TỒNG QUAN VỀ TƯ VẤN VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ LỚN

ERP là một thuật ngữ được dùng liên quan đến mọi hoạt động của doanh nghiệp, do phần mềm máy tính hỗ trợ và thực hiện các qui trình xử lý một cách tự động hoá, để giúp cho các doanh nghiệp quản lý các hoạt động then chốt, bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng, v.v…. Mục tiêu tổng quát của hệ thống này là đảm bảo các nguồn lực thích hợp của doanh nghiệp như nhân lực, vật tư, máy móc và tiền bạc có sẵn với số lượng đủ khi cần, bằng cách sử dụng các công cụ hoạch định và lên kế hoạch. Một phần mềm ERP là một phần mềm máy tính cho phép công ty cung cấp và tổng hợp số liệu của nhiều hoạt động riêng rẽ khác nhau để đạt được mục tiêu trên. Đặt điểm nổi bật của ERP là một hệ thống phần mềm sống có thể mở rộng và phất triển theo thời gian theo từng loại hình doanh nghiệp mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc của chương trình Tính hợp nhất trong một doanh nghiệp thống nhất  ,ERP loại bỏ các hệ thống máy tính riêng lẻ ở các bộ phận trong một doanh nghiệp: Tài chính, Nhân sự, Kinh Doanh, Sản xuất, Kho. ERP sẽ thay thế chúng bằng một chương trình phần mềm hợp nhất phân chia theo các phân hệ phần mềm khác nhau và tạo nên một mối quan hệ thống nhất với nhau. Giờ đây kế toán có thể nhìn vào kho để xem đơn hàng đã xuất cho khách hàng chưa. Phần mềm ERP rất linh động trong việc cài đặt các phân hệ theo yêu cầu Doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể yêu cầu cài đặt một vài phân hệ mà doanh nghiệp cần, các phân hệ còn lại còn lại có thể cài đặt sau mà không ảnh hưởng đến hệ thống. ERP còn có chế độ phân quyền người sử dụng linh động ngay trên giao diện sử dụng người quản trị. Có chế độ bảo mật an toàn
1.ERP cải thiện môi trường kinh doanh như thế nào?
ERPthường được xem như phần mềm hỗ trợ hiệu quả nhất trong công tác quản lý và môi trường kinh doanh. Ví dụ như qui trình đặt hàng, ERP nhận đơn hàng từ khách hàng, sau đó sẽ tính được chi phí và thời gian sản xuất dựa vào định mức nguyên vật liệu và lượng nguyên liệu hàng hoá tồn trong kho của công ty, lịch trình sản xuất và năng lực sản xuất từ kế hoạch cung ứng. Từ đó cho ta biết được thời gian dự kiến và tiến độ giao hàng. Tất cả các nhân viên ở phòng ban khác nhau đều có thể xem tiến độ sản xuất cũng như tiến độ giao hàng cho khách hàng đến đâu điều này sẽ giải quyết kịp thời các rủi ro và tránh xảy ra sai sót. Phân hệ kế toán có thể biết được chi phí sản xuất cho một đơn hàng cụ thể một cách chính xác. Đó chính là một thể thống nhất mà ERP muốn thực hiện ở mỗi doanh nghiệp. Nếu như các phân hệ không thật sự liên kết với nhau thì khi giải quyết một đơn đặt hàng rất khó khăn và thông tin sẽ không kịp thời. Ví dụ như bộ phận kinh doanh sẽ không biết đơn hàng đã giao cho khách hàng đến đâu, kế hoạch cung ứng không biết được lượng hàng đã sản xuất đủ chưa …Đối với ERP mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn chính xác hơn và thống nhất hơn.
2.Tổng quan (Business force one)
Tại sao hiện nay tất cả các doanh nghiệp đang phát triển lớn mạnh đều rất cần thiết một phần mềm quản lý thích hợp để hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất – kinh doanh của họ?
Bởi vì, một phần mềm quản lý thích hợp cung cấp cho doanh nghiệp các tiện ích sau:

