Phần mềm kế toán cho công ty quản lý quỹ đầu tư

https://chanelmovingforward.com/stories/how-to-write-integration-sign-in-latex/51/ lexapro hairloss experiences here follow url follow site first time used viagra see url 1984 homework help source viagra use go to link buy zovirax aus source does liquid viagra work example of an outline for a 5 paragraph essay see url https://carlgans.org/report/a-problem-and-solution-essay/7/ creative writing diploma oxford introduction of tourism essay lexapro gaining weight do outline cause effect essay free essay on narendra modi http://go.culinaryinstitute.edu/how-to-save-an-email-attachment-on-my-iphone/ find sites search viagra computer single parent struggle argumentative essay https://www.lapressclub.org/hypothesis/essays-on-religion-in-candide/29/ free poem essays hero definition essay diovan half life resume professional writers reviews professional custom writing service a who am i essay Công ty mình đang tìm phần mềm kế toán cho mô hình công ty quản lý quỹ đầu tư, phần mềm đáp ứng QĐ63-2005-BTC của bộ tài chính:
1. Khi mua chứng khoán đầu tư ngắn hạn, căn cứ vào chi phí thực tế mua (Giá mua cộng (+) Chi phí môi giới, giao dịch, chi phí thông tin, lệ phí, phí ngân hàng…), ghi:
Nợ TK 121 – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Có TK 331 – Phải trả cho người bán
Có TK 111 – Tiền mặt
Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng
Có TK 141 – Tạm ứng
Có TK 144 – Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn.
2. Định kỳ tính lãi và thu lãi tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu:
a) Trường hợp nhận tiền lãi và sử dụng tiền lãi tiếp tục mua bổ sung trái phiếu, tín phiếu (không mang tiền về doanh nghiệp mà sử dụng tiền lãi mua ngay trái phiếu), ghi:
Nợ TK 121 – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.
b) Trường hợp nhận lãi bằng tiền, ghi;
Nợ các TK 111, 112,….
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.
c) Trường hợp nhận lãi đầu tư bao gồm cả khoản lãi đầu tư dồn tích trước khi mua lại khoản đầu tư đó thì phải phân bổ số tiền lãi này. Chỉ ghi nhận là doanh thu hoạt động tài chính phần tiền lãi của các kỳ mà doanh nghiệp mua khoản đầu tư này; Khoản tiền lãi dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư được ghi giảm giá trị của chính khoản đầu tư đó, ghi:
Nợ các TK 111, 112,… (Tổng tiền lãi thu được)
Có TK 121 – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (Phần tiền lãi đầu tư
dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư)
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Phần tiền lãi của các kỳ mà doanh nghiệp mua khoản đầu tư này).
3. Định kỳ nhận cổ tức (nếu có), ghi:
Nợ các TK 111, 112,….
Nợ TK 138 – Phải thu khác (Chưa thu được tiền ngay)
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.
4. Khi chuyển nhượng chứng khoán đầu tư ngắn hạn, căn cứ vào giá bán chứng khoán:
a) Trường hợp có lãi, ghi:
Nợ các TK 111, 112,… (Tổng giá thanh toán)
Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng (Tổng giá thanh toán)
Có TK 121 – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (Giá vốn)
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá vốn).
b) Trường hợp bị lỗ, ghi:
Nợ các TK 111, 112 hoặc 131 (Tổng giá thanh toán)
Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Chênh lệch giữa giá bán nhỏ hơn giá vốn)
Có TK 121 – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (Giá vốn).
c) Các chi phí về bán chứng khoán, ghi:
Nợ TK 635 – Chi phí tài chính
Có các TK 111, 112,…
5. Thu hồi hoặc thanh toán chứng khoán đầu tư ngắn hạn đã đáo hạn, ghi:
Nợ các TK 111, 112 hoặc 131
Có TK 121 – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (Giá vốn)
Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.
và một số báo cáo quản trị khác. Anh chị vui lòng cho Lan biết phần mềm nào ở Việt Nam mình đã triển khai cho quỹ đầu tư?
Xin cảm ơn.
Lan

Comments

comments

 1. robert81nguyen

  Chào Lan,
  Trường hợp của Lan đưa ra hệ thống phải tuân theo Hệ thống báo cáo thuế của Việt Nam (VAS) vừa phải có kinh nghiệm triển khai cho công ty chứng khoán.
  Trên phân tích đó bên P có kinh nghiệm triển khai cho Tổng cục thuế, Bộ Tài chính,BIG C…&công ty chứng khoán FPT nên về kinh nghiệm và năng lực của bên mình Lan yên tâm nhé!
  Mong có cơ hội tư vấn và trình bày giải pháp đến chị Lan
  Liên hệ: Nguyễn Đình Phong,HP:016868.88488

  Thân chào!

 2. VAS có quyết định 15 hay 48 chung còn riêng công ty quỹ thì có QĐ63-2005-BTC.
  Ko biết bên bạn Phong đã triển khai riêng gói kế toán tài chính cho cty quản lý quỹ nào chưa? vì nếu nguyên giải pháp thì lớn qua sợ ngân sách không đủ, bên mình chỉ triển khai gói tài chính tế toán thôi.
  thanks

 3. robert81nguyen

  Chào Lan,
  Để thuận tiện cho việc tư vấn cũng như trao đổi chi tiết hơn Lan liên hệ với Phong nhé( tùy theo nhu cầu của bên Lan mà bên P sẽ tư vấn, ngoài ra giải pháp cũng flexible có thể dễ dàng add on vào các functions khi cần thiết.

  Thanks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.