SỔ TAY ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP ERP: QUẢN LÝ YÊU CẦU MUA NGUYÊN LIỆU

0

QUAN LY NHU CAU MUA NPL

Nhu cầu Nguyên Phụ Liệu (NPL) dùng để sản xuất gồm:

Hoạch định nhu cầu NPL ( MRP): Hệ thống tính toán số NPL tồn kho, nhu cầu sử dụng để đề xuất số nhu cầu NPL cần mua.

Tồn kho: Dựa vào mức tồn kho an toàn tối thiểu, hệ thống đề xuất yêu cầu mua NPL Dựa vào tình hình kinh doanh, giá cả nguyên phụ liệu theo thị trường, dự báo nhu cầu kinh doanh hệ thống đề xuất yêu cầu mua NPL.Ngoài ra còn có yêu cầu khác người dùng nhập vào yêu cầu mua NPL.

Tạo yêu cầu Mua NPL: Yêu cầu mua NPL đươc tạo xác định rõ NPL nào? Số lượng bao nhiêu? Thời gian cần?

Duyệt yêu cầu mua NPL: tùy theo chính sách quản lý mà yêu cầu có cần Ban giám đốc phê duyệt yêu cầu mua hay không. Thường yêu cầu có giá trị nhỏ, nằm trong kế hoạch, nhà cung cấp và giá không thay đổi thì không cần sự phê duyệt.

Hỏi:Hệ thống ERP giúp ích gì cho doanh nghiệp trong việc hoạch định nhu cầu mua NPL?

Đáp: Hệ thống thống hoạch định nhu cầu NPL (MRP) là phân hệ trong giải pháp ERP, giúp doanh nghiệp hoạch định nhu cầu một cách chính xác và nhanh chóng, trả lời câu hỏi khó trong doanh nghiệp là khi nào nên mua và mua số lượng bao nhiêu là tối ưu nhất. MRP hoạt động dựa trên cơ chế đảm bảo cân bằng “đầu vào” và “đầu ra” Nhu cần NPL của doanh nghiệp.

TINH TOAN NHU CAU NPL

Đầu vào: Đầu vào xác định nhu cầu NPL gồm rất nhiều yêu tố: Đơn hàng bán, dự báo tình hình tiêu thụ, Tồn kho an toàn cũng như thời gian mua NPL.

Đầu ra: đơn hàng mua với thông tin mua NPL gì? Số lượng bao nhiêu? Và mua khi nào? Mua cho đơn hàng bán, lệnh sản xuất hày tồn kho an toàn?

Trích 1 sô Yêu cầu Chi tiết trong sổ tay:Các Bạn Có thể mua trực tuyến tại đây:

1. Yeu cau chi tiet quan ly mua NPL2. Yeu cau chi tiet quan ly mua NPL

Bạn có thể mua Tài liệu trực tuyến:
Support independent publishing: Buy this e-book on Lulu.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.