* Là công cụ giúp bạn lập các báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán.
* Là công cụ giúp bạn có các thông tin quản trị nhanh chóng và chính xác.
* Doanh nghiệp của bạn sẽ phát triển nhanh chóng và bạn không muốn chuyển sang một công cụ mới phù hợp hơn với quy mô to lớn của doanh nghiệp vì nhân viên bạn đã quen thuộc với các tính năng cao cấp của công cụ cũ.
* Tích hợp các phòng ban doanh nghiệp phối hợp nhịp nhàng với nhau và tránh công việc trùng lắp.
* Thông tin kịp thời về công nợ khách hàng, Nhà cung cấp hay lượng tồn kho hiện nay của bạn có quá nhiều hay không? thông tin về tài sản, nhân sự v.v

Vậy phần mềm nào đáp ứng được các yêu cầu trên? Đó chính là giải pháp Business Force One ®.
Là giải pháp lý tưởng cho doanh nghiệp, Business Force One ® 2007 không chỉ đơn thuần một phần mềm kế toán mà đây chính là một giải pháp quản trị tổng thể, xuyên suốt và linh hoạt với mức chi phí hợp lý. Giải pháp này sẽ kết nối con người, thông tin và các quy trình để giúp bạn quản lý doanh nghiệp hiệu quả hơn. Điểm nổi bật của hệ thống này là khả năng mở rộng linh hoạt, giúp bạn có thể đầu tư từng phần khi có nhu cầu mà không phá vỡ cấu trúc hệ thống.
3.Hệ thống thiết kế giao diện linh hoạt (Customization on the fly)

 

Xây dựng Form và tự động hóa nhanh/ thích ứng với khả năng thay đổi, thêm bớt các bảng, form, report và Field data trong CSDL. Quá trình Customize hệ thống liên quan đến rất nhiều khả năng thay đổi thêm bớt bảng, field data trong CSDL cũng như liên quan đến Business Logic của hệ thống. Một hệ thống mạnh là hệ thống chấp nhận sự thay đổi của Database và thiết kế lại tùy theo nhu cầu cần thiết của doanh nghiệp, các hệ thống linh động như Dynamic AX chắc chắn sẽ phải có những tính năng này, những hệ thống viết trên nền cũ (VB6) như iScala đều không thể hoặc hỗ trợ khả năng này rất hạn chế. So với Dynamic AX, tính linh động của BFO không chỉ thích hợp với khả năng thay đổi trên Database mà còn thực hiện liên kết rất nhiều tính năng tự động hoá như Lookup, Formula, DrillDown, Format/Lock Record… dựa trên điều kiện, khả năng thay đổi và tự động hóa Form chưa được các hệ thống ERP truớc đây coi trọng như chính bảng thân Oracle Business Suite cũng rất yếu trong khâu thiết kế này (Oracle Form Developer thực chất yếu hơn hẳn môi trường thiết kế Windows Forms của VS.NET). Triết lý của BFO là định nghĩa và đặc tả, hạn chế công sức lập trình ở mức tối đa vì đây chính là nguyên nhân dẫn đến rất nhiều bug và khả năng tiêu tốn nhân lực, thời gian khi phát triển hệ thống nhất, Vược lên trên khả năng kéo thả, BFO duy trì sự đồng bộ và khả năng liên kết chặc chẽ với các thành phần dữ liệu thông qua giao diện đồ họa và khả năng nhập liệu từ phía người dùng, khả năng thể hiện những nghiệp vụ phức tạp nhất từ định nghĩa CSDL chuyển tải thành màn hình nhập liệu.

Hệ thống thiết kế báo cáo tiên tiến

Xây dựng các báo biểu theo công nghệ .NET Scripting bằng chính Excel/OpenOfficelà những công cụ phát triển báo biểu đơn giản và hiệu quả hơn gấp 2 thậm chi gấp 3 lần so với Crystal và các hệ thống báo biểu hiện có của các hệ ERP khác. Designer cho Report cũng chính là chính môi trường Excel hoặc OpenOffice, tạo khả năng dễ dàng cho người phát triển hệ thống báo biểu theo nhu cầu biến đổi không ngừng của công ty. Đây là một khác biệt đặc thù so với tất cả hệ thống ERP khác. Với những hệ thống ERP khác, môi trường thiết kế Report thường là Crystal hoặc tựa Crystal. Kinh nghiệm cho thấy, mô hình thiết kế theo kiểu Crystal chỉ giải quyết dạng báo biểu đơn giản hoặc trên mức đơn giản một ít. Mô hình này rất khó giải quyết những mẩu báo biểu phức tạp như lập kế hoạch, Crostab nhiều tầng, định dạng động, chuyển tải trên Web … Hướng thiết kế của BFO là dựa vào những gì User và người sử dụng quen thuộc nhất, nhanh nhất và đỡ tốn công sức nhất và kiến trúc báo biểu của BFO hoàn toàn có thể thực hiện được mục tiêu đề ra. Hàng 100 báo biểu mà các hệ thống ERP cung cấp sẵn cho bạn chắc chắn là chưa bao giờ đáp ứng hết được nhu cầu của công ty, với hệ thống báo biểu hiệu quả do BFO mang lại, bạn có thể tạo ra hàng 1000 report khác theo nhu cầu mở rộng của công ty mình

Ứng dụng Web hay Desktop là thích hợp?

