phát hiện máy bị hư thì báo ngay cho Tổ bảo trì sửa chữa, tuyệt đối không được tự sửa chữa.
 5.  Thường xuyên kiểm tra dầu trong máy/ngày.
 6.  Kiểm tra dụng cụ bảo hộ lao động như dây cudoa, bảo hiểm kim.
 7.  Khi nhận máy, người ngồi máy phải kiểm tra ngay xem máy có bảo hiểm dây cu doa và bảo hiểm kim không. Trường hợp phát hiện thấy máy không có bảo hiểm dây cudoa và bảo hiểm kim thì phải báo ngay cho Tổ bảo trì lắp đặt.
 8.  Trong khi sử dụng máy, tuyệt đối chấp hành theo sự hướng dẫn của Tổ bảo trì, Tổ trưởng và Nhân viên Kỹ thuật.
 9.  Khi làm việc, phải đúng vị trí, công đoạn do tổ trưởng sắp xếp, chú ý việc hướng dẫn kỹ thuật của kỹ thuật.
 10.  Thường xuyên theo dõi số lượng hàng, báo cáo cho Tổ trưởng.
 11.  Khi phát hiện ra các dạng lỗi phải báo ngay cho Tổ trưởng, Kỹ thuật giải quyết.
 12.  Tắt máy, tắt điện, vệ sinh máy khi nghỉ giữa ca và ra về.

 IV/ Tiêu chuẩn:

 1. Kiến thức: lao động phổ thông, học vấn trên lớp 5
 2.  Kỹ năng: có khả năng làm loại sản phẩm của Công ty,
 3. Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm trong xí nghiệp sản xuất.
 4.  Phẩm chất đạo đức: vui vẻ, hòa nhã với mọi thành viên trong công ty, có tính kỷ luật và tác phong công nghiệp cao.

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.