Quy Trình Quản lý Cho Thuê Tài Sản, thiết bị máy móc công ty May

Quy trình mô tả từ khi tiếp nhận yêu cầu thuê máy móc thiết bị đến khi thanh lý hợp đồng thuê:

quy trinh quan ly cho thue tai san thiet bi may moc

Chi Tiết :

1. Mo ta chi tiet quy trinh cho thue thiet bi may moc2. Mo ta chi tiet quy trinh cho thue thiet bi may moc2. 2 Mo ta chi tiet quy trinh cho thue thiet bi may moc3. Mo ta chi tiet quy trinh cho thue thiet bi may moc

Trích Tập 4 Quy trình  quản lý  thiết bị máy móc tài sản cố định Công Ty May

 

Comments

comments

 1. Tôi muốn liên hệ để mua một số tài liệu này thì liên hệ hoặc thủ tục thế nào?

  • Nam đã gởi mail cho anh, tiện đây xin giới thiệu đến anh Bộ tài liệu về quy trình của công ty May hàng FOB, Gia công Gồm 4 Tâp
   Tập 1 Quy Trình Kinh Doanh:
   I.Quy trình quản lý đơn đặt hàng
   II.Kế hoạch sản xuất
   III.Tính định mức nguyên phụ liệu
   IV.Cân đối nguyên phụ liệu,
   V.Mua nguyên phụ liệu
   VI.Xuất hàng
   Tập 2 Quy Trình Sản Xuất May:
   I.Công đoạn cắt
   II.Công đoạn may
   III.Công đoạn hoàn thành
   IV. Quản lý gia công ngoài
   V.Quản lý thanh lý Nguyên Phụ liệu sản xuất
   VI.Giá thành sản xuất
   Tập 3 Quy Trình Quản lý tài sản thiết bị máy móc Nội dung Sách:
   I.Quy Trình Mua Tài Sản
   II. Quy trình cho thuê tài sản
   III. Quy trình đi thuê tài sản
   IV. Quy trình sữa chữa
   V. Quy trình bảo trì
   VI. Quy trình sữa chữa
   VII. Quy trình thanh lý tài sản máy móc
   Tập 4 Quy Trình Quản Lý Nhân Sự Tiền Lương
   I.Quản Lý Thông Tin Nhân Viên
   II. Quy trình chấm công
   III. Quy trình quản lý các loại bảo hiểm
   IV. Quy trình tính lương
   V. Quy trình tuyển dụng
   VI. Quy trình đào tạo
   VII. Quy trình đánh giá nhân viên

  • Phạm Thị Thu Hà

   Tôi muốn mua bộ tài liệu về quy trình của công ty may hàng FOB, liên hệ thế nào nhỉ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.