100% các ứng dụng được Web hóa là tốt hay 100% là ứng dụng theo chuẩn Desktop khai thác sức mạnh xử lý của PC cục bộ là hiệu quả? Câu trả lời là tùy theo các mục đích của ứng dụng, các sản phẩm ERP vẫn thích hợp cho loại ứng dụng Desktop nhưng mô hình kinh doanh lại ngày càng mở rộng, Web là mô hình ứng dụng thích hợp cho cách xử lý tập trung, các công ty có nhiều chi nhánh ở xa. BFO thiết kế theo mô hình Smart Client là sự tích hợp hài hoà giữ Web và Desktop, các ứng dụng gọi nhau qua Web Service, dữ liệu truyền đi và bảo mật với giao thức https, khai thác sức mạnh của Web và Internet nhưng vẫn giữ được tính tổng thể và đặc thù của một hệ thống ERP xuyên suốt và mạnh mẽ.

Công nghệ tiên tiến và phổ dụng .Net framework của Micorsoft

* Là một trong những hệ thống ERP được thiết kế ngay từ đầu với kiến trúc 100% sử dụng .NET Framework.
* Sử dụng cơ sở dữ liệu linh động SQL Server 2000/2005, Oracle
* User có thể tự viết mã bằng ngôn ngữ VB.NET/C# ngay trong hệ thống BFO hoặc bằng các thư viện viết trực tiếp viết từ VS.2005. Bằng cách sử dụng các ngôn ngữ phổ biến tích hợp với hệ thống, BFO tạo điều kiện cho những nguồn nhân lực với kiến thức trung bình khá và một chút kinh nghiệm có thể tiếp cận nhanh ngay với hệ thống.

Đội ngũ chuyên gia địa phương (Localized workforce/Partners)

Là một lợi thế của BFO hơn hẵn những đối tác khác. Để có thể triển khai 1 hệ thống ERP thành công, cần thiết phải có 1 đội ngũ chuyên gia bản địa (Localized specialists), nhưng chất lượng những kỹ sư Localized specialists am hiểu về hệ thống ERP (cho đến hôm nay) đủ sức triển khai thành công và am hiểu những hệ thống lớn khác có thể nói là không nhiều. BFO hoàn toàn tin tưởng có thể sử dụng và cung cấp đội ngũ Implementers và partners có bề dày kinh nghiệm nhiều nhất. Đồng thời huấn luyện và tạo cho khách hàng một đội ngũ tương tự để gánh vác khả năng vận hành hệ thống trong thế hệ kế tiếp.

Chuẩn mực quốc tế và vấn đề bản địa hóa

Những hệ thống nước ngoài tuân theo các chuẩn mực quản lý là một điều tốt nhưng nhập gia tùy tục, Việt nam vẫn có những quy định về hệ thống tài chính kế toán đặc thù, hệ thống quản trị theo từng ngành, và và bí quyết kinh doanh chuyên biệt. BFO không những kế thừa các chuẩn mực quốc tế (Best practices) mà còn đáp ứng các yêu cầu bản địa, chẳng hạn BFO đã giải quyết các báo cáo và tiêu chuẩn kế toán tuân thủ nghị định 15 mới nhất của Bộ tài chính ban hành năm tháng 4/2006, tính năng này có thể nói là chưa có đối với các hệ thống khác hoặc họ phải cần thời gian phát triển thêm để hoàn chỉnh. Tương tự như khả năng tính giá thành sản xuất, lên kế hoạch, quản trị tiền lương…

