Quy trình quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp

0

buying fashionable clothes is wasteful ielts essay cheap university essay writing site au lavetra bcbs viagra best online levitra homework help vocabulary workshop answers level f go site write a soldier cialis kaufen preis write my paper for me masters level essay shakespeare sonnets que es viagra soft see url https://pacificainexile.org/students/song-of-solomon-essay/10/ how do i delete all junk mail on ipad see buy college papers online instantly best custom essay writing service viagra for 30 year olds case study example in psychology follow link follow feminist essays causes of the civil war essay professional essay writers essay customer service expository essay examples for college https://dvas.org/order-viagra-online-fast-delivery-4203/ valtrex and shingles go here http://www.trinitypr.edu/admission/write-my-research-paper-write-my-paper/53/ watch Modul Quản lý Tài sản cố định kiểm soát định lượng, lưu giữ các thông tin về tài sản cố định (hữu hình và vô hình), kiểm kê tài sản, kể cả tài sản dưới dạng công cụ, tính toán khấu hao và ghi sổ kế toán.

Mo hinh tai san co dinhTất cả các tài sản này đều được cập nhật thường xuyên trong suốt vòng đời của chúng kể từ khi mua, đưa vào sử dụng cho đến khi thanh lí, tổ chức có thể quản lý tình trạng và quá trình sử dụng, bảo trì của tài sản tại bất kì thời điểm nào. Các quy trình tính toán khấu hao, tự động cập nhật tỉ lệ khấu hao được áp dụng ngay từ khi nhập mã tài sản.

Việc khai thác và quản lí tài sản hữu hình và vô hình đóng vai trò sống còn trong sự phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp. Một khía cạnh quan trọng khác cần nói đến là modul quản lí tài sản cố định và kiểm kê tài sản giúp tăng cường tính minh bạch của các dữ liệu trong mọi thời kì.

Hệ thống tự động cập nhật và vào sổ kế toán vào modul kế toán-tài chính, cung cấp cho doanh nghiệp tình trạng chính xác của tất cả tài sản cố định trong công ty: từ giá trị hàng tồn kho hiện tại đển khấu hao lũy kế cho tài sản đó.

Phần quản lý bảo trì bảo hành tài sản cố định là module lớn, làm sao quản lý chi phí , quản lý kế hoạch bảo trì bảo hành….

Theo Viami

Mời các bạn thảo luận thêm.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.