Phần Mềm Quản Lý Nha Khoa – MKV Dental

0

 Phần mềm quản lý phòng khám nha khoa  MKV Dental gồm các module:

I. GÓI CƠ BẢN
1. CHỨC NĂNG CHÍNH:

 • QUẢN LÝ BỆNH NHÂN:

           – Tiếp nhận/ thêm mới bệnh nhân:
             + Họ tên.
             +Tuổi giới tính
             +Địa chỉ
             +Huyết Áp
             +Tiền sử bệnh
             +Tình trang ban đầu
           – Tìm kiếm bệnh nhận thông qua tên, số điện thoại ….
           – Tìm kiếm nâng cao
           – Tiện ích cho người dùng :
             +  Mã bệnh nhân tự động.
             + Khi nhập năm sinh phần mềm tự động tính tuổi của bệnh nhân.
             + Địa chỉ thông tin của bệnh nhân được hỗ trợ gõ tắt.
             + Khi mở Form tiếp nhận thì những giá trị như: giới tính, tỉnh thành đều được mặc định.
             + Người tiếp nhân bệnh luôn biết được ghế nào còn trống tại.
             + Người tiếp nhân bệnh có thể xem thống kế báo cáo số bệnh nhân đã đăng ký tiếp nhận bệnh theo nhiều tiêu chí.

 • QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ:

           – Kế hoạch điều trị:
             + Lập kế hoạch điều trị từ thấp đến cao và thông báo chi phí cho bệnh nhân.
             + Bác sĩ điều trị có thể lập nhiều kế hoạch điều trị cho bệnh nhân cùng một thời điểm.
             + Theo dõi tiến trình điều trị của từng kế hoạch điều trị, thông báo ngày hẹn và công việc thực hiện tiếp theo với bệnh nhân.
             + Thể hiện thông tin chi tiết giờ hẹn tái khám trong ngày theo lựa chọn của người dùng.
             + Chức năng cảnh báo khi người dùng chọn trùng giờ hẹn tái khám với bệnh nhân.
             + In kế hoạch điều trị cho bệnh nhân.
           – Cận lâm sàng

 • QUẢN LÝ LỊCH HẸN:

           – Lập lịch hẹn
           – Xem lịch hẹn theo ngày.
           – Xem lịch hẹn theo bệnh nhân.
           – Tìm kiếm lịch hẹn.

 • QUẢN LÝ LABO

           – Quản lý thông tin phục hình như tên, tên bệnh nhân, chi phí thực hiện, labo nào đang thực hiện, người liên hệ, ngày giao …..
           – Quản lý công nợ của các labo.

 • QUẢN LÝ THỦ THUẬT ĐIỀU TRỊ:

           – Quản lý danh mục các thủ thuật điều trị theo nhóm danh mục.
           – Quản lý giá, các vật liệu sử dụng, số lượng từng vật liệu của các thủ thuật điều trị.
           – Thêm mới, chỉnh sửa, cập nhật, xóa bỏ thông tin của mục thủ thuật điều trị

 • QUẢN LÝ NHÂN VIÊN:

           – Quản lý thông tin nhân viên như họ tên, địa chỉ, điện thoại, trình độ, ngày vào làm việc, ngày kết thúc, loại hợp đồng, mức lương cơ bản, thưởng
           – Quản lý lương nhân viên, tự động tính chiết khấu cho nha sĩ.

 • QUẢN LÝ THU – CHI – DOANH THU:

           – Lập phiếu tính tiền cho bệnh nhân.
           – Quản lý tình trạng công nợ của bệnh nhân.
           – Quản lý các khoản chi trong ngày.
           – Thống kê thu/ chi theo ngày/ tháng.
           –  In báo cáo thu/chi

 • BÁO CÁO:

           – Báo cáo số lượng bệnh nhân theo thủ thuật điều trị/ ngày/ tháng/ năm.
           – Báo cáo tình hình thu chi.
           – Báo cáo công nợ của bệnh nhân.
           – In các báo cáo.