Phương pháp luận triển khai của BFO

Phương pháp luận chuyển giao công nghệ và nhân lực của BFO chứng tỏ một ưu điểm khác hẳn những hệ thống ERP truyền thống, chúng tôi chuyển giao cho phía khách hàng công nghệ và đội ngũ có thể sử dụng công nghệ. Chính khách hàng là người sẽ sử dụng công nghệ để đi tiếp chứ không dừng lại sau khi chúng tôi chuyển giao. Ví dụ những hệ thống sản xuất đặc thù và rất khác biệt ở từng doanh nghiệp có thể do chính doanh nghiệp sử dụng công cụ của chúng tôi để triển khai

Thời gian triển khai cực nhanh cho các doanh nghiệp

Mọi thứ đều có thể làm được nếu chúng ta có … thời gian và quan trọng ai sẽ là người biết cách rút ngắn thời gian nhanh nhất. BFO đem đến thời gian hiệu quả cho doanh nghiệp bạn


cua nhua loi thep, cua nhua cao cap, cua thuy luc, xay dung dan dung, vach kinh mat dung, vach kinh cuong luc, cua nhua gia hop ly nhat, cua composite, da hat trang tri


dieu hoa, dieu hoa, siêu thị hưng yên, gia re hang ngay


cho thue xe tu lai, cho thue xe tu lai ha noi, thue xe tu lai, xe tu lai, thiet ke trang web

Comments

comments

 1. linhmoierp

  Chào Simplesoft!
  Bài viết chia sẽ của bạn rất kỳ công, tuy nhiên có một vài vấn đề mà tôi thấy chúng ta cần thảo luận:

  (1) Theo bạn “Đặt điểm nổi bật của ERP là một hệ thống phần mềm sống có thể mở rộng và phất triển theo thời gian, theo từng loại hình doanh nghiệp mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc của chương trình”

  Vấn đề nầy nói một cách thẳng thắng chỉ nên được hiểu một cách tương đối thôi, không nên ở mức khẳng định như phát biểu của bạn, còn vì sao thì tôi sẽ không trả lời.

  (2) Và phát biểu “Phần mềm ERP rất linh động trong việc cài đặt các phân hệ theo yêu cầu Doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể yêu cầu cài đặt một vài phân hệ mà doanh nghiệp cần, các phân hệ còn lại còn lại có thể cài đặt sau mà không ảnh hưởng đến hệ thống” cái nầy nên được hiểu như thế nào cho hợp lý? Chứ thật ra nó không phải là chuyện muốn phát biểu là phát biểu! Tôi lấy một ví dụ: Bạn thử bán cho Cty tôi một phần của giải pháp ERP với điều kiện tôi mua HRM nhưng tôi muốn có thêm chức năng xem xét so sánh “năng suất lao động của Cty, của từng công nhân, của các bộ phận tổ nhóm so với hệ thống định mức lao động với từng loại SP mà Cty tôi làm theo thời gian tuần, tháng, quý, năm vậy có được không? Nếu đề bài đưa ra vậy bạn có làm được không? Thử suy nghĩ xem nếu người ta chỉ yêu cầu bạn về HRM, mà cái nầy thuộc về khía cạnh của HRM đấy!

  (3) Hay như bạn nói:
  “Ví dụ như qui trình đặt hàng, ERP nhận đơn hàng từ khách hàng, sau đó sẽ tính được chi phí và thời gian sản xuất dựa vào định mức nguyên vật liệu và lượng nguyên liệu hàng hoá tồn trong kho của công ty, lịch trình sản xuất và năng lực sản xuất từ kế hoạch cung ứng. Từ đó cho ta biết được thời gian dự kiến và tiến độ giao hàng….Phân hệ kế toán có thể biết được chi phí sản xuất cho một đơn hàng cụ thể một cách chính xác”

  Ông giáo sư nào chỉ cho bạn cách làm: “thời gian sản xuất dựa vào định mức nguyên vật liệu và lượng nguyên liệu hàng hoá tồn trong kho của công ty, lịch trình sản xuất và năng lực sản xuất từ kế hoạch cung ứng “? Hay cuốn sách của Viện Hàn Lâm nào viết như vậy? đâu là tiền đề, đâu là cơ sở? lịch trình SX có chứa đựng thời gian SX không hay như thế nào mà “con vịt và cái trứng” cứ lẫn lộn nhau như vậy?

