Giải pháp ERP cho doanh nghiệp:phân hệ kế toán trong Biframework Accounting.

0

gun control argument essay http://go.culinaryinstitute.edu/best-handwriting-apps-for-ipad-pro-2017/ thesis statement history essay antony and cleopatra essay help https://pacificainexile.org/students/essay-on-my-aim-of-life-in-hindi/10/ https://pharmacy.chsu.edu/pages/term-paper-share/45/ https://bmxunion.com/daily/dissertation-true-meaning/49/ frida kahlo movie essay original cialis 20mg price http://www.chesszone.org/lib/buy-diploma-degree-2763.html see url https://climbingguidesinstitute.org/15191-joe-maddon-resume/ https://rainierfruit.com/viagra-canada-cost/ https://creativephl.org/pills/what-size-fluconazole-for-a-small-dog/33/ source url enter site cytotec japan follow site homework help science online 1000 word essay pages source site farmaajo thesis how to do an outline mla incorporating quotes in a literary essay https://bigsurlandtrust.org/care/cialis-tadalafil-medicine/20/ https://thedsd.com/cheap-dissertation-hypothesis-writers-site-gb/ how to tell if your ipad pencil is charging https://pittsburghgreenstory.com/newyork/thesis-thesans-font/15/ essay plan help https://pacificainexile.org/students/harvard-application-essay-prompt/10/ https://pharmacy.chsu.edu/pages/writing-research-paper-proposal/45/ thesis statement university of toronto Biframework Accounting  áp dụng tốt cho cả hai chế độ kế toán theo quyết định 48 và quyết định 15 của Bộ Tài Chính. Các thông tư và quyết định mới của nhà nước về kế toán tài chính sẽ được cập nhật liên tục cho phần mềm trong quá trình sử dụng.

Các phân hệ trong Biframework Accounting

Kế toán tiền mặt – Cash Accounting: Giúp doanh nghiệp quản lý tốt việc thu chi tiền mặt. Mẫu phiếu thu, mẫu phiếu chi, sổ tiền mặt, nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền theo đúng mẫu của quyết định 15 và quyết định 48.

Kế toán ngân hàng – Bank Accounting: Quản lý hiệu quả các nghiệp vụ chuyển tiền (Bank Payment), gửi tiền vào tài khoản ngân hàng (Bank Deposit). Có tích hợp đầy đủ các mẫu UNC của các ngân hàng như Vietcombank, Agribank, Techcombank, ACB, Vietin Bank, …

Kế toán hóa đơn – Invoice Accounting: Giúp người sử dụng quản lý tốt tất các các hóa đơn đầu vào (Purchase Invoice) và hóa đơn đầu ra (Sales Invoice). Các mẫu biểu về Bảng tổng hợp hóa đơn đầu vào, Bảng tổng hợp hóa đơn đầu ra theo đúng mẫu của phần mềm HTKT.

Kế toán kho – Inventory Accounting: Cho phép thực hiện tạo và quản lý các phiếu nhập kho mua, nhập kho trả lại, nhập thành phẩm sản xuất, xuất kho bán, xuất sử dụng, xuất trả lại, xuất sử dụng cho bộ phận quản lý. Các mẫu biểu về thẻ kho, sổ kho và báo cáo nhập xuất tồn theo đúng mẫu qui định.

Kế toán phải thu – A/R Accounting: Cho phép thực hiện tạo đơn đặt hàng, in hóa đơn, quản lý công nợ phải thu theo từng đơn hàng, quản lý doanh thu bán hàng và quản lý hạn nợ.

Kế toán phải trả – A/P Accounting: Cho phép thực hiện tạo PO, quản lý công nợ nhà cung cấp theo từng PO và quản lý hạn nợ.

Giá thành sản phẩm – Product Costing: Cho phép khai báo định mức nguyên vật liệu (BOM) và Qui trình sản xuất (Routing) cho từng sản phẩm để xác định giá định mức (giá chuẩn – Standard Cost) về nguyên vật liệu (Material Cost), chi phí nhân công (Labor Cost) và chi phí sản xuất chung (GL Operation Cost).

Cho phép phân bổ chi phí theo nhiều lựa chọn (theo tỷ lệ định mức NVL, theo tỷ lệ chi phí nhân công, theo tỷ lệ chi phí SXC, hoặc thủ công).

Các chi phí được tập hợp theo từng loại đối tượng chịu chi phí (Cost Center) giúp cho việc phân bổ chính xác đến từng sản phẩm.

Phương pháp tính giá xuất vật tư, nguyên vật liệu có thể tính theo BQGQ, FIFO,LIFO, Đích danh.

Kế toán công cụ dụng cụ – Tools Accounting: Quản lý nhập mua CCDC, xuất sử dụng và định nghĩa kỳ phân bổ tự động một cách dễ dàng.

Kế toán tài sản cố định – Fix Asset Accounting: Quản lý dễ dàng việc nhập mua tài sản, tự chế tạo tài sản, khấu hao tài sản, đánh giá tài sản, chuyển đổi tài sản và thanh lý tài sản. Các mẫu biểu về sổ tài sản cố định, thẻ tài sản, … theo đúng qui định.

Kế toán định kỳ – Periodic Accounting: Cho phép người sử dụng dễ dàng khai báo các bút toán kết chuyển định kỳ để phần mềm tự động thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác.

Kế toán chi phí – Cost Accounting: Các chi phí trong Biframework Accounting được quản lý theo từng đối tượng tập hợp chi phí (Cost Center) và theo từng khoản mục chi phí (Cost Element). Do đó, người sử dụng không cần phải mở nhiều tiểu khoản tại các tài khoản chi phí và vẫn có thể kiểm soát chi phí đến từng mục đính chi tiết.

Kế toán tổng hợp – General Accounting: Cho phép tạo và quản lý các phiếu kế toán  khác nhanh chóng. Cho phép thêm bớt và định nghĩa công thức tại các chỉ tiêu trên các mẫu biểu của báo cáo tài chính.

Kế toán quản trị – Advanced Accounting: Cho phép tạo và theo dõi dòng tiền dự chi, dòng tiền dự thu và tình hình lưu chuyển tiền mặt.

Báo cáo – Reporting: Biframework Accounting có hàng trăm báo cáo về kế toán tài chính và kế toán quản trị. Các biễu mẫu có thể dễ dàng xuất ra các dạng file như PDF, Excel, … hoặc gửi email trực tiếp trên phần mềm.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.