Tổ chức sản xuất dây chuyền trong nhà máy hiệu quả

0

Là một hình thức tổ chức sản xuất được thiết kế để sản xuất một hoặc vài loại sản phẩm có quy mô sản xuất lớn, có tính chất đồng nhất về quy trình công nghệ và có quá trình sản xuất ổn định trong khoảng thời gian tương đối dài:

  • Quy trình công nghệ được vạch ra tỷ mỉ;
  • Máy móc thiết bị được sắp xếp theo đúng thứ tự của quy trình công nghệ;
  • Sản xuất được tiến hành trong mối quan hệ chặt chẽ giữa các nơi làm việc;
  • Phương tiện vận chuyền nội bộ dây chuyền là những phương tiện tự động.

day chuyen san xuat trong nha may trong lean manufacturing

Theo tính chất liên tục của dây chuyền
  • Dây chuyền liên tục
  • Dây chuyền gián đoạn
Theo số loại sản phẩm được sản xuất
  • Dây chuyền một sản phẩm
  • Dây chuyền nhiều sản phẩm
  • Dây chuyền nhóm
  • Dây chuyền thay đổi

7 Quản lý hệ thống sản xuất theo phương pháp OPT:

Nguyên tắc 1: Cân bằng năng lực sản xuất của toàn bộ hệ thống sản xuất chứ không cân bằng năng lực sản xuất của từng bộ phận.

Nguyên tắc 2: Mức sử dụng nguồn rộng không phải do tiềm năng của nó quyết định mà do các ràng buộc khác của hệ thống quyết định

xem chi tiết:

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.