  (4) Và hay như phần nầy:
  “Tại sao hiện nay tất cả các doanh nghiệp đang phát triển lớn mạnh đều rất cần thiết một phần mềm quản lý thích hợp để hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất – kinh doanh của họ?
  Bởi vì, một phần mềm quản lý thích hợp cung cấp cho doanh nghiệp các tiện ích sau:
  * Là công cụ giúp bạn lập các báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán.
  * Là công cụ giúp bạn có các thông tin quản trị nhanh chóng và chính xác.
  * Doanh nghiệp của bạn sẽ phát triển nhanh chóng và bạn không muốn chuyển sang một công cụ mới phù hợp hơn với quy mô to lớn của doanh nghiệp vì nhân viên bạn đã quen thuộc với các tính năng cao cấp của công cụ cũ.
  * Tích hợp các phòng ban doanh nghiệp phối hợp nhịp nhàng với nhau và tránh công việc trùng lắp.
  * Thông tin kịp thời về công nợ khách hàng, Nhà cung cấp hay lượng tồn kho hiện nay của bạn có quá nhiều hay không? thông tin về tài sản, nhân sự v.v
  Vậy phần mềm nào đáp ứng được các yêu cầu trên? Đó chính là giải pháp Business Force One ®. Và “ Vượt lên trên khả năng kéo thả, BFO duy trì sự đồng bộ và khả năng liên kết chặc chẽ với các thành phần dữ liệu thông qua giao diện đồ họa và khả năng nhập liệu từ phía người dùng, khả năng thể hiện những nghiệp vụ phức tạp nhất từ định nghĩa CSDL chuyển tải thành màn hình nhập liệu”

  Cái nầy tôi chưa chiêm ngưỡng BFO nên chưa dám comment, chỉ có điều dù kéo hay thả gì thì cũng phải code mệt mỏi, nó chỉ giúp cho người lập trình khỏi vã mồ hôi thôi bác ah! Còn chuyện liên quan đến Business Logic của hệ thống là phải tuyệt đối để ý chứ không là toi ngay.

  “Một hệ thống mạnh là hệ thống chấp nhận sự thay đổi của Database và thiết kế lại tùy theo nhu cầu cần thiết của doanh nghiệp, các hệ thống linh động như Dynamic AX chắc chắn sẽ phải có những tính năng này, những hệ thống viết trên nền cũ (VB6) như iScala đều không thể hoặc hỗ trợ khả năng này rất hạn chế. So với Dynamic AX …và khả năng thay đổi và tự động hóa Form chưa được các hệ thống ERP truớc đây coi trọng như chính bảng thân Oracle Business Suite cũng rất yếu trong khâu thiết kế”….

  Bác nói như thế nầy là không khiêm tốn rồi, PR sản phẩm của mình mà chê SP của hãng khác như thế nầy không phải là cách của người biết chuyện, và Bác tự hại mình rồi!

  (5) Hay ví dụ “Một hệ thống mạnh là hệ thống chấp nhận sự thay đổi của Database và thiết kế lại tùy theo nhu cầu cần thiết của doanh nghiệp” và như bác nói phần trên “Phần mềm ERP rất linh động trong việc cài đặt các phân hệ theo yêu cầu Doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể yêu cầu cài đặt một vài phân hệ mà doanh nghiệp cần, các phân hệ còn lại còn lại có thể cài đặt sau mà không ảnh hưởng đến hệ thống”
  Liệu hai vấn đề nầy có gì mâu thuẫn không? Hay bác khẳng định Oracle, iScala … chẳng phải là ERP gì sấc?

  Mà ngay như bài viết nầy tôi xin được bác chỉ giáo cho mấy vấn đề sơ đẳng:
  BFO làm được giá thành? Vậy tiền đề mà BFO xây dựng trong đó phải gồm có những thành tố, hay module nào thì BFO mới làm được chuyện nầy?

  BFO sẽ tính được chi phí sản xuất theo đơn hàng khi nhận đơn hàng một cách chính xác? Vậy xin bác chỉ cho cấu trúc của bảng chi phí đó nó bao gồm những loại chi phí nào mà bác cho là chính xác? Nếu bác nêu ra cấu trúc mà không đầy đủ thành tố thì chưa được gọi là toàn vẹn, mà nếu đã đưa đầy đủ rồi thì thử xem từng thành tố đó được tính dựa vào cơ sở nào?
  Xin mời bạn thảo luận để anh em mở rộng tầm nhìn!
  Thân ái!