2. CHI PHÍ THỰC HIỆN: vui lòng liên hệ trực tiếp

II. GÓI NÂNG CAO:
1. CHỨC NĂNG CHÍNH:

 • QUẢN LÝ BỆNH NHÂN: tương tự như gói cơ bản
 • QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ:

           – Kế hoạch điều trị:
             + Lập kế hoạch điều trị từ thấp đến cao và thông báo chi phí cho bệnh nhân.
             + Bác sĩ điều trị có thể lập nhiều kế hoạch điều trị cho bệnh nhân cùng một thời điểm.
             + Theo dõi tiến trình điều trị của từng kế hoạch điều trị, thông báo ngày hẹn và công việc thực hiện tiếp theo với bệnh nhân.
             + Thể hiện thông tin chi tiết giờ hẹn tái khám trong ngày theo lựa chọn của người dùng.
             + Chức năng cảnh báo khi người dùng chọn trùng giờ hẹn tái khám với bệnh nhân.
             + In kế hoạch điều trị cho bệnh nhân.
           – Cận lâm sàng
           – Lập toa thuốc cho bệnh nhân
           – Lời dặn bệnh nhân.

 • QUẢN LÝ LỊCH HẸN: tương tự như gói cơ bản
 • QUẢN LÝ LABO

           – Quản lý thông tin phục hình như tên, tên bệnh nhân, chi phí thực hiện, labo nào đang thực hiện, người liên hệ, ngày giao …..
           – Quản lý danh sách các labo, tiến độ thực hiện phục hình của các labo.
           – Quản lý công nợ của các labo.

 • QUẢN LÝ THỦ THUẬT ĐIỀU TRỊ: tương tự như gói cơ bản
 • QUẢN LÝ VẬT LIỆU NHA KHOA:

           – Quản lý thông tin vật liệu như tên, số lượng, ngày nhập, hạn sử dụng, giá tiền.
           – Quản lý nhập và xuất kho.
           – Quản lý thanh toán công nợ với nhà cung cấp.

 • QUẢN LÝ NHÂN VIÊN:

           – Quản lý thông tin nhân viên tại cơ sở như họ tên, địa chỉ, điện thoại, trình độ, ngày vào làm việc, ngày kết thúc, loại hợp đồng, mức lương cơ bản, thưởng
           – Quản lý lương nhân viên.
           – Quản lý ngày nghỉ của nhân viên.

 • QUẢN LÝ THU – CHI – DOANH THU:

           – Lập phiếu tính tiền cho bệnh nhân.
           – Quản lý tình trạng công nợ của bệnh nhân.
           – Quản lý các khoản chi trong ngày.
           – Thống kê thu/ chi theo ngày/ tháng.
           – In báo cáo thu/chi

 • PHÂN QUYỀN:

           – Phân quyền theo từng loại người dùng ( quyền tiếp nhận bệnh nhân, quyền điều trị bệnh, quyền quản trị Admin)

 • BÁO CÁO:

           – Báo cáo số lượng bệnh nhân theo thủ thuật điều trị/ ngày/ tháng/ năm.
           – Báo cáo tình hình thu chi.
           – Báo cáo công nợ của bệnh nhân.
           – Báo cáo lịch hẹn theo ngày/ tháng/ theo thủ thuật điều trị.
           – Báo cáo tồn kho và tình hình sử dụng vật liệu nha khoa.
           – In các báo cáo.

 • CHỨC NĂNG E- MARKETING:

           – Gửi thư cám ơn, chúc mừng sinh nhật cho bệnh nhận.
           – Gửi thư nhắc bệnh nhân ngày hẹn tái khám.
           – Gửi thư khuyến mãi, thông báo cho bệnh nhân.
           – Gửi thư giới thiệu cho khách hàng.
           – Gửi tin nhắn SMS cho khách hàng.

