Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý kho và bán hàng trực tuyến

Công ty làm về phân phối hiện đang cần 1 phần mềm đảm nhận vai trò quản lý phân phối và bán hàng.

Yêu cầu:

BÁN HÀNG
Phiếu bán hàng có các trường:-          tên NV giao hang

–          NV Sales

–          Tên người nhâp dữ liệu/kế toán

–          Phương tiện giao hàng (theo xe máy, xe tải (có số xe tải)

–          Tình trạng đơn hang: đã xuất hàng, chưa xuất (gởi kho)

–          Tên NV thu tiền

–          Tên người đang giữ đơn hàng hiện còn đang nợ (kế toán, NV thu tiền giữ đơn)

–          Ngày giao đơn hang cho NV thu tiền đi thu.

à Có thể lọc báo cáo xuất theo các trường.

à có thể thêm các trường (phát sinh) tuỳ theo hoạt động

–          Chương trình khuyến mãi theo thời gian quy định và theo số lượng phân bổ chung hoặc số lượng phân bổ cho từng NV Sales hoặc theo kênh bán hang à thời điểm nào đến trước thì hệ thống tự ngưng chương trình khuyến mãi-          đơn hang không đúng chương trình khuyến mãi à không được khuyến mãi. Nếu áp dụng khuyến mãi đặc biệt à hệ thống cảnh báo và hỏi có chắc đơn hang này được gửi đến Admin để phê duyệt không à nếu người nhập liệu đồng ý à đơn hàng gửi cho Admin để phê duyệt trực tiếp trên phần mềm (nếu chưa được duyệt, đơn hang vẫn bị treo, không cho xử lý xuất hang).

Cài đặt sẵn chương trình khuyến mãi từng mặt hang vào đầu mỗi đợt khuyến mãi. Các account không được phép chỉnh sửa chương trình khuyến mãi.

NV Sales nhập đơn hàng từ web bằng điện thoại di động có kết nối 3G.Khi truy cập vào web: hiển thị số tồn kho cập nhật liên tục đến thời điểm muốn đặt hàng của  công ty (bao gồm tại các kho).
Thống kê số lượng hàng tồn kho, hàng sẽ giao để có số lượng tồn kho sau khi giao.
Các hang đã xuất kho và nhập trả lại kho: có lý do trả hang và có sẵn các lựa chọn:-          khách đổi ý không mua.

–          NV Sales ghi không chính xác số lượng.

khác (ghi rõ lý do)

Có số lượng tồn kho tối thiểu của từng mặt hang à phần mềm có số lượng đặt hang ĐỀ XUẤT (dựa trên tồn kho và số lượng tồn kho tối thiểu) VÀ CÓ CỘT SỐ LƯỢNG ĐẶT HÀNG CHÍNH THỨC
Nhiều giá bán cho nhiều nhóm khách hang (LẺ, SỈ,…)
Ứng trước các chiết khấu bằng cách trừ trực tiếp trên đơn hang theo từng nhóm khách hang do công ty quy định.Hàng tháng hoặc hang quý à tổng kết các khoản ứng trước này, NCC trả lại cho công ty
Những đơn hang nếu Sales ghi chú: KHẨN à hệ thống báo để ưu tiên xử lý đơn hàng trước
Danh sách các khách hang được phép có công nợ và hạn mức công nợ của mỗi khách hang theo từng công ty (ngành hang).
CÔNG NỢ ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐẶT HÀNG: HIỀN TRÊN ĐƠN HÀNG KHI XỬ LÝ ĐƠN HÀNG NHƯNG KHÔNG IN RA: NHÂN VIÊN SALES CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐẶT HÀNG, CÔNG NỢ CỦA KHÁCH THEO SẢN PHẨM MÌNH BÁN CÒN NỢ BAO NHIÊU (để làm việc với khách hang) NV SALES: chủ động nhắc khách thanh toán.

NV xử lý đơn hang: treo đơn hang này lại và không cho xuất hang.

Theo dõi được đơn hang theo các nhóm:-          bao nhiêu đơn hang đã xử lý và lập phiếu xuất kho.

–          SL đơn hang đã xử lý (báo cáo doanh số) nhưng chưa giao được trong ngày báo cáo doanh số và lý do chưa giao.

