Thống kê định khoản của các bút toán trong phân hệ phải thu trong ERP

source enter site follow link sildenafil citrate viagra comparison unable to send email on iphone 7 great depression essay research writing steps enter site cialis ejaculation prematuree creative writing books pdf professional grad school essay writers quotations on essay sports and games enter site https://carlgans.org/report/phd-thesis-topics-in-accounting/7/ foros sobre viagra generico https://www.aestheticscienceinstitute.edu/medical/pills-not-take-viagra/100/ cialis canada vendita https://pacificainexile.org/students/child-development-case-study/10/ film irish viagra essay writer software https://reprosource.com/hospital/was-passiert-wenn-man-viagra-nimmt-obwohl-man-es-nicht-braucht/72/ college research papers for sale viagra soft canada writing a career research paper https://fotofest.org/solving/short-essay-on-my-grandparents/5/ https://psijax.edu/medicine/arginina-vs-viagra/50/ better drug than viagra top 5 essay writing services viagra and antidepressents https://nyusternldp.blogs.stern.nyu.edu/how-to-edit-a-pdf-email-attachment-on-iphone/ https://www.newburghministry.org/spring/research-paper-on-racial-profiling/20/ introductions to a research paper STT

Loại giao dịch

TK Nợ

TK Có

Phải thu về bán hàng hóa 131 511,333
Thu tiền đặt cọc của khách hàng 111,112 131-ĐT, tiền
Phải thu về bán TSCĐ 131,111,112 711
Phải thu về bán dịch vụ 131 511,333
Phải thu về tạm ứng của cán bộ, nhân viên 141 111,112
Phải thu về ký cược, ký quỹ 144 111,112
Chuyển nợ phải thu của đơn vị thành viên cho công ty thu hộ 131 1361
Phạt khách hàng vì chậm thanh toán 131 515
Chi hộ nội bộ 136 111, 112
Chuyển nợ phải thu của công ty cho đơn vị thành viên thu hộ 1361 131
Chuyển khoản phải thu khác của công ty cho đơn vị thành viên thu hộ (hoặc chuyển khoản phải thu khác thành vốn của đơn vị thành viên) 136 1388
Trích lập dự phòng phải thu khó đòi cho đơn vị thành viên 136 139
136 141
136 1421
136 1422
136 144
Xuất NVL cho đơn vị thành viên 136 152(2, 3, 4, 7)
Xuất CCDC cho đơn vị thành viên 136 1531
136 154
Xuất thành phẩm cho đơn vị nội bộ 136 155
Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho đơn vị thành viên 136 159
Trích khấu hao cho đơn vị thành viên 136 2141
Chuyển đầu tư dài hạn thành vốn giao cho đơn vị thành viên 136 228
XDCB hoàn thành: giao cho đơn vị thành viên 136 2412
Vay vốn ngắn hạn cho đơn vị thành viên 136 311
Mua hộ đơn vị thành viên (không qua kho) 136 331
Tính thuế để nộp hộ đơn vị thành viên 136 333(1,3,8,9)
Tính lương cho CNV ở đơn vị thành viên 136 334(1,4)
Trích trước các chi phí cho đơn vị thành viên 136 335
Bù trừ công nợ nội bộ 136 336
Tính các khoản trích theo lương cho đơn vị thành viên 136 338 (2,3,4,8)
Vay dài hạn cho đơn vị thành viên 136 341
136 4611
136 511(2,3)
Bán hàng cho đơn vị thành viên 136 5121
136 515
136 6418
136 642(4,8)
136 711
138 111, 112
138 128
138 131
138 1361
138 1388
138 141
Tài sản thiếu chờ xử lí

 1. Tài sản thiếu chờ xử lí
138 1522
138 154
138 155
138 228
138 311
138 331
138 3331
138 3388
138 5113
138 515
138 642(7,8)
138 711

 

Xem chi tiết:

Comments

comments

 1. Chào Đại Nam,

  Vui lòng cho mình xin tài liệu này nhé. Email của mình :lequanghai1986@gmail.com

  Thanks & Regard,

 2. Hi Hailq,
  Nam sẽ gởi cho bạn những tài liệu mà Nam có, nếu cần gì bạn có thể yêu cầu ở đây. hi vọng những tài liệu này sẽ hữu ích đối với bạn.

 3. Chào ICTROI.COM

  Bạn cho mình xin tài liệu này: Thống kê định khoản của các bút toán trong phân hệ phải thu trong ERP , mail của mình : vantrinh107@yahoo.com

  Xin cam ơn bạn nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.