Giải pháp ERP cho ngành bao bì : Bài toán tính giá thành kế hoạch

1. Giới thiệu tổng quan

* Có rất nhiều loại bao bì như bao bì nhựa, bao bi kim loại, bao bì . Mỗi loại bao bì đều có đặc điểm khác nhau do cấu thành từ các nguyên vật liệu khác nhau và mục đích sử dụng khác nhau. Trong Phần I này chỉ đề cập đến giải pháp để giải quyết bài toán tính giá thành kế hoạch cho các doanh nghiệp sản xuất bao bì.

* Bài toán này được ITG giải quyết và đóng gói vào sản phẩm 3S ERP .iPackage (giải pháp quản lý tổng thể cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bao bì), nhằm hỗ trợ cho người quản doanh nghiệp có công cụ hữu hiệu trợ giúp cho việc ra các quyết định phù hợp và kịp thời về giá bán cho khách hàng. Giúp cho nhân viên tác nghiệp có một công cụ làm việc thông minh và hiệu quả.

2. Quy trình tổng quan dự toán giá thành

2.1. Sơ đồ qui trình

tinh-gia thanh-giai phap erp nganh bao bi

2.2 Diễn giải quy trình

Bước 1 – Tiếp nhận yêu cầu khách hàng

* Mỗi khách hàng thuộc một nhóm đối tượng (Mã đối tượng), mỗi nhóm đối tượng có một bảng giá NVL và bảng giá CPSX. Việc chọn khách hàng nhằm xác định bảng giá NVL và CPSX cho đối tượng đó.

* Căn cứ vào yêu cầu báo giá của khách hàng, CB KHSX kiểm tra xem sản phẩm đã khai báo cấu trúc và định mức (BOM) chưa. Nếu đã có rồi thì chuyển sang bước 3, nếu chưa có thì chuyển sang bước 2.

Bước 2 – Khai báo cấu trúc sản phẩm và định mức vật tư (Nếu là sản phẩm mới)

*  Nếu là sản phẩm mới chưa có BOM, căn cứ vào thiết kế cấu trúc sản phẩm và dữ liệu tính toán định mức, cán bộ KHSX tạo BOM mới và khai báo cấu trúc sản phẩm và các định mức sản xuất cho sản phẩm đó, gồm: Định mức NVL, định mức nhân công và định mức chi phí sản xuất chung.

Bước 3 – Tính giá thành kế hoạch và giá bán dự kiến

* Sau khi khai báo BOM (đối với sản phẩm mới) hoặc trên cơ sở BOM đã có, CB KHSX tính giá thành kế hoạch của sản phẩm. Đồng thời cập nhật tỷ lệ % chi phí quản lý, tỷ suất lợi nhuận ước tính và tỷ lệ điều chỉnh giá để tính giá bán dự kiến của sản phẩm.

* Chuẩn bị duyệt.

Bước 4 – Duyệt

* PGĐ kiểm tra lại các chi phí sản xuất, số lượng nguyên liệu tiêu hao và đơn giá nguyên liệu và phê duyệt giá thành kế hoạch và giá bán dự kiến.

–   Nếu hợp lý thì báo giá khách hàng.

–   Nếu không hợp lý thì tính lại dự toán giá thành sản phẩm.

Bước 5- Tạo báo giá và gửi cho khách hàng

* Trên cơ sở giá bán đã được tính toán và phê duyệt, cán bộ kinh doanh lập báo giá lấy số liệu từ bảng tính giá thành kế hoạch và giá bán.

* Gửi báo giá cho khách hàng

–  Nếu khách hàng đồng ý với giá đó, nhân viên tiến hành tạo mã sản phẩm hoặc chọn sản phẩm cũ và lập đơn đặt hàng.

–  Nếu khách hàng không đông ý với giá đó, nhân viên tính lại dự toán giá thành cho sản phẩm đó và tiến hành kiểm duyệt lại.

Bước 6 – Lập đơn đặt hàng bán và chuyển sản xuất

* Bước này chuyển mã dự toán giá thành kế hoạch đã có mã sản phẩm sang module Bán hàng để lập đơn đặt hàng.

* Chuyển Sales Order để sản xuất

Nguồn: ITG Việt Nam

Comments

comments

  1. Một giải pháp khá hay cho ngành bao bì, cho mình hỏi trong phần trình bày giải pháp của bạn chưa nói đến vấn đề khi nhận đơn hàng để báo giá ngoài việc xác định giá thành kế hoạch từ đó xác định giá bán còn phần xác định năng lực sản xuất xem có nhận được đơn hàng này không? không biết giải pháp bạn giải quyết được vấn đề này ko?

    • itgvietnam

      Chào bạn,
      Phần xác định năng lực sản xuất thuộc bài toán quản trị sản xuất và ITG Việt Nam cũng đã giải quyết được vấn đề đó. Để biết thêm chi tiết bạn tham khảo thêm itgvietnam Xin cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.