–          SL đơn hang chưa giao được (kho chưa xuất) + lý do.

–          SL đơn hang Sale đã đặt nhưng chưa xử lý (vì công nợ)

–          SL đơn hang trả lại và lý do.

 

Các user (NV Sales) có thể truy cập vào web và kiểm tra được các đơn hàng của mình đã được giao chưa hoặc bị trả lại hoặc chưa giao được (có lý do kèm theo) để họ theo dõi được doanh số thực giao của mình.
DS khách hang được hưởng Chiết khấu or TRƯNG BÀY à khi phần mềm có danh sách thì các khách này được trừ vào đơn hàng kế tiếp
Tìm đơn hang của khách hang trong khoảng thời gian hoặc khoảng tiền (không nhớ chính xác ngày hoặc số tiền của đơn hang đó)
Tự cập nhật vào đơn hang tổng của 1 công ty  (ngành hang) theo từng khách hang khi có nhiều NV Sales bán/ngày (VD: 1 ngành hang có 2 NV Sales cùng bán cho 1 khách hang trong cùng 1 ngày (URC),- Khi đó đơn hang thể hiện tên NV Sales bán các mặt hang nào trong đơn hàng?
Mặc định ngay từ khi nhập chương trình khuyến mãi/ giảm giá à người lập chọn:- Chương trình khuyến mãi tính vào tài khoản của công ty (NCC) chịu

– Chương trình khuyến mãi do NPP chịu (từ quỹ của NPP)

Khi thay đổi 1 thông tin nào trong phần mềm hoặc đơn hang: phần mềm có bảng xác nhận và hiển thị các thong tin bạn vừa chỉnh sửa để hỏi có chắc chắn muốn thay đổi các thong tin này khôngà confirm (như EVA)
Xuất hoá đơn cho khách hang THEO:+ xuất ngay khi giao hang hoặc

+ xuất sau khi giao hang hoặc

+ xuất theo định kỳ (ngày cố định trong tháng).

– Kế toán gởi các đơn hang  vào account của kế toán chịu trách nhiệm xuất hoá đơn à phần mềm cũng có tính năng tổng hợp: VD: 1 khách hang có nhiều hoá đơn muốn xuất (theo từng công ty – ngành hàng) à phần mềm tổng hợp 1 vào bảng tổng để chỉ xuất 1 hoá đơn cho tất cả các công ty (ngành hang).

Khi lập Phiếu giao hang: 1 đơn hang có nhiều mặt hang: nếu mặt hang nào kho còn à cho xuất hang, nếu mặt hang nào hết: hệ thống sẽ lưu lại trong vòng bao lâu à khi hang về kho à hệ thống sẽ hiển thị để nhắc các đơn hang chưa xuất vì hết hang này à NV Sales làm việc với khách hang và nếu khách hang vẫn cần mua à xuất các mặt hang này
Các đơn hang  NV Sales nhập vào hệ thống nhưng chưa xử lý: mặc định lưu bao lâu trong mục các đơn hang chưa xử lý
Đếm số lượng các mặt hang trong 1 đơn hang.
Tổng Số lượng hàng  của tất cả các ngành hang/buổi giao (sang hoặc chiều của 1 ngày) phân theo NV giao hang hoặc theo xe à phần mềm tính ra được trọng lượng và kích thước của hang giaoNếu vượt quá trọng tải cho phép của 1 xe tải à phần mềm cảnh báo.
Trên Phiếu bán hang: LÀM TRÒN SỐ KHI CHIẾT KHẤU (trên đơn hang) nhưng trong hệ thống tong kết số chênh lệch làm tròn là bao nhiêu
Nếu đơn hang chưa thanh toán HOẶC chưa có tên Người hiện đang giữ đơn hang à hệ thống được hiểu: hang đang GỞI KHO à hiện bảng thong báo để kế toán or THỦ KHO xác nhận các hang đó đang gởi kho.

