Hệ Thống Câu Hỏi khảo sát Yêu Cầu nghiệp Vụ ERP phân hệ kế toán phải thu (AccountsReceivables)

1

khao sat Ke toan phai thu

Việc lập hóa đơn phải thu được thực hiện như thế nào? hóa đơn đơn quản lưu trữ, kiểm soát như thế nào? những bước nào trong quy trình lập hóa đơn? quản lý công nợ khách hàng như thế nào? Xin mời các bạn xem chi tiết nội dung hệ thống câu hỏi khảo sát yêu cầu phân hệ kế toán phải thu ( Receivables).

xem chi tiết:

Comments

comments

  1. Chào admin, hiện em đang là sinh viên tìm hiểu phần mềm OpenErp. Em có thấy trên page có “Hệ thống câu hỏi khảo sát yêu cầu nghiệp vụ ERP một số phân hệ như kế toán tổng hợp, bán hàng hay mua hàng”. Em có thể xin thêm một số khảo sát của các phân hệ khác không? Cảm ơn anh rất nhiều 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.