 2. “Tôi lấy một ví dụ: Bạn thử bán cho Cty tôi một phần của giải pháp ERP với điều kiện tôi mua HRM nhưng tôi muốn có thêm chức năng xem xét so sánh “năng suất lao động của Cty, của từng công nhân, của các bộ phận tổ nhóm so với hệ thống định mức lao động với từng loại SP mà Cty tôi làm theo thời gian tuần, tháng, quý, năm vậy có được không? Nếu đề bài đưa ra vậy bạn có làm được không? Thử suy nghĩ xem nếu người ta chỉ yêu cầu bạn về HRM, mà cái nầy thuộc về khía cạnh của HRM đấy!”

  ==>
  Mọi người bán cái xe
  Buộc khách hàng phải mua cái xe
  Nhưng khách hàng không có tiền mua cái xe
  Thì khách hàng có thể mua thân xe, vỏ xe, lop xe…
  Tôi sẽ bán
  Khi khách hàng đủ tiền thì họ sẽ có cái xe
  Còn mua bánh xe mà đi đòi cái thân xe như bạn nói thì hơi vô lý một tý.

  Ví dụ như qui trình đặt hàng, ERP nhận đơn hàng từ khách hàng, sau đó sẽ tính được chi phí và thời gian sản xuất dựa vào định mức nguyên vật liệu và lượng nguyên liệu hàng hoá tồn trong kho của công ty, lịch trình sản xuất và năng lực sản xuất từ kế hoạch cung ứng. Từ đó cho ta biết được thời gian dự kiến và tiến độ giao hàng
  Khi Anh nhận đơn hàng Bán –> Nếu hàng hóa Anh tự sản xuất
  Nếu Anh ko kiểm chứng lại nguyên vật liệu Anh còn hay hết trong kho thì làm sao anh biết được hàng anh có đủ cung cấp sản xuất hay không. Nếu ko còn có phải xem lại kế hoạch cung ưng vật tư nguyên liệu ko
  Nếu vật tư đã đủ
  Anh co phai xem lai lich trinh san xuat cua Anh co ket lich hay khong, co phai can xem lai năng lực sản xuất anh hay ko. Yeu to nao biet dc Hang khi nao cung cap
  Do la bai toan hang ton kho va bai toan san xuat
  San xuat lien quan den 2 van de
  1. Nguyen vat lieu de san xuat
  2 La ke hoach san xuat va nang luc san xuat
  Anh da co ke hoach hay chua, neu co vay ke hoach anh co the năng len dc nua hay ko do la nho vao năng luc san xuat
  Thoi gian cung cap hang hoa cho khach hang

  “chỉ có điều dù kéo hay thả gì thì cũng phải code mệt mỏi”
  –> Anh đang viết code VB 6 hoặc anh dang ở thời đại kỷ nguyên 1990 nên phải viết code mệt mỏi, còn tôi chỉ cần viết 1 câu SQL sau đó tôi tự định nghĩa sẽ cho ra 10 thậm chí 100 báo cáo bằng cách kéo và thả

  Các doanh nghiệp có thể yêu cầu cài đặt một vài phân hệ mà doanh nghiệp cần, các phân hệ còn lại còn lại có thể cài đặt sau mà không ảnh hưởng đến hệ thống”
  Chung tôi cung cấp 1 hệ quản trị tổng thể doanh nghiệp và tùy vào túi tiền của doanh nghiệp toi co the cai dat hay con goi la cung cấp cho họ tuy vào túi tiền họ có
  Họ thích 1 chiết Oto nhung tien ko du lam sao mua oto
  Vậy mua cái vỏ xe
  tôi sẵn sàng bán. Tuy nhiêu điều tôi muốn nói o day là tôi ko ép hoặc gọi là tôi có thể giúp giải quyết dc nhu cầu cùa doanh nghiệp
  Nếu doanh nghiệp cần quản lý bán hàng –> theo dõi tiến độ đơn hàng bán tôi có thể cung cấp
  Nói tóm lại tôi sẽ bán những gì doanh nghiệp cần. Tôi ko ép doanh nghiệp ăn những món mà họ ko thích và tốn tiền vào những điều vô hữu dụng

