Time and materials- cách tính chi phí tư vấn triển khai giải pháp erp hiệu quả ở Việt Nam?

0
 1. here http://mechajournal.com/alumni/buy-research-paper-on-criminal/12/ prompt essay format http://jeromechamber.com/event/what-makes-an-ideal-teacher-essay/23/ sales manager resume in insurance research proposal report https://naturalpath.net/natural-news/the-best-worldwide-pharmacy-cialis/100/ cheap analysis essay editor website for mba http://snowdropfoundation.org/papers/transport-fleet-supervisor-resume/12/ my winter holiday essay viagra prix jean coutu go follow link writing a great introduction for essay follow link how do you write an essay where can i make a powerpoint presentation online viagra best results plant vision resume term paper buy viagra multiple acts viagra find sites search computer https://bonusfamilies.com/lecture/genre-analysis-essay/21/ essays in gothic literature go site http://www.trinitypr.edu/admission/essay-help-for-college-application/53/ follow sample book report http://jeromechamber.com/event/123essays/23/ https://lynchburgartclub.org/essay-main-street-by-lewis/ the calling of st matthew caravaggio essay cialis prezzo       Thông tin chung

Thông thường khi muốn đầu tư giải pháp erp thì doanh nghiệp lập ban đề án của doanh nghiệp, ban đề án gồm các anh chị phòng IT và các anh chị trưởng các phòng ban: Kế hoạch, kinh doanh, sản xuất, kế toán, nhân sự tiền lương… và trưởng ban đề án thường là anh chị trong ban giám đốc của công ty. Nhiệm vụ của ban đề án là tìm kiếm giải pháp phần mềm erp đáp ứng yêu cầu và phù hợp với ngân sách đầu tư của công ty.

Ban đề án mời các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai erp đến công ty để giới thiệu và demo sản phẩm.

Sau quá trình chọn lựa, ban đề án chọn ra từ 3-5 nha cung cấp vào danh sách cuối cùng để thương lượng giá trị hơp đồng.

Tổng chi phí của 1 dự án erp thường được cấu thành từ 4 thành phần:

a)      Phí bản quyền phần mềm

b)      Phí phần cứng

c)      Phí bảo trì

d)     Phí dịch vụ tư vấn triển khai

Tham khảo cách tính : phí bản quyền của SAP ERP và AX 2012 ERP.

Cách tính 3 loại phí đầu thường tính rõ ràng  dễ hiểu đối với doanh nghiệp, bài viết này sẽ phân tích chi tiết về phần chi phí dịch vụ tư vấn triển khai.

2.      Các công việc tư vấn triển khai

Trước khi phân tích chi phí tư vấn triển khai chúng ta phân tích về các công việc của tư vấn triển khai dự án erp thông thường gồm:

 • Khảo sát phân tích yêu cầu khách hàng: khảo sát yêu cầu khách hàng theo phòng ban, viết tài liệu mô tả các yêu cầu, xác định phạm vi và kế hoạch triển khai dự án.
 • Cài đặt phần mềm: Cài đặt hệ thống phần mềm và server và máy trạm ( nếu có) ở khách hàng.
 • Cấu hình hệ thống: thiết lập cấu hình của hệ thống phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
 • Tích hợp hệ thống ( nếu có): giải pháp erp này nếu có tích hợp với giải pháp khách của doanh nghiệp.
 • Chuyển đổi dữ liệu: chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống củ sáng hệ thống mới, thông thường chuyển đổi danh mục: khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, số dư đầu kỳ tùy 1 số trường hợp đặc biệt có thêm 1 số chứng từ phát sinh.
 • Customize: phần này phát triển thêm phần yêu cầu của khách hàng mà trong hệ thống hiện tại của nhà cung cấp chư có.
 • Thiết kế báo cáo: thiết kế các báo cáo theo yêu cầu của khách hàng
 • Kiểm tra: kiểm tra hệ thống trước khi giao cho khách hàng, thường thì việc kiểm tra này gồm các công việc: kiểm tra form, kiểm tra số liệu, báo cáo, kiểm tra chức năng…
 • Đào tạo: đào tạo người dùng sử dụng chương trình, thường thì đạo tạo chia thành mấy loại :

–  Đào tạo cho người dùng chính ( key user) thường là anh chị trưởng phòng ban
– Đào tạo cho bộ phận IT vận hành và bảo trì hệ thống
– Đào tạo cho người dùng cuối ( end user) có 1 số doanh nghiệp thì việc này trong doanh nghiệp tự làm, key user đào tạo lại end user.

 • Tài liệu: Tài liệu về cấu hình hệ thống
 • Quản trị dự án: là chi phí mà nhà cung cấp tính cho người quản trị dự án để đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ.

3.      Tính chi phí dịch vụ tư vấn triển khai dự án erp

Hiện có 3 phương phát tính chi phí dịch vụ tư vấn triển khai dự án erp gồm : fixed fee và Time and Materials và lai 2 phương pháp. Trong đó:

 

 • Fixed fee: là mức phí cố định cho toàn bộ công việc tư vấn triển khai dự án được mô tả ở phần 2.
 • Time and materials : mức phí được xác định số ngày công ( man day) hoặc số giờ công (hourly) nhân với đơn giá. Nhà cung cấp thảo luận với khách hàng làm các công việc ở phần 2 tốn bao nhiêu thời gian, rồi lên bảng ươc tính như bên dưới, trong quá trình thực hiện thì làm đến đâu khách hàng trả tiền đến đó ứng với thời gian nhà cung cấp thực hiện, nói cách nôm na là làm đến đâu trả tiền đến đó.
 • Lai giữa 2 cách tính trên: chia nhỏ dự án ra nhiều công đoạn và áp dụng cách tính khác nhau cho từng công đoạn.

Ví dụ tính theo Time and Materials  triển khai giải pháp MS dynamics GP giá tính mỗi giờ 175 usd (còn ở Việt Nam giá thường tính theo ngày và giao động từ 250à350 usd/day)

Cach tinh Time and materials du an erp

Cach tinh Time and materials du an erp

4.      Phân tích lợi ích của từng cách tính fixed fee và Time and Materials

Mỗi cách tính giá trên đều có ưu và nhược điểm đối với việc tính chi phí tư vấn triển khai.

Mời các bạn tham gia phân tích các ưu điểm ứng với từng cách tính trên??

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.