Các nghiệp vụ và bút toán định khoản bán hàng trong doanh nghiệp

Các nghiệp vụ và định khoản gồm: Bán hàng theo báo giá,Bán hàng theo hợp đồng,Bán hàng hóa dịch vụ, trong nước chưa thu tiền, Bán hàng xuất khẩu,Hàng bán trả lại…

nghiep vu ban hang và các bút toán định khoản
1.   Bán hàng theo báo giá

A.   Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng theo báo giá, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Nhân viên bán hàng gửi báo giá cho khách hàng
 2. Căn cứ vào thông tin báo giá, khách hàng đặt mua hàng.
 3. Nhân viên bán hàng yêu cầu xuất hoá đơn và xuất kho hàng hoá được khách hàng đặt mua
 4. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 5. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá và ghi Sổ kho
 6. Nhân viên bán hàng nhận hàng và giao cho khách hàng
 7. Trường hợp khách hàng thanh toán ngay, nhân viên bán hàng yêu cầu kế toán bán hàng xuất hoá đơn cho khách hàng
 8. Kế toán bán hàng xuất hoá đơn, đồng thời ghi nhận doanh thu bán hàng.

B.   Định khoản

Nợ TK 111, 131…                 Phải thu khách hàng (tổng giá thanh toán) Có TK 511, 512               Doanh thu bán hàng Có TK 3331                     Thuế GTGT phải nộp (nếu có) Đồng thời phát sinh bút toán: Nợ TK 632                     Phải thu khách hàng (tổng giá thanh toán) Có TK 152, 156…

2.   Bán hàng theo hợp đồng

A.   Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng theo hợp đồng, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Nhân viên kinh doanh thực hiện ký kết hợp đồng bán hàng với khách hàng
 2. Đến ngày giao hàng theo hợp đồng, nhân viên kinh doanh yêu cầu xuất hàng cho khách hàng
 3. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 4. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá và ghi Sổ kho
 5. Nhân viên kinh doanh nhận hàng và giao cho khách hàng
 6. Kế toán bán hàng ghi nhận doanh số bán hàng
 7. Trường hợp khách hàng thanh toán ngay, nhân viên bán hàng yêu cầu kế toán bán hàng xuất hoá đơn cho khách hàng
 8. Nhân viên bán hàng giao hóa đơn cho khách hàng và yêu cầu khách hàng thanh toán

B.   Định khoản

Nợ TK 111, 131…                 Phải thu khách hàng (tổng giá thanh toán) Có TK 511, 512               Doanh thu bán hàng Có TK 3331                     Thuế GTGT phải nộp (nếu có) Đồng thời phát sinh bút toán: Nợ TK 632                     Phải thu khách hàng (tổng giá thanh toán) Có TK 152, 156…

3.   Bán hàng hóa dịch vụ, trong nước chưa thu tiền

A.   Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng hóa, dịch vụ chưa thu tiền, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Khách hàng đến mua hàng, nhân viên bán hàng căn cứ vào yêu cầu khách hàng đề nghị xuất kho
 2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá và ghi Sổ kho
 4. Nhân viên kinh bán hàng nhận hàng và giao cho khách hàng
 5. Kế toán bán hàng ghi nhận doanh số bán hàng
 6. Nhân viên bán hàng yêu cầu kế toán bán hàng xuất hoá đơn cho khách hàng
 7. Nhân viên bán hàng giao hóa đơn cho khách hàng và hẹn khách hàng thanh toán đúng hạn

B.   Định khoản

Nợ TK 131                           Phải thu của khách hàng (tổng giá thanh toán) Có TK 511, 512               Doanh thu bán hàng Có TK 3331                     Thuế GTGT phải nộp (nếu có) Đồng thời phát sinh bút toán: Nợ TK 632                   Phải thu khách hàng (tổng giá thanh toán) Có TK 152, 156… cialis west freehold esl best essay writing websites for school click click here write my essay for me review essay prompts music source link write me a paper do my physics term paper buy custom term paper is viagra covered viagra online doctor enter follow source https://211ventura.org/choice/topics-for-nursing-research-paper/40/ can you buy viagra at shoppers mart essay writer helper https://campuschildcare-old.wm.edu/thinking/dissertation-service-public-et-services-publics/10/ essay typing games ibps po english model papers best term paper writing service reviews construction dissertation ideas get link http://go.culinaryinstitute.edu/how-to-write-a-leadership-essay-writing/ https://homemods.org/usc/essay-about-a-student/46/ prezzi viagra oro http://www.trinitypr.edu/admission/freud-essays-online/53/ mla research topics source site go to site https://www.sojournercenter.org/finals/environment-globalization-essay/85/ Xem chi tiêt:

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc chi tiết các nghiệp vụ hoạt động của doanh nghiệp và bút toán định khoản các hoạt động đó. Ngoài ra với bố cục  chia theo các loại nghiệp vụ theo phòng ban, giúp cho người đọc dễ áp dung kiến thức  vào thực tế công việc. Đặc biệt đối với những bạn làm IT muốn tìm hiểu hệ thống kế toán thì quyển sách này là công cụ hiệu quả.
Mua sách tại:

—————————————————————————————————————–
MỤC LỤC SÁCH:
I. NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG
1. Bán hàng theo báo giá
2. Bán hàng theo hợp đồng
3. Bán hàng hóa dịch vụ, trong nước chưa thu tiền
4. Bán hàng hóa dịch vụ trong nước thu tiền ngay
5. Bán hàng xuất khẩu
6 Bán hàng thông qua các đại lý
7. Bán hàng do nhận làm đại lý, bán đúng giá hưởng hoa hồng
8. Bán hàng thông qua đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu
9. Bán hàng được uỷ thác xuất khẩu
10. Giảm giá hàng bán
11. Hàng bán trả lại
II .MUA HÀNG
1.Mua hàng theo hợp đồng mua hàng
2. Mua hàng trong nước về nhập kho
3. Mua hàng nhập khẩu nhập kho
4. Mua hàng nhập khẩu không qua kho
5. Hoá đơn mua dịch vụ
6. Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng
7. Mua hàng có chiết khấu thương mại
8. Hàng về trước hóa đơn về sau
9. Hóa đơn về trước hàng về sau
10. Mua hàng nhập kho với kế toán hàng tồn kho theo pp kiểm kê định kỳ
11. Hàng mua trả lại
12. Giảm giá hàng mua
III. KHO
1. Nhập kho vật tư, hàng hóa mua đang đi đường
2. Nhập kho thành phẩm
3. Nhập kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất không sử dụng hết
4. Nhập kho hàng bán trả lại
5. Xuất nguyên vật liệu cho sản xuất
6. Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư xdcb hoặc sửa chữa lớn tscđ
7. Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đi góp vốn, đầu tư vào công ty khác
8. Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đưa đi gia công, chế biến
9. Xuất kho bán hàng
10. Xuất hàng hóa mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ
11. Xuất hàng gửi bán đại lý
12. Xuất hàng cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc để bán
13. Kiểm kê kho
IV.THU TIỀN
1. Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt
2. Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt
3. Thu hồi tạm ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng
4. Thu khác bằng tiền mặt
5. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt
6. Hoàn thuế gtgt bằng tiền mặt
7. Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng
8. Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng
….
V.CHI TIỀN
1. Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt
2. Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt
3. Mang tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng
4. Chi tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt
5. Thanh toán thêm tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng
6. Thanh toán tiền mặt trực tiếp
7. Trả lương bằng tiền mặt
8. Chi khác bằng tiền mặt
9. Nộp thuế gtgt hàng nhập khẩu bằng tiền mặt
10. Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt (gtgt, tndn, ttđb…)
11. Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng
12. Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng
13.Chi tạm ứng cho nhân viên thông qua chuyển khoản ngân hàng
14.Chuyển khoản tiền tạm ứng thiếu cho nhân viên sau khi thực hiện quyết toán tạm ứng
15. Thanh toán bằng chuyển khoản trong trường hợp nhân viên mua hàng không cần tạm ứng
….
VI.CCDC
1. Mua công cụ dụng cụ
2. Xuất ccdc cho sx kinh doanh (phân bổ 1 lần)
3. Xuất ccdc cho sx kinh doanh (phân bổ nhiều lần)
4. Ghi giảm ccdc trong trường hợp bị mất
5. Ghi giảm ccdc trong trường hợp bị hỏng
6. Điều chuyển ccdc giữa các bộ phận
7. Kiểm kê
VII. TÀI SẢN
1. Mua sắm tài sản cố định
2. Nhận vốn góp hoặc nhận vốn cấp bằng tscđ
3. Nhận tài trợ, biếu, tặng tscđ đưa vào sử dụng ngay cho sản xuất kinh doanh
4. Sử dụng tài sản cố định tự sản xuất
5. Đưa tscđ đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành vào sử dụng
6. Chuyển tscđ thuê tài chính thành tscđ hữu hình
7. Nhượng bán, thanh lý tscđ
8. Mang tscđ đi góp vốn, đầu tư dài hạn
9. Chuyển tscđ thành ccdc
10. Đánh giá lại tscđ
11. Điều chuyển tscđ giữa các bộ phận
12. Tính khấu hao tscđ
13. Kiểm kê tscđ
VIII. THUẾ
1. Thuế giá trị gia tăng
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp
4. Thuế thu nhập cá nhân
5. Thuế tài nguyên
6. Thuế môn bài
IX. QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐỎ
1.Tạo và thông báo phát hành hóa đơn tự in (hoặc điện tử) riêng của doanh nghiệp
2. Hủy hóa đơn
3. Xóa hóa đơn
4. Báo mất, cháy, hỏng hóa đơn

Comments

comments

 1. Nguyễn Thị Thanh Lam

  Minh thấy tài liệu này rất hay, có ích cho những bạn làm nghề kế toán, minh cũng muốn tìm hiểu và học hỏi. Mong anh chị có tài liệu này, gủi qua mail của em với: ng.thanhlam0202@gmail.com . Em chúc mọi người thành công nha!

 2. Cho em xin tài liệu này với ạ.Cảm ơn rất nhiều.Mail của em (lethihuyen1983@gmail.com)

 3. Tung Nguyen

  Hi bạn,

  Mình thấy tài liệu này rất có ích với mình, bạn có thể cho mình xin tài liệu này vào địa chỉ tungnspfs@gmail.com được không?

  Cảm ơn bạn nhiều.

 4. Tư Vấn ERP

  Đã gởi tài liệu đến mail anh chị, chúc anh chị có kỳ nghĩ vui vẽ cùng gia đình.

 5. Võ thị cẩm tân

  Vui lòng cho mình xin tài liệu này nhé .vothicamtan1411gmail.com

 6. Hương Lài

  Cho e xin tài liệu này với,mail của e là huonglai995@ gmail.com
  Cảm ơn anh( chị) nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.