Tài liệu khảo sát tổng thể dự án- đầu tư ERP Hiệu quả

0

 

BẢNG KHẢO SÁT TỔNG QUAN

 

Thưa Quý công ty,

Nhằm mục đích hiểu và biết trước một cách tổng quan về tình hình thực tế và hoạt động của Quý công ty, để làm tài liệu tham khảo cho các cuộc khảo sát chi tiết và các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc sau này giữa hai bên, chúng tôi đã soạn thảo một Bảng Khảo sát Tổng quan để gửi cho Quý công ty xem và trả lời trước. Các câu trả lời của Quý công ty sẽ là các tài liệu hết sức hữu ích để chúng tôi tiến hành các công việc tiếp theo.

Xin cám ơn sự hợp tác của Quý công ty.

 

  1. Xin Quý công ty cho biết các thông tin tổng quan về doanh nghiệp?

–      Tên công ty: ………………………………………………………………………………..

–      Ngành nghề kinh doanh:…………………………………………………………………..

–      Địa chỉ kinh doanh:…………………………………………………………………………

–      Số điện thoại/Fax:………………………………………………………………………….

–      Web/Email:………………………………………………………………………………….

–      Người liên hệ/Chức vụ:…………………………………………………………………….

  1. Công ty có các chi nhánh, văn phòng đại diện không?

……………………………………………………………………………………………….

  1. Xin công ty giới thiệu một số sản phẩm chính của công ty?

–      Sản phẩm:…………………………………………………………………………………..

  1. Xin cho biết số lượng nhân viên chính thức làm việc trong công ty?

–      Số lượng nhân viên:………………………………………………………………………..

  1. Xin công ty cho biết cơ cấu tổ chức của công ty? (Xin đính kèm tài liệu hoặc vẽ ở trang cuối)
  2. Xin Quý công ty cho biết yêu cầu giải pháp của doanh nghiệp?

□ Phần cứng (Laptop, PC, Máy chủ, Linh kiện…)

□ Phần mềm văn phòng (MS Office, Antivirus, khác…)

□ Hạ tầng mạng (cable, modem, mạng…)

□ Phần mềm quản lý (Kế toán, Nhân sự, ERP…)

□ Khác:…………………………………………………………………………………………..

  1. Quý công ty đang tìm kiếm giải pháp về hệ thống thông tin, vậy xin Quý công ty cho biết các thông tin như sau (nếu có):

–      Thời điểm dự kiến triển khai dự án:………………………………………………………

–      Thời gian dự kiến triển khai dự án:……………………………………………………….

–      Tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp:………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

  1. Xin Quý công ty giới thiệu sơ bộ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại doanh nghiệp?

–      Số lượng nhân viên thuộc bộ phận quản lý công nghệ thông tin:…………………….

–      Số lượng máy tính trong công ty:………………………………………………………..

–      Số lượng nhân viên thường xuyên sử dụng công nghệ thông tin giải quyết công việc hàng ngày:

–      Các phần mềm (có bản quyền) hiện đang được cài đặt tại các máy:………………..

–      Hệ thống email nội bộ?…………………………………………………………………….

–      Hệ thống mạng nội bộ?…………………………………………………………………….

–      Kết nối Internet (Dial up, ADSL, lease line, cable…)……………………………………

–      Các phần mềm quản lý hiện đang dùng? (Kế toán, Nhân sự, ERP)…………………..

  1. Các giải pháp mà Quý công ty đang sử dụng hiện tại (nếu có) có giải quyết được các yêu cầu của công ty không?

……………………………………………………………………………………………….

10. Xin Quý công ty cho biết vấn đề khó khăn mà công ty đang gặp phải, gần có giải pháp về công nghệ thông tin để giải quyết?

……………………………………………………………………………………………….

11. Cuối cùng, xin Quý công ty cho biết đã lên kế hoạch để thực hiện dự án triển khai giải pháp công nghệ thông tin chưa? Ngân sách dự trù dành cho dự án này là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………………….                                   ……………………………………………………………………………………………….

 

 

.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.