BSM.AMS – Giải pháp phần mềm quản lý tài sản bằng mã vạch

giai phap quan ly tai san bang ma vachQuản lý chi tiết tài sản theo từng chi nhánh, phòng ban , bộ phận, nhân viên sử dụng.Quản lý tài sản bằng mã vạch,import dữ liệu tự động vào phần mềm,đầy đủ báo cáo theo chế đô hiện hành.

 

 

civil engineering homework help cialis over the counter in thailand research paper order essay title page actress in viagra commercial habituate viagra esl university essay ghostwriter site for school http://www.safeembrace.org/mdrx/viagra-generica/68/ see url here rules of thumb for writing research articles cache3EDwM55DPzgJlevitra pills life essay introduction writing jobs for teens cheap viagra furthermore wellbutrin ordering online thesis proposal mass communication death of salesman essay how to solve this math problem for free how to write an research paper https://pittsburghgreenstory.com/newyork/wsu-graduate-school-thesis-guidelines/15/ online writing tutors how much is viagra in mercury drug how to write an essay introduction paragraph https://www.myrml.org/outreach/repeat-thesis-in-conclusion/42/ here source site cialis dosage and use https://soils.wisc.edu/wp-content/uploads/index.php?apr=report-writing-essay history essay sample https://aspirebhdd.org/health/viagra-generic-canada/12/ rx generic viagra how do i find my yahoo email password on my iphone Tính năng :

Tài Sản ·         Có thể sử dụng phần này để theo dõi những tài sản như máy móc, thiết bị văn phòng, hay công cụ dụng cụ…·         Với phần Tài sản, bạn có thể quản lý các hoạt động liên quan đến tài sản như: chi phí mua tài sản, khấu hao/phân bổ tài sản, tăng giá Tài sản, giảm giá Tài sản, đánh giá lại Tài sản, thanh lý hay bố trí lại tài sản.·         Cho từng loại tài sản, bạn có thể tính khấu hao theo các phương pháp khác nhau.·         Ứng dựng mã vạch quản lý thẻ tài sản

·         Hổ trợ kiểm kê tài sản bằng máy PDA

Phân Loại ·         Với phần này bạn có thể phân loại lại một tài sản hoặc một phần tài sản. Ví dụ: chuyển Tài sản từ phòng ban này cho phòng ban khác. Một tài sản cũng có thể phân chia thành nhiều phần tài sản con, và nhiều tài sản con có thể gộp lại thành một phần tài sản.

  • Chức năng này cần thiết khi bạn cần tùy ý sử dụng một phần tài sản. Phần này cho phép bạn phân chia tài sản

·         thành hai phần và sau đó tùy ý sử dụng chúng.

Quản lý tăng giảm tài sản ·         Quản lý mua sắm tài sản, luân chuyển tài sản
Thanh lý tài sản ·         Quản lý thanh lý tài sản
Tính khấu hao tài sản ·         Tính khấu hao theo tháng hoặc năm
Bảo Dưỡng ·         Với Tính năng này bạn có thể theo dõi việc bảo trì và những chi phí phát sinh cho từng tài sản. Nó cung cấp cho bạn thông tin cần thiết để phân tích chi tiết và ra quyết định liên quan tới sự nâng cấp hay thanh lý tài sản.·         Bạn có thể kết hợp phần Bảo trì với Sổ cái kế toán tổng hợp.
Phân Bổ Chi Phí ·         Phần này cho phép bạn sử dụng phân bổ chi phí theo tỷ lệ khác nhau của các giao dịch tài sản như là chi phí mua Tài sản và ghi giảm Tài sản cho từng bộ phận khác nhau hoặc những dự án khác nhau. Nét đặc trưng này có thể sử dụng nếu như một vài bộ phận dùng chung tài sản.
Chức năng kiểm kê tài sản  Ứng dụng máy PDA kiểm hê tự động tài sản theo phòng ban, bộ phân, đánh  giá tình trạng taì sản

Xem chi tiết:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.