Hàng ngày, hiện các hang đang GỞI KHO để kế toán kiểm tra xem đã giao chưa? à chuyển sang tình trạng ĐÃ GIAO và ngày thực giao

Báo cáo bán hang có dòng tổng kết được số lượng đơn hang (Phiếu xuất kho) đã bán, số lượng đơn hang trả lại theo ngày hoặc theo thời gian lựa chọn báo cáo.
Lập BÁO GIÁ từ phần mềm (mẫu: Kinh gởi: tên công ty, lời chào và lời kết, người lập, Giám Đốc ký duyệt).
Chương trình khuyến mãi gộp hoặc chiết khấu theo các mặt hang.VD: GỘP:

+ Mua 12 cái món A hoặc 12 cái B được tặng 1 cái A/B à khách mua: 6 cái A + 6 cái B (tổng mua: 12 cái) à được tặng 1 cái A/B

Nếu đơn hang còn nợ hoặc nợ quá hạn à mua tiếp đơn hang khác: phải chuyển đơn hang sang admin để duyệt nếu cho xuất tiếp đơn hang kế tiếp
Khi cài đặt chương trình chiết khấu đặc biệt: Nếu khách hang thuộc danh sách riêng khi mua hang theo số lượng tối thiểu/đơn hang VÀ thanh toán trong cùng ngày nhận hang (thanh toán ngay không nợ) được chiết khấu %/tổng trị giá đơn hang: phần mềm cho hiển thị trên Phiếu bán hàng à ghi chú: “Thu tiền ngay sau khi giao hang”
Phiếu bán hang được lựa chọn mặc định khổ giấy theo lựa chọn à nếu dữ liệu cần in nhiều hơn khổ giấy lựa chọn thì phần mềm sẽ tự tách dữ liệu sang trang thứ 2 để không bị mất thong tin khi in.
TỔNG QUÁT
Admin được quyền thiết lập:-          Lộ trình bán hang NV Sales (bao gồm các kênh) theo các ngày trong tuần.

Giao hàng theo tuyến (phân công xe giao theo các tuyến)

1 số account được phân quyền:-          có thể truy cập vào máy khác từ phần mềm (KHÔNG CẦN CÁC MÁY CHO PHÉP) và

chat trên giao diện của phần mềm (như Teamviewer)

Quản lý mã vạch: tự tạo mã vạch nếu sản phẩm không có sẵn mã vạch
Được phép lựa chọn sắp xếp các tên hang theo tự chọn (VD: theo nhóm, theo số thứ tự mã vạch, theo thứ tự chữ cái,….)
Phân quyền các account (chỉ được xem những thong tin lien quan)
Xem các báo cáo: bán hang đến thời điểm cần xem hoặc theo tháng, theo quý của công ty cần xem, xem tồn kho, các báo cáo bán hang qua website Cấp user và password để truy cập và phần quyền user chỉ được xem những thong tin lien quan (không xem toàn bộ thong tin). Admin được quyền xoá hoặc đổi password các user này
Khi nhập hang có các trường để người nhập dữ liệu nhập:mã sản xuất , hạn sử dụng, lô (IMEI).
Phần mềm có chức năng cảnh báo các hang gần hết hạn sử dụng theo thời gian cài đặt (VD: trước 6 tháng hết hạn, phần mềm thông báo)
* Phân công nhân viên giao hang theo tuyến đường và phân công xe giao hang theo 2 cách:- Cách 1: Phân công tự động: cài đặt sẵn tên NV giao hang theo tuyến đường, theo xe giao hang và theo trị giá đơn hang à phần mềm lập Phiếu xuất kho tổng hợp số lượng hang theo các đơn hang cần xuất kho tại thời điểm xuất hàng.

 

– Cách 2: Phân công theo phát sinh: khi lập Phiếu giao hang, kế toán nhập tên NV giao hang và xe giao hang à phần mềm dựa vào đó để ra Phiếu xuất kho tổng hợp số lượng hang theo các đơn hang cần xuất kho tại thời điểm xuất hàng..

 

* Phiếu xuất kho tổng hợp theo 2 hình thức:

a. Theo tổng số lượng hang và tổng giá trị các đơn hàng (bao gồm chiết khấu, khuyến mãi, số tiền còn phải thanh toán,…)

b. Theo danh sách gồm các đơn hàng (có tên khách hang), số tiền của từng đơn hang với tổng bằng bảng tổng theo số lượng.

