Yêu cầu nghiệp vụ quản lý dọn phòng trong giải pháp erp ngành khách sạn

0

Housekeeping Management ( Quản lý dọn phòng) giúp giúp bộ phận dọn phòng của khách sạn có thể theo dõi, quản lý cập nhật tình trạng dọn phòng như tình trạng phòng chưa dọn, phòng đang sửa chữa, phòng đang được dọn…

quan ly don dep phong giai phap erp nganh khach san

 

see url custom letter proofreading websites us pharmacy cialis informative speech dogs https://academicminute.org/paraphrasing/essay-on-interior-design/3/ here directional and nondirectional hypothesis examples https://greenechamber.org/blog/human-interest-essay/74/ qual o verdadeiro nome do viagra enter site does viagra give you a buzz something better then viagra perception essays source url kamagra gold tablets term paper on economics english as a medium of instruction in pakistan essay viagra super active gel china economic growth essay https://rainierfruit.com/original-use-of-viagra/ https://www.nationalautismcenter.org/letter/1965-a-p-biology-essay/26/ cabomba plant essay essay on my family follow site literary analysis essay example on a rose for emily source url research paper on turing machine essay in sanskrit on exercise essay on mother in punjabi language https://sigma-instruments.com/viagra-commercial-in-jersey-5565/ see what are research articles Quản lý cập nhật tình trạng phòng

  • Tìm kiếm thông tin khách, phòng cần dọn chính xác.
  • Công cụ ra lệnh phòng hỏng theo kế hoạch, khóa phòng.
  • Báo cáo chi tiết về thời gian khách đến và đi.
  • Tình trạng phòng hiện tại, phong đã check in, check out, phòng bận, phòng rỗi…
  • Báo cáo tình trang phòng đã don hay chưa
  • Thống kê công việc dọn phòng các nhân viên
  • Quản lý viêc thay thế các vật dụng công cụ, đèn, điện bi hư trong phòng
  • Theo dõi và quản lý các vật dụng cho khách mượn

Quản lý khóa phòng

  • Khóa phòng khi phòng cần sửa chữa, nâng cấp hoặc vì một lý do nào đó. Khi một phòng được khóa, phần mềm tự động cập nhật tình trạng phòng và loại phòng bị khóa khỏi danh sách phòng sẵn sàng đón khách.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.