Phân hệ nhân sự trong phần mềm nhân sự tiền lương

0
I. MÔ HÌNH TÍNH NĂNG

Phân hệ nhân sự là phân hệ lõi, có vai trò quan trọng và có mối quan hệ chặt chẽ với các phân hệ còn lại trong phần mềm quản lý nhân sự tiền lương.

II. CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

– Phân hệ nhân sự quản lý đầy đủ thông tin nhân viên từ khi vào làm đến khi nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.
– Quản lý chi tiết các quá trình ( quá trình làm việc, diễn biến lương, phép, khen thưởng, kỷ luật,…)
– Cho phép cấu hình tự động tạo các mã số nhân viên, số quyết định, số hợp đồng, phụ lục,…
– Hệ thống tự động nhắc nhở các ngày đến hạn như: đến hạn hết hợp đồng, hết hạn thử việc, hết hạn giấy phép lao động, …
– Màn hình dashboard trực quan, giúp người quản lý thấy được tổng quan toàn bộ tình hình nhân sự.
– Thiết lập phép năm cho từng loại nhân viên ( ví dụ có nhân viên năm hưởng 12 ngày phép năm; có nhân viên hưởng 14 ngày phép năm)
– Phân quyền giới hạn người dùng truy cập dữ liệu theo chi nhánh/ phòng ban. Ví dụ nhân viên A chỉ có thể quản lý nhân viên Chi nhánh tại Hà Nội, nhân viên B quản lý nhân viên Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
III. LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG PHÂN HỆ NHÂN SỰ
Lợi ích đem lại khi doanh nghiệp sử dụng phân hệ nhân sự so với công tác thủ công bằng excel
– Thông tin hồ sơ nhân viên được quản lý một cách đồng bộ nhất quán, việc truy vấn, tìm kiếm dữ liệu sẽ nhanh và chính xác hơn.
– Nhiều người cùng truy cập để xem trên cùng một dữ liệu, không còn cảnh phải làm báo cáo và gửi quản lý.
– Nhiều mẫu báo cáo, dashboad trực quan đánh giá được tình hình biến động nhân sự một cách chính xác và toàn diện.
Nguồn : Maple JSC

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.