Số lượng tối đa các account là bao nhiêu?
Thống kê công nợ KHÁCH HÀNG: theo từng khách hàng, theo từng công ty (ngành hang), theo từng nhân viên bán hang, theo NV thu tiền đang giữ các đơn hang
Theo dõi công nợ của các NCC (các khoản công ty tạm ứng cho NCC, ứng trước bằng hàng hoặc tiền theo chương trình khuyến mãi,…à NCC trả lại sau)
Giá xuất bán của từng NCC (NCC xuất giá trước thuế – chưa trừ chiết khấu, NCC xuất giá đã trừ Chiết khấu trước thuế)
Danh mục khách hang có các trường và được tự tạo các trường phát sinh theo hoạt động (tương tự như Phiếu bán hang) bao gồm các thong tin như: chữ ký mẫu, sinh nhật,…. của khách hàng
Truy cập web: không được download các báo cáo từ web, chỉ được phép xem.
Hàng xuất từ nhiều kho (2 kho trở lên)
Máy tính không dung chung mạng LAN với máy chủ (ở nơi khác) nhưng nếu có Internet và có cài đặt phần mềm: vẫn truy cập được vào phần mềm để thực hiện thao tác.
Quản lý quỹ hang theo nhiều mục đích:-          hàng bán.

–          hàng khuyến mãi.

–          Hàng theo chương trình riêng (quảng cáo) của công ty: VD: hang mẫu, ….

Hàng quà tặng.

Sắp xếp kho theo chuẩn từng mặt hàng: số lượng loại hàng, xếp bao nhiêu lớp à tính ra diện tích sử dụng và trọng lượng 

Sắp xếp kho theo sơ đồ MÀU, quy hoạch kho

à Bất kỳ ai vào đều biết mặt hàng cần tìm đang ở vị trí nào?

Cài đặt sẵn kích thước và trọng lượng của các thùng hàng mỗi loại trong phần mềm à khi nhập số lượng vào à tính ra được các chi tiết cần
Phần mềm có thể tương thích với hệ thống Quản lý báo động à nếu ra khỏi kho nhưng chưa nhập vào báo cáo kho à báo động (như siêu thị) Có thể tương thích với hệ thống báo động công ty sẽ lắp
– Có check box để phân loại các khách hàng  theo nhóm: khách sỉ, khách lẻ khách theo QUÝ, hạn mức công nợ …..- Có thể chọn từng khách hàng, chọn tất cả hoặc bỏ chọn tất cả
Khi có mã hàng mới hoặc khách hang mới à cập nhật 1 lần à các account khác đều đã có thong tin (không phải từng account phải cập nhật)
Các user có thể truy cập phần mềm bằng 2 cách:

 1. password đã khai báo.

Dấu vân tay (tương thích với đầu đọc vân tay)

Quản lý khách hàng theo:- Mã khách hang và Mã vạch (tự tạo lúc thiết lập data) của từng khách hang

 

Phiếu giao hang: ngoài các thong tin cần có, hiển thị mã vạch của khách trên phiếu
–          Phần mềm SONG NGỮ (ANH, VIỆT)Mặc định ngôn ngũ Tiếng Việt và có chọn lựa: Việt hoặc Anh hoặc Song ngữ
Giới hạn thời gian truy cập các account khi được phân quyền cập nhật các chương trình khuyến mãi, chương trình giảm giá,…
Chốt sổ các ngành hang theo ngày.Các hoá đơn đã xuất hang của ngày hôm trước, không được chỉnh sửa (số lượng, số tiền, chiết khấu,…)
Tên khách hang khi trùng hoặc địa chỉ trùng với địa chỉ đã có: hệ thống phải cảnh báo và hỏi xác nhận trước khi nhập vào danh mục khách hang. Nếu trùng cả tên và địa chỉ: không cho tạo khách hang mới này (vì đã có sẵn trong hệ thống).Mã khách hang không bị trùng
Tương tự như trên với hang hoá (mã hàng, tên hang, trọng lượng)
Nếu hang thay đổi giá: tính trị giá hang trước và sau khi thay đổi giá tại thời điểm thay đổi
Theo dõi công nợ của NCC: khuyến mãi, nợ chiết khấu, thưởng đạt doanh số,…
Giới hạn cài đặt trên bao nhiêu máy?
Đơn vị tính theo:-          thùng chuẩn (theo đóng gói của Nhà sản xuất).

