[Infographics] các dịch vụ triển khai trên cloud computing

0

“Đám mây” có thể cung cấp cho người dùng 03 dịch vụ cơ bản gồm có:

SaaS – Software as a Service. Người dùng có thể yêu cầu sử dụng phần mềm như một dịch vụ theo yêu cầu. Người dùng cuối sẽ không cần phải cài đặt phần mềm đầu cuối chạy ứng dụng trên máy tính cá nhân mà thông qua trình duyệt web để sử dụng. Như vậy, nó sẽ giảm thiểu tối đa việc bảo trì và hỗ trợ cho người dùng.

PaaS – Platform as a Service. Dịch vụ này cung cấp nền tảng điện toán thông qua dịch vụ Web. Nó cho phép doanh nghiệp tạo ứng dụng Web một cách nhanh chóng mà không cần quan tâm đến giá thành hay độ phức tạp của phần mềm/phần cứng.

 IaaS – Infrastructure as a Service. Dịch vụ này cung cấp cho người dùng hạ tầng máy chủ điện toán như là một dịch vụ. Thay vì người dùng phải mua máy chủ, mua license, mua không gian chứa máy chủ … thì ở đây nó được cung cấp như là một dịch vụ trên “đám mây”. Toàn bộ tài nguyên về CPU, bộ nhớ, lưu trữ được cấp phát theo nhu cầu.

Xin mời bác bạn xem infographics :

cloud-computing-reference-guide

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.