  • linhmoierp

   Dear simplesoft!
   Bạn đưa ra lý luận nầy
   “Mọi người bán cái xe
   Buộc khách hàng phải mua cái xe
   Nhưng khách hàng không có tiền mua cái xe
   Thì khách hàng có thể mua thân xe, vỏ xe, lop xe…
   Tôi sẽ bán
   Khi khách hàng đủ tiền thì họ sẽ có cái xe”
   Thay vì với các nói ví von ấy khi đi chào KH nên dùng cách ví von nầy có lẽ thông minh và dí dỏm hơn chứ nhỉ!
   ” Sếp yên tâm, sếp hãy nói rằng, tôi có miếng đất với chiều dài, chiều rộng, hướng nhìn thế nầy, hãy thiết kế và xây cho tôi tòa nhà, trước mắt là 1 tầng nhưng sau nầy tôi sẽ nâng cấp thành n tầng, tiện nghi điện, nước, inter, cáp TV, … theo một thể hoàn chỉnh”
   Đấy, cách nói ấy đẹp hơn không?

 3. linhmoierp

  (1)Vấn đề thứ 1
  “Mọi người bán cái xe
  Buộc khách hàng phải mua cái xe
  Nhưng khách hàng không có tiền mua cái xe
  Thì khách hàng có thể mua thân xe, vỏ xe, lop xe…
  Tôi sẽ bán
  Khi khách hàng đủ tiền thì họ sẽ có cái xe
  Còn mua bánh xe mà đi đòi cái thân xe như bạn nói thì hơi vô lý một tý”

  Vâng! Đó là lý luận của bạn theo kiểu tư duy cơ học nên thấy hơi vô lý một tí, mua cái gì tôi bán cái đó! Nhưng cái suy nghĩ phản bác của bạn, nghĩ rằng người ta không có chiến lược kinh doanh như bạn, cứng nhắc, phải mua xe thì tôi mới bán đâu? Người ta đã chơi chiến lược nầy hơn 10 năm trước khi Cty bạn thành lập rồi! và thật ra nó không có gì là ghê gớm. Riêng tôi chỉ nói rằng: “cái nầy nên được hiểu như thế nào cho hợp lý? Chứ thật ra nó không phải là chuyện muốn phát biểu là phát biểu! “ bạn có hiểu nó là như thế nào?
  Xin mách nước cho bạn để bạn mở rộng cái tư duy ấy lên tư duy logic và tư duy hệ thống trước khi đi vào bàn luận!
  Có phải một hệ thống ERP muốn hoạt động được theo mô hình mở, theo định nghĩa người dùng, chúng ta phải xây dựng và sử dụng phân hệ hệ thống, nó là nền tản của một ERP. Bạn đừng nói là BFO không chơi theo quan điểm nầy? mà nếu vậy thì cũng không cần thiết để thảo luận, học hỏi gì nữa! và giả sử bạn thống nhất rằng các hệ thống ERP về nguyên lý thiết kế, kết cấu phải có phần định nghĩa hệ thống nầy (nhưng xin hỏi nhỏ bạn là bạn đã từng đóng vai trò kiến trúc sư của hệ thống ERP chưa để chúng ta còn nói sâu hơn?) thì xin hỏi bạn:
  Khi người ta mua bạn một vài phân hệ mà bạn không nghĩ đến chuyển giao phân hệ hệ thống nầy và mua gì, rứt bán cái đó? Đây là tôi chỉ mới đề cập đến logic hệ thống, còn đi sâu hơn nữa là logic luồng dữ liệu trong kinh tế mà các bạn hay gọi là Business Logic thì còn là vấn đề! Bạn đã hiểu ý nầy của tôi để chứng minh cho việc tôi phát biểu ở phần trên?

  (2)Vấn đề thứ 2
  “Ví dụ như qui trình đặt hàng, ERP nhận đơn hàng từ khách hàng, sau đó sẽ tính được chi phí và thời gian sản xuất dựa vào định mức nguyên vật liệu và lượng nguyên liệu hàng hoá tồn trong kho của công ty, lịch trình sản xuất và năng lực sản xuất từ kế hoạch cung ứng. Từ đó cho ta biết được thời gian dự kiến và tiến độ giao hàng
  Khi Anh nhận đơn hàng Bán –> Nếu hàng hóa Anh tự sản xuất
  Nếu Anh ko kiểm chứng lại nguyên vật liệu Anh còn hay hết trong kho thì làm sao anh biết được hàng anh có đủ cung cấp sản xuất hay không. Nếu ko còn có phải xem lại kế hoạch cung ưng vật tư nguyên liệu ko
  Nếu vật tư đã đủ
  Anh co phai xem lai lich trinh san xuat cua Anh co ket lich hay khong, co phai can xem lai năng lực sản xuất anh hay ko. Yeu to nao biet dc Hang khi nao cung cap
  Do la bai toan hang ton kho va bai toan san xuat
  San xuat lien quan den 2 van de
  1. Nguyen vat lieu de san xuat
  2 La ke hoach san xuat va nang luc san xuat
  Anh da co ke hoach hay chua, neu co vay ke hoach anh co the năng len dc nua hay ko do la nho vao năng luc san xuat, Thoi gian cung cap hang hoa cho khach hang”

