Vai trò và kỹ năng cần Project Manager và Key users trong triển khai ERP

1

Key user va project manager dư an phan mem erpĐối với công ty chuẩn bị triển khai giải pháp erp, thì việc chuẩn bị nguồn lực là rất quan trọng, thông thường về phía doanh nghiệp sẽ có các thành phần tham gia dự án: Giám đốc dự án, quản trị dự án, bộ phận IT, người dùng chính và người dùng cuối. Trong bài viết này mình xin phép thảo luận về 2 vị trí quản lý dự án và người dùng chính.

1)    Project Manager ( Quản lý dự án):

a)    Nhiệm vụ chính:

Lên kế hoạch và điều phối các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) dự án trong doanh nghiệp để đảm bảo dự án triển khai đúng kế hoạch. Người quản trị dự án  như 1 chiếc cầu nối giữa phía nhà cung cấp triển khai giải pháp và các bộ phận của doanh nghiệp. Định kỳ, quản lý dự án báo cáo cho giám đốc dự án ( chủ đầu tư dự án) về  tiến độ dự án, các  rủi ro của dự án đề xuất bổ sung bất kỳ nguồn lực nào nếu có phát sinh.

b)    Kỹ năng:

Kỹ năng mềm:
+  Giao tiếp tốt (cả viết lẫn nói)
+ Có kinh nghiệm và khả năng quản lý dự án, thời gian ngân sách và chất lượng của dự án
+ Có năng lực đưa ra các quyết định cho các câu hỏi liên quan đến dự án
+ Có kinh nghiệm và  khả năng quản lý nguồn lực dự án
+ Sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề hay các xung đột trong dự án
+ Khả năng chịu được áp lực cao (đáp ứng sự kỳ vọng từ phía doanh nghiệp)
Kỹ năng về nghiệp vụ/kỹ thuật:
+ Hiểu biết cơ bản về hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp
+Hiểu biết tốt về phương pháp luận dự án, mô hình kinh doanh, mô hình dữ liệu và hình dung được khái quát quá trình thực hiện việc triển khai.
+ Kiến thức tổng quan về IT, khả năng học các kỹ thuật mới
+ Kinh nghiệm sử dụng các công cụ hỗ trợ trong việc quản lý dự án như Microsoft Office project, Visio, Excel..
+ Hiểu tốt về các hoạt động chính trong như: phân tích, thiết kế, cài đặt, quản lý chất lượng…

2)    Key users (Người dùng chính):

a)    Nhiệm vụ:

Thông thường Key users là các anh chị trưởng các bộ phận/ phòng ban, Key-users chính là người đưa ra các yêu cầu chi tiết về quy trình hoạt động của doanh nghiệp, họ phối hợp cùng với tư vấn bên nhà cung cấp xây dựng giải pháp ERP phù hợp với yêu cầu công ty.
Key-users là nguồn lực quan trọng nhất trong việc triển khai dự án. họ là nhân tố quan trọng để xây dựng giải pháp thành công.

b)    Kỹ năng:

Kỹ năng mềm:
+ Giao tiếp tốt.
+ Học hỏi nhanh về phần mềm cũng như công cụ mới
+ Khả năng làm việc nhóm
+ Kỹ năng phân tích tốt

 Kỹ năng về Nghiệp vụ/kỹ thuật:
+ Hiểu biết cơ bản về quy trình hoạt động của doanh nghiệp
+ Hiểu biết cơ bản về dự án và phương pháp triển khai dự án
+ Hiểu biết rõ về quy trình nghiệp vụ phòng ban mình và yêu cầu đáp ứng trong tương lai.
+ Kỹ năng giải quyết vấn đề và phân tích các nguồn dữ liệu.
Xin mời anh chị có kinh nghiệm chia sẻ thêm…

Comments

comments

 1. Đối với dự án lớn, trong group nhiều công ty thì tổ chức phức tạp hơn, có thể lấy ví dụ Kinh Đô:

  1. Steering Committee: Những người chịu trách nhiệm cao nhất trong tổ chức, thường là BOD.

  2 PMO (Project Management Office): Những người trưởng dự án như Project
  Director, Project Manager và Project Coordinate. PD là người nắm tất cả
  các công ty trong dự án, PM là người chịu trách nhiệm tại từng công ty
  con của dự án, PC là người hỗ trợ PD điều phối tổng dự án.

  3 IT Lead: thường thì IT Lead đóng vai trò Project Coordinate chịu trách
  nhiệm hỗ trợ Project Director khi triển khai nhiều điểm.

  4 Change, Communication & End User Education Owner: Người chịu trách
  nhiệm trong Change Management _ làm cho tổ chức hiểu rõ ý nghĩa của
  việc triển khai hệ thống sẽ đem lại benefit gì? và tại sao cần tuân thủ
  tuyệt đối để dự án đi đến thành công. Vị trí này thường kiêm luôn việc
  thư ký dự án và thường là người thuộc bộ phận Hành Chánh.

  5 Process Owners: Đây là những trưởng đầu ngành (người đứng đầu các bộ
  phận) chịu trách nhiệm quyết định các process của bộ phận mình quản lý.

  6 Key Users: Những người giàu kinh nghiệm trong việc thực hiện tất cà
  các công việc của một phòng ban, chịu trách nhiệm hỗ trợ các process
  ower đưa ra quyết định trong giai đoạn AS IS – TO BE và BLUE PRINT.

  7 End Users: là người chịu trách nhiệm trong từng phần hành mà mình đảm nhiệm.

  8 IT Functional Team:

  Lực lượng nòng cốt và cực kỳ quan trọng trong dự
  án, là cầu nối giữa Consultants và các thành viên trong dự án. Chịu
  trách nhiệm tư vấn cho PMO trong từng module, training cho Key Users và
  End Users. Điều quan trọng nhất là lực lượng giải quyết những tồn đọng
  của dự án sau khi Golive để hệ thống thật sự map với nhu cầu và đáp ứng
  những reports đặc biệt phát sinh sau khi đưa vào vận hành một thời gian.

  9 Thư ký dự án:

  Lưu trữ hồ sơ, tài liệu của dự án một cách ngăn nắp, khoa học.

  • Lập các báo cáo liên quan đến việc triển khai dự án theo hướng dẫn và phân công của trưởng ban quan lý dự án

  • Tham gia soạn thảo và lưu trữ quy trình nghiệp vụ tương lai theo hướng dẫn của trưởng ban quản lý dự án

  • Ghi chép cẩn thận các buổi họp xây dựng quy trình tư nghiệp vụ tương lai

  • Tham gia công tác tổ chức đào tạo

  • Tham gia các buổi đào tạo key user, end user và ghi chép thông tin về
  chất lượng đào tạo, tóm tắt nội dung đào tạo, cũng như điểm danh tham
  gia đào tạo.

  • Ghi nhận các buổi làm ngoài giờ của các key user và các end user

  • Tổng hợp báo cáo về việc tuân thủ quy trình đào tạo, quy trình tác
  nghiệp của các key user, end user cho trưởng hoặc phó ban quản lý dự án.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.