–          Thùng tính doanh số (theo công ty quy ước)

 

VD: Thùng chuẩn: 12 lon/thùng nhưng thùng doanh số: 24 lon/thùng

 

Quản lý được số hoá đơn hang tháng (tránh lãng phí giấy)
Tìm kiếm dễ dàng ở các trường:-          Có thể phân biệt ra theo (tháng, năm,..) như Yahoo)

–          Đánh vài ký tự à hệ thống lọc các tên có ký tự vừa đánh vào,

Hiện ra mã số và cả tên cửa hiệu

Khi các NV Sales truy cập vào web à trang web tự động truy cập vào máy (dung GPS) để định vị NV hiện đang ở đâu tại thời điểm truy cập web
Gởi thong tin chung trên trang web của công ty (nhưng chỉ NV công ty xem được) như Newsletter
–          Authentic Certificate (kiểm soát các truy cập): đăng nhập mấy lần sai mật khẩu à hệ thống khoá account đó trong 1 khoảng thời gian (VD: 15 phút)Ghi lại quá trình thao tác của từng account (tracking record)
Module tin nhắn trong hệ thống: gởi tin nhắn chung và báo account kia đã nhận thong tin
Module gởi email từ hệ thống
Tự động backup dữ liệu theo định kỳ
Tự động gởi các file báo cáo doanh thu vào địa chỉ email đã cài đặt (người quản lý) sau khi chốt sổ hang ngày
Tính % doanh số sẽ đạt được sau khi nhập số lượng dự kiến đặt hang từ NCC
Cột số lượng thực tế khi kiểm kho à tính ra số chênh lệch giữa số tồn thực tế >< số tồn trên hệ thống
Cảnh báo công nợ nào QUÁ HẠN
Đến ngày thu tiền à hệ thống thong báo để kế toán lọc các đơn hàng nợ đến hạn đi thu tiền
Nếu đặt hang từ NCC à web thể hiện số lượng hang sẽ về để NV Sales có thong tin bán hang
Nếu hang “Gởi kho” à có ngày thực tế giao
Xem hiệu quả làm làm việc của từng NV?
Thông tin NV (Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, ngày sinh, chữ ký, ngày vào làm,…) + hình ảnh
Danh mục hang hoá: tên sản phẩm, đơn vị nhỏ nhất, đơn vị thong thường, đơn vị thùng, thong tin NCC, thong tin kích thước, trọng lượng, hình ảnh của sản phẩm đi kèm trong danh mục hang hóa
Được phép Tạo các trường trong các danh mục (hang hoá, khách hang) nếu có phát sinh trong quá trình sử dụng
Gởi báo cáo doanh số qua tin nhắn cho NV Sales, người quản lý.
Danh mục khách hang có phân loại ngành (các NCC) à tổng kết được mỗi ngành có bao nhiêu khách hang
Phân nhóm khách hang do NV Sales nào phụ trách
Trả hang bể vỡ (Pha Lê) như theo dõi hang bảo hành
Phần mềm lưu trữ văn bản: các thông báo khuyến mãi hàng tháng (để tra cứu thông tin khi cần thiết)
Theo dõi doanh số bán ra, doanh số mua vào, tỷ lệ tang trưởng hang tháng, quý, năm.So sánh tỷ lệ tang trưởng với cùng kỳ các năm trước, cùng kỳ các tháng trước
Theo dõi quỹ tiền mặt, các tài khoản ngân hàng,
BÁO CÁO
1 –          Dữ liệu Export ra Excel dạng Pivot , PDF,…-          phần mềm tự đặt tên file vào thời điểm xuất dữ liệu (VD: Xuất tồn kho đến ngày 11.12 à tên file: “Ton kho – 11.12”)

–          Báo cáo khi in ra tự định dạng cỡ giấy in để không bị mất dữ liệu

Thống kê số lượng BÁN, giao hàng theo:-          từng mặt hàng,

theo số lượng (đơn vị nhỏ nhất, đơn vị chuẩn hoặc theo thùng) – tuỳ theo cách lựa chọn xuất báo cáo

