QUY TRÌNH CHẤM CÔNG CÔNG TY MAY

0

quy trinh cham cong cong ty may hang FOB, gia cong

1.Khai báo hệ thống ca làm việc

https://psijax.edu/medicine/importing-viagra-into-canada/50/ https://aaan.org/indications/can-taking-bystolic-help-for-heat-stress-in-summer/27/ technology cause effect essay https://westsidechristianfellowship.org/format/introduction-dissertation-realisme/36/ essay papers already written essay on journey of waste here leadership essay for lord of the flies beli cialis apotek follow url lasix 100 mg canadian pharmacy follow site name research papers thesis statement examples personal essay hur fr jag tag p viagra viagra pulmonary hypertension answer to math problems follow fluoxetine indications best resume writing services in houston celebrex celecoxib qoclick case study methodology example viagra buy online no prescription discount coupons for zithromax viagra pharmacy prices go here do you have to be prescribed to viagra https://www.pugetsoundnavymuseum.org/paraphrasing/comparing-cities-essay/24/ https://zacharyelementary.org/presentation/essay-describing-about-my-mother/30/ go site see url Ai :Nhân viên phòng nhân sự

Công việc:  Khai báo hệ thống ca làm việc

Khi nào:  Khi có thông tin ca làm việc mới hoặc cập nhật thông tin ca làm việc củ

Cách thức thực hiện:

Khai báo thời gian cho ca làm việc (Công ty May thường làm ngày thứ 7)

 • Ca làm việc chủ nhật nghĩ
 • Làm việc theo ca, nghĩ ngày chủ nhật hoặc ngày bất kỳ trong tuần
 • Trong ngày chủ nhật chia 2 loại:
 • Chủ nhật làm bù ( cúp điện …) tính lương như ngày thường
 • Chủ nhật làm được tính theo hệ số

Mục đích:  Khai báo đúng ca làm việc của công ty

2.Phân ca theo xưởng

Ai: Quản lý xưởng

Công việc: Phân ca làm việc cho công nhân phân xưởng

Khi nào:  Cập nhật ca phân xưởng khi có sự thay đổi

Cách thức thực hiện:  ứng với mỗi phân xưởng: Cắt, May, Hoàn thành sẽ có phân ca khác nhau:

Công nhân:

Bắt đầu TG nghỉ trưa Kêt thúc TG nghỉ khi tăng Bắt đầu  tăng ca
7:30 11:30 – 12:30 16:30 16:30 – 17:30 17:30 –

Văn phòng:

Bắt đầu TG nghỉ trưa Kêt thúc Bắt đầu  tăng ca
7:30 11:30 – 12:30 16:30 16:30 –

Ca ngày và đêm:

Giờ vào Nghỉ giữa ca Giờ ra Tăng ca
07h30 16h30 16h30-18h
Giờ vào Nghỉ giữa ca Giờ ra Tăng ca
19h 5h 5h-6h

Mục đích: Phân ca đúng cho xưởng và bộ phận văn phòng

3.Thông tin quét thẻ từ máy chấm công

Ai: Nhân viên xưởng

Công việc: Lấy thông tin quýet vân tay từ máy chấm công.

Khi nào:  Cuối tháng

Cách thức thực hiện:

 • Họ tên
 • (1) In: Giờ vào quẹt thẻ
 • (2) Out: Giờ ra quẹt thẻ
 • (3) Giờ (hh:mm): Số giờ quẹt thẻ = Out – In. Ví dụ 7:55  7 giờ, 58 phút.
 • Nếu nhân viên nghỉ chế độ hậu sản 7h/ngày thì số giờ tách ra làm 2:
  • 7h đi làm bình thường
  • 1h hậu sản :Thể hiện cột hậu sản
 • (4) Ngày công = (3)/8: làm tròn và lấy 2 số thập phân. Ví dụ 0.66 công
 • (5) Số giờ tăng ca
 • (6) Nghỉ: Ngày nghỉ phép, mã ngày phép nghỉ lấy từ bên đăng ký phép
 • (7) Ngày công có lương: do cúp điện hay lý do khác: tự nhập điều chỉnh loại công phù hợp khi phát sinh
 • (8) Hậu sản: Số giờ nhân viên hậu sản. Khi nhân viên nghỉ chế độ hậu sản 7h/ngày thì ta tách làm 2:
  • 7h đi làm bình thường
  • 1h hậu sản
 • (9) Phép năm:
 • (10) Trễ: Số phút vào trễ so với quy định
 • (11) Sớm: Số phút về sớm so với quy định
 • (12) Ca đêm:

Mục đích: Tính đúng thời gian quẹt thẻ đi làm của công nhân có tính đến yếu tố hậu sản.

4.Xử lý trường hợp quẹt sai

Ai: Nhân viên xưởng+ Trưởng xưởng

Công việc: Xử lý các trường hợp quét sai

Khi nào: Sau khi có kết quả quét và báo quét sai.

Cách thức thực hiện : Thống kế ra trường hợp quét sai:

–        Quét nhầm khu vực

–        Quét không ăn thẻ

–        Quên thẻ ( có xác nhận quản lý trực tiếp)

Duyệt các trường hợp sai và cập nhật thông tin quét thẻ

Mục đích:  Xử lý đúng các trường hợp quét sai thẻ.

5.Tính ngoài ngời (OT)

Ai: Quản lý xưởng

Công việc: Tính thời gian làm ngoài giờ

Khi nào: Khi có kết quả chấm công

Cách thức thực hiện:  Tính thời gian làm ngoài giờ cho nhân viên.

Mục đích: Tính đúng thời  gian làm ngoài giờ cho nhân viên.

6.Quản lý trực tiếp xác nhận thời gian làm ngoài giờ

Ai: Quản lý trực tiếp của nhân viên

Công việc: Xác nhận thời gian làm ngoài giờ

Khi nào:  Khi có kết quả làm ngoài giờ

Cách thức thực hiện:

Xác nhận thời gian làm ngoài giờ trong tháng cho nhân viên

Mục đích:  Xác định đúng thời gian làm ngoài giờ cho nhân viên

7.Tính công ngày

Ai:Nhân viên phòng nhân sự

Công việc:Tính công theo ngày cho nhân viên

Khi nào: Sau khi quản lý trực tiếp xác nhận ngòai giờ

Cách thức thực hiện : Tính công ngày cho nhân viên

Mục đích: Tính công ngày chính xác cho nhân viên

8.Tính công tháng

Ai: Nhân viên phòng nhân sự

Công việc: Tính công tháng cho nhân viên

Khi nào: Sau khi có công theo ngày

Cách thức thực hiện : Tính công tháng cho nhân viên

Mục đích:  Tính công tháng chính xác cho nhân viên

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.