Yêu cầu nghiệp vụ mua hàng trong giải pháp erp ngành bán lẻ điện thoại, điện máy

1

Tài liệu mô quả quy trình các bước mua hàng, các yêu cầu đặc thù của ngành điện thoại di động là quản lý số imex, đặc biệt tài liệu thông kê chi tiết các yêu cầu phân hệ mua hàng.

1.    Quy trình

quy trinh mua hang erp nganh ban le dien thoai do dien tu

2.    Yêu cầu chức năng chung

  • Tập hợp và cập nhật các chi phí mua hàng: bảo hiểm, lệ phí, vận chuyển, thuế nhập khẩu,…
  • Tự động phân bổ các chi phí mua hàng dựa trên tỷ trọng giá trị mặt hàng mua trên đơn hàng và phân bổ cho từng đơn vị hàng
  • Tự động tính giá nhập khẩu tạm tính theo chi phí thực tế đã tập hợp.
  • Tự động tính thuế Nhập khẩu theo giá kê khai trên TKHQ và thuế GTGT theo biểu thuế suất khai báo trong danh mục hàng
  • Theo dõi tình hình nộp thuế nhập khẩu và số thuế NK phải nộp

3.    Yêu cầu chi tiết theo chức năng

get link https://heystamford.com/writing/compare-and-contrast-essay-123helpme/8/ rainy day essay english https://greenechamber.org/blog/best-research-proposal-writer-sites-for-school/74/ essay topic ideas for 4th grade https://abt.edu/bestsellers/kamagra-online-order-forum/22/ yellow wallpaper analysis essay resume of a cashier go to site religion and politics in america essay best descriptive essay writing sites us explain why the hypothesis one gene-one enzyme is not correct popular term paper ghostwriter sites for phd ethnicity essays effexor xr discontinuation sildenafil soft tablets 50 mg sample college essays death applying problem solving essay duloxetina acne 500 word essay layout psychology internship essay help viagra nombre edu essay helper https://earthwiseradio.org/editing/definition-of-middle-class-in-terms-of-income/8/ here cerebral palsy definition classification essay does lipitor lower blood pressure cheap viagra from other countries dissertations on nursing home antilles guyane juin 2011 maths essay dissertations dictionary definition matrices solved problems Cần tư vấn vui lòng liên hệ: erp@ictroi.com.

Xem chi tiết :

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.