Lợi ích việc quản trị nhân sự theo mô hình thẻ điểm cân bằng Balanced Scorecard

1

1.      BẠN CÓ TỰ TIN SẼ CẢI THIỆN ĐƯỢC HIỆU SUẤT NHÂN VIÊN?

Liệu nhân viên khi làm việc có chú trọng đến mục tiêu của doanh nghiệp hay không? Các bộ phận chỉ chú trọng đến những hoạt động của riêng mình và tạo cản trở tiêu cực cho những bộ phận khác, khiến cho quá trình làm việc với khách hàng trở nên kém hiệu quả trong khi quá trình đó phải được tạo dựng từ hỗ trợ hoạt động giữa các bộ phận với nhau?

Những câu hỏi lớn này hướng trọng tâm đến vấn đề phân bổ mục tiêu trong doanh nghiệp. Thông qua cách phân bổ, chúng ta phải hòa hợp công việc của nhân viên với mục tiêu của tổ chức, việc nhân viên thực hiện giúp đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến cả mục tiêu tổ chức lẫn cá nhân.

Những nhân tố này sẽ được nhân viên thực hiện, khi đó họ sẽ cảm thấy sự gắn bó giữa công việc họ đang làm hằng ngày với mục tiêu tổ chức. Qúa trình phân bổ mục tiêu được ví như “dòng thác đổ”. Những nhân tố chiến lược từ cao được phân thành nhiều mục tiêu ở cấp độ thấp hơn và sau đó phân bổ thành nhiều công việc nhỏ cho nhân viên thực hiện.

loi ich mo hinh BSC trong quan ly nhan su

2.      PHÂN BỐ MỤC TIÊU TRONG BSC

Phân bổ trong tổ chức thực sự không đến từ việc chia nhỏ cách đo lường hiệu suất hay chia nhỏ những dự án thành những nhiệm vụ hay công việc nhỏ. Việc phân bổ mục tiêu diễn ra khi chiến lược của doanh nghiệp được triển khai trong thực tế. Sau đó việc phân bổ mục tiêu sẽ gắn liền công việc cụ thể của từng nhân viên và phòng ban trong doanh nghiệp.

Khi được phát triển trở thành một hệ thống quản lý và hoạch định hiệu suất thực sự, Thẻ điểm cân bằng – Balanced Scorecard không chỉ là một phương pháp đo lường mà còn là hệ thống quản lý hoạtđộng dự án – sử dụng phương pháp chiến lược “dòng thác đổ” để phân bổ mục tiêu cho tất cả nhân viên nhằm đạt được mục tiêu của phòng ban và tổ chức.

xem chi tiết tài liệu sau:

Comments

comments

  1. Ông Ngọc cho biết, nhờ BSC nên ông vẫn có thể nắm vững hoạt động của từng công ty con, cháu và vẫn có thời gian để thỉnh thoảng đi chia sẻ, giảng dạy trong chương trình Mini MBA tại Viện Quản trị Kinh doanh FSB (Ông từng là Giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội nên hay “nhớ nghề”). Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông chia sẻ về BSC với một tập đoàn khác.

    http://cafef.vn/doanh-nghiep/tong-giam-doc-fpt-show-ban-do-chien-luoc-2014060805243267720ca36.chn
    Không biết cái BSC này có phù hợp với đại đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ ở VN ko?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.