2. CHI PHÍ THỰC HIỆN: vui lòng liên hệ trực tiếp

III. GÓI CHUỖI PHÒNG KHÁM NHA KHOA:
1. CHỨC NĂNG CHÍNH:

 • QUẢN LÝ BỆNH NHÂN:

           – Tiếp nhận/ thêm mới bệnh nhân:
             + Họ tên.
             + Tuổi giới tính
             + Địa chỉ
             + Huyết Áp
             + Tiền sử bệnh
             + Tình trang ban đầu
           – Tìm kiếm bệnh nhận thông qua tên, số điện thoại ….
           – Tìm kiếm nâng cao
           – Tiện ích cho người dùng :
             + Mã bệnh nhân tự động.
             + Khi nhập năm sinh phần mềm tự động tính tuổi của bệnh nhân.
             + Địa chỉ thông tin của bệnh nhân được hỗ trợ gõ tắt.
             + Khi mở Form tiếp nhận thì những giá trị như: giới tính, tỉnh thành đều được mặc định.
             + Người tiếp nhân bệnh luôn biết được ghế nào còn trống tại.
             + Người tiếp nhân bệnh có thể xem thống kế báo cáo số bệnh nhân đã đăng ký tiếp nhận bệnh theo nhiều tiêu chí.

 • QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ:
 • Kế hoạch điều trị:

           – Lập kế hoạch điều trị từ thấp đến cao và thông báo chi phí cho bệnh nhân.
           – Bác sĩ điều trị có thể lập nhiều kế hoạch điều trị cho bệnh nhân cùng một thời điểm.
           – Theo dõi tiến trình điều trị của từng kế hoạch điều trị, thông báo ngày hẹn và công việc thực hiện tiếp theo với bệnh nhân.
           – Thể hiện thông tin chi tiết giờ hẹn tái khám trong ngày theo lựa chọn của người dùng.
           – Chức năng cảnh báo khi người dùng chọn trùng giờ hẹn tái khám với bệnh nhân.
           – In kế hoạch điều trị cho bệnh nhân.
           – Cận lâm sàng
           – Lập toa thuốc cho bệnh nhân
           – Lời dặn bệnh nhân.

 • QUẢN LÝ LỊCH HẸN:

           – Lập lịch hẹn
           – Xem lịch hẹn theo ngày.
           – Xem lịch hẹn theo bệnh nhân.
           – Tìm kiếm lịch hẹn.

 • QUẢN LÝ VẬT LIỆU NHA KHOA:

           – Quản lý thông tin vật liệu như tên, số lượng, ngày nhập, hạn sử dụng, giá tiền.
           – Quản lý nhập và xuất kho.
           – Quản lý thanh toán công nợ với nhà cung cấp.

 • QUẢN LÝ LABO

           – Quản lý thông tin phục hình như tên, tên bệnh nhân, chi phí thực hiện, labo nào đang thực hiện, người liên hệ, ngày giao …..
           – Quản lý danh sách các labo, tiến độ thực hiện phục hình của các labo.
           – Quản lý công nợ của các labo.

 • QUẢN LÝ THỦ THUẬT ĐIỀU TRỊ:

           – Quản lý danh mục các thủ thuật điều trị theo nhóm danh mục.
           – Quản lý giá, các vật liệu sử dụng, số lượng từng vật liệu của các thủ thuật điều trị.
           – Thêm mới, chỉnh sửa, cập nhật, xóa bỏ thông tin của mục thủ thuật điều trị

 • QUẢN LÝ NHÂN VIÊN:

           – Quản lý thông tin nhân viên tại các cơ sởnhư họ tên, địa chỉ, điện thoại, trình độ, ngày vào làm việc, ngày kết thúc, loại hợp đồng, mức lương cơ bản, thưởng
           – Quản lý lương nhân viên.
           – Quản lý ngày nghỉ của nhân viên.

 • QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ:

           – Quản lý thông tin liên hệ của các cơ sở.
           – Quản lý số lượng nhân viên tại các cơ sở.
           – Thống kê tình hình thu chi tại các cơ sở.
           – Thống kê công nợ của khách hàng tại từng cơ sở.
           – Không giới hạn số lượng cơ sở.

 • QUẢN LÝ THU – CHI – DOANH THU:

           – Lập phiếu tính tiền cho bệnh nhân.
           – Quản lý tình trạng công nợ của bệnh nhân tại từng cơ sở.
           – Quản lý các khoản chi trong ngày tại từng cơ sở.
           – Thống kê thu/ chi theo ngày/ tháng tại từng cơ sở
           – In báo cáo thu/chi

 • PHÂN QUYỀN:

           – Phân quyền theo từng loại người dùng ( quyền tiếp nhận bệnh nhân, quyền điều trị bệnh, quyền quản trị Admin)

 • BÁO CÁO:

           – Báo cáo số lượng bệnh nhân theo thủ thuật điều trị/ ngày/ tháng/ năm tại từng cơ sở.
           – Báo cáo tình hình thu chi tại từng cơ sở.
           – Báo cáo công nợ của bệnh nhân tại từng cơ sở.
           – Báo cáo lịch hẹn theo ngày/ tháng/ theo thủ thuật điều trị tại từng cơ sở.
           – Báo cáo tồn kho và tình hình sử dụng vật liệu nha khoa tại từng cơ sở.
           – In các báo cáo.

 • CHỨC NĂNG E- MARKETING:

           – Gửi thư cám ơn, chúc mừng sinh nhật cho bệnh nhận.
           – Gửi thư nhắc bệnh nhân ngày hẹn tái khám.
           – Gửi thư khuyến mãi, thông báo cho bệnh nhân.
           – Gửi thư giới thiệu cho khách hàng.
           – Gửi tin nhắn SMS cho khách hàng.
2. CHI PHÍ THỰC HIỆN:vui lòng liên hệ trực tiếp.

 

IV.      Ưu điểm:

 • Phần mềm được phát triển theo công nghệ mới – ứng dụng web (web application).
 • Chỉ cài một lần duy nhất tại máy chủ, không phụ thuộc vào cấu hình máy hiển thị, dữ liệu được bảo mật không bị mất …
 • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
 • Trợ giúp ban giám đốc trong việc quản lý điều hành từ xa, tiết kiệm được thời gian xử lý công việc.
 • Phù hợp với phòng khám nha khoa có nhiều cơ sở.
 • Cho phép bệnh nhân xem được hồ sơ bệnh án cá nhân trực tuyến.
 • Hội chuẩn điều trị từ xa ( thông qua hình ảnh kết quả từ phim X quang, từ hình ảnh siêu Âm đính kèm )
 • Nhắn tin SMS cho nhiều bệnh nhân cùng một thời điểm ( nhắc lịch hẹn tám khám, lời cảm ơn, dặn dò ,…)
 • Tự động gửi mail nhắc lịch hẹn, hay cảm ơn, chúc mừng, thông tin khuyến mãi ,..
 • Tự tính lương cho nha sĩ theo tỉ lệ % thủ thuật điều trị ( cho phép in ra kết quả công việc Nha sĩ trong tháng, các thủ thuật, chi phí labo, % được hưởng )
 • Công tác bảo trì, thêm mới được thực hiện từ xa ( tại cty Mê Kông Việt ) không gián đoạn vận hành phần mềm.
 V.      Bảo hành:
 • Bảo hành phần mềm 12 tháng miễn phí và bảo trì cho những năm tiếp theo theo thỏa thuận.
 • Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng.
 • Các bản nâng cấp, vá lỗi cho phần mềm sẽ tự động thực hiện khi máy Quý khách kết nối Internet.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.