Hàng tháng: Doanh số (DS) của từng NV sales và doanh số họ đã đạt được (đã chốt doanh số, không bao gồm các đơn hang chưa xuất kho) đến thời  điểm xem báo cáo (hình tròn)VD: Chỉ tiêu tháng 3: 300 ngàn, đến ngày 08.03 đã đạt được 160 à DS còn lại cần phải bán them: 140 Thể hiện bảng so sánh doanh số trên web
Hàng tháng: Doanh số của từng NCC giao cho công ty (làm hình tròn như DS của NV Sales)
SO SÁNH DẠNG CỘT:1. So sánh các tháng trong năm:

DS theo chỉ tiêu, DS đã đạt được mỗi tháng

(hình dạng cột)

2. So sánh doanh số của từng công ty trong các năm

3. So sánh doanh số của TỔNG CÔNG TY theo năm, theo tháng

Các báo cáo kết quả kinh doanh
Được phép tạo các mẫu báo cáo theo các trường đã nhập dữ liệu
BÁO CAO TỒN KHO HOẶC DOANH THU: ĐƯỢC QUYỀN CHỌN chỉ hiển thị các mặt hang KHÁC 0 TẠI THỜI ĐIỂM XUẤT BÁO CÁO hoặc hiển thị toàn bộ danh mục hàng

Comments

comments

 1. Chào bạn,
  Rất vui khi được bạn thăm web và đưa ra yêu cầu cho anh em trên này hổ trợ.
  Hiện theo đường link của bạn thì mình không down được tài liệu, bạn vui lòng gởi mail đến địa chỉ của Nam info@ictroi.com ( phụ trách truyền thông web này) để bạn Nam post lên đây cho mọi người cùng trao đổi và hổ trợ bạn.
  Chúc bạn tìm lời khuyên hữu ích.

 2. chimchich22

  hi bạn,

  Theo như cầu của bạn thì thật sự ban đang cần một system để quản trị Mảng Distribution của bạn. Mình xin có 1 vài lưu ý với bạn:

  1. Mô hình Distribution của bạn có nhiều Site hay không ==> từ đó quyết định mô hình quản lý tập trung( Data để ở Hội sở) hay là mô hình phân tán( data riêng lẻ để ở từng site rùi cuối ngày mới synchronize một lần.

  2. Bạn phải xác định làm giải pháp quản lý cho mô hình phân phối thì Qui trình quản trị đóng 1 vai trò rất lớn nhé. Phần mềm thì không làm dc điều này –> bạn nên cải tiến tư duy nhé….theo mình đừng tìm software mà nên tim system :).

  3. Mình không đề cập tới yêu cầu của bạn nhiều vì đã là phân phối thì đều có những yêu cầu như bạn….những bài toán này thì không có gì mới lạ…quản lý warehouse, quản lý khuyến mại, quản lý doanh số, quản lý Routing . Nhưng bạn lưu ý thêm giải pháp quản lý Sales trên PDA, Smartphone và checking Nhân vien thông quan GPS.

  4. Với ngân sách tầm dưới 30k thì bạn có thể chọn dc giải pháp toàn diện từ A-Z. Còn với giải pháp nước ngoài thì không dưới 300k chưa kể nó không từ a-Z.

  5. Đối với ngành phân phối thì tính thay đổi rất cao vi vậy bạn cũng cần chú ý đến tính thay đổi Customization của hêt thống để đảm bảo bạn có thể thay đổi chiến lược bán hàng linh hoạt….

  một số ý kien mình góp y cho bạn,

  Nếu bạn muốn trao đổi thêm thì lien hệ mình cafe nhé :

  TrungNT – 0909 991 770
  skype : fsoft_trungnt2

  regards

 3. Le Minh Trinh

  Chào anh,

  Trình sẽ liên hệ trực tiếp với anh để trao đổi cụ thể hơn.
  Trình – 0909 939 186

 4. Phuong Nguyen (Mr.)

  Chào bạn razer_krait
  Đúng như góp ý của bạn TrungNT, việc đầu tư phần mềm theo nhu cầu mình nghĩ bạn nên hướng đến tính quy trình và giải pháp nhiều hơn là phần mềm. Nói gì thì phần mềm chỉ là công cụ hỗ trợ trong giải pháp thôi.