  Phần nầy nếu comment trên nầy thì hơi dài dòng, bấy nhiêu chưa ăn thua gì cả, nó chỉ là phần lý luận sơ đẳng. Nói đến doanh nghiệp SX thì còn phải nói đến các mô hình SX kinh doanh, MTS, MTO và loại hình vừa MTO vừa có MTS đồng thời phải kể đến quan điểm quản trị theo kiểu JIT hay JIC, còn kỹ thuật làm sao cho nó lean … mà ngay trong việc ấy thì việc phân tích các tình huống “If & then” có thể kể ra để lượng trù trong hệ thống rồi chuyện phải thiết kế vùng lưu tạm thế nào, xử lý thế nào trong đa đơn vị, đa mô hình …vv không thể nói hết với mấy dòng comment nầy.

  Vấn đề cuối Bạn nên giúp tôi trả lời mấy ý mà bạn nêu ra (trong BFO) cho rỏ để AE trên diễn đàn còn học hỏi, đồng thời nếu bạn đưa ra một bài thảo luận chứa hàm lượng tri thức và thực tiễn thì có lẽ sự thành công trong PR về sản phẩm BFO sẽ vượt trội và có chổ đứng trong niềm tin mọi người:
  1.“Anh co phai xem lai lich trinh san xuat cua Anh co ket lich hay khong?” là ERP BFO trả lời cho người dùng hay người dùng bằng cách nào đó phải trả lời? và nếu kẹt thì sao? Không kẹt thì sao? Kẹt chổ nào? ai chỉ ra? hướng giải quyết vấn đề ….và cam kết!
  2.“kế hoạch sản xuất, Lịch trình sản xuất” là do BFO tự động tính ra hay em phải ngồi em mần đây? phải nói với nó là làm cái gì, làm tại đâu, vào thời điểm nào bắt đầu và khi nào phải xong? hay nó nói cho em nghe đây?
  3.“Anh ko kiểm chứng lại nguyên vật liệu Anh còn hay hết trong kho thì làm sao anh biết được hàng anh có đủ cung cấp sản xuất hay không” chuyện nầy là trách nhiệm BFO hay trách nhiệm của em, vì em là người dùng em phải làm, em phán? Và thử hỏi nhỏ bác chuyện nầy chút xíu, vậy chứ tồn kho nguyên liệu theo bác là tồn kho vào thời điểm nào vậy?
  4.Làm sao để tôi biết “năng lực sản xuất” của Cty tôi có đủ làm hay không? Ai trả lời cho tôi đây? BFO hay là tôi là người dùng, là nhà quản trị trong doanh nghiệp thì tôi phải biết?
  5.Giá thành thực tế hay chi phí SX (giá thành kế hoạch) bạn đã giới thiệu thì sao?
  Cơ bản chừng ấy là cũng đủ để mệt mỏi lắm rồi!

  Riêng “chỉ có điều dù kéo hay thả gì thì cũng phải code mệt mỏi”
  –> Anh đang viết code VB 6 hoặc anh dang ở thời đại kỷ nguyên 1990 nên phải viết code mệt mỏi, còn tôi chỉ cần viết 1 câu SQL sau đó tôi tự định nghĩa sẽ cho ra 10 thậm chí 100 báo cáo bằng cách kéo và thả”
  Dạ cái nầy em biết thưa sếp, em dùng cái máy cày thay con trâu thì em cày nhanh hơn gấp nhiều lần con trâu nhưng em nói rồi, đỡ vã mồ hôi, thời đại nầy cái gì tốt thì cứ sài nhưng mà nguyên lý là “thiệt về lực thì lợi về đường đi” vậy thôi.
  Thân ái!

 4. nguyengiaco.com

  I every time spent my half an hour to read this webpage’s content everyday along
  with a cup of coffee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.