  Thanks,
  Hương Nguyễn
  0917696863

 5. Bạn có thể nhóm yệu cầu chức năng theo nhóm:

  the viagra song lyrics seamus moore i need a wife essay was wirkt besser viagra cialis levitra viagra suppliers Buu viagra https://www.platinumed.com/mentrial/viagra-online-kopen/29/ https://heystamford.com/writing/assignment-201-working-in-the-hair-industry-help/8/ many pages 300 word essay top essays editor service au see enter go site where to buy cialis feynman thesis online essay writing helpВ see url here discount cialis prescriptions thesis examples architecture there viagra pill women essay political science best law essay writing service essay on economic crisis buy viagra shop write college essays viagra gel dispenser buy custom written essays best time to take daily cialis viagra perscription sildenafil citrate 150 mg no prescription viagra controindicazioni pressione alta order college essays 1.Quản lý tiếp thị:

  a.Xây dựng và quản lý các chiến dịch tiếp thị

  Tổ chức chiến dịch tiếp thị đa kênh nhanh chóng, hiệu quả, giảm thiểu chi phí bằng các công cụ hỗ trợ hiện đại được tích hợp chặt chẽ trong hệ thống như: Trộn thư, Gửi email hàng loạt, Gửi tin nhắn hàng loạt…
  Tự động tạo tất cả các nhiệm vụ cần thiết cho một chiến dịch tiếp thị, từ việc chuẩn bị ngân sách cho chiến dịch, đối tượng mà chiến dịch nhắm tới, lựa chọn phương thức marketing, phân tích hiệu quả của chiến dịch marketing,…
  Cho phép tất cả các nhân viên trong đội bán hàng có thể thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến chiến dịch tiếp thị một cách đồng thời.
  Hệ thống báo cáo tự động tổng hợp, phân tích kết quả của chiến dịch, doanh thu do chiến dịch tạo ra, hiệu quả đầu tư của chiến dịch,… qua đó giúp phân tích và lựa chọn được phương thức tiếp thị cho lần tiếp theo nhằm tạo được hiệu quả tối đa.

  b.Quản lý và chăm sóc khách hàng tiềm năng

  Theo dõi, quản lý các thông tin về khách hàng tiềm năng, những đối tượng có thể trở thành khách hàng của doanh nghiệp trong tương lai.
  Ghi nhận tất cả các hoạt động xúc tiến bán hàng như gửi thư, email, gọi điện, gặp mặt,… của doanh nghiệp đối với khách hàng tiềm năng.
  Hệ thống báo cáo thống kê khách hàng tiềm năng theo kênh thông tin thu nhận, giúp doanh nghiệp biết được những kênh thông tin nào thực sự đem đến nhiều khách hàng để có sự đầu tư hợp lý…

  2. Quản lý bán hàng:

  a.Theo dõi và quản lý các tổ chức khách hàng

  Quản lý thông tin về tất cả các công ty, doanh nghiệp và tổ chức liên quan đến công việc kinh doanh như các khách hàng, đối tác, đối thủ.
  Phân loại khách hàng tổ chức theo nhiều chỉ tiêu thống kê khác nhau như theo vùng, theo ngành nghề kinh doanh, theo loại hình doanh nghiệp,…
  Báo cáo về những khách hàng đang giao dịch giúp người quản lý biết được tại bất cứ thời điểm nào đang giao dịch với những ai, bao lâu rồi không có giao dịch với một khách hàng cụ thể.

  b.Quản lý thông tin liên hệ

  Quản lý thông tin về tất cả các cá nhân liên quan đến tổ chức mà doanh nghiệp cần theo dõi, ví dụ như trưởng phòng kinh doanh hay giám đốc của một công ty.
  Phân loại các liên hệ theo nhiều chỉ tiêu thống kê khác nhau như theo vùng, theo kênh thông tin mà họ thu thập được về doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp,…

  c.Quản lý các cơ hội bán hàng

  Quản lý công tác bán hàng theo nhóm, giúp các đội bán hàng dễ dàng chia sẻ dữ liệu khách hàng, tăng hiệu quả làm việc tập thể.
  Quản lý mọi cơ hội bán hàng theo từng giai đoạn bán hàng, tự động tổng hợp thống kê cho biết doanh thu tại từng giai đoạn cũng như doanh thu kỳ vọng trong tương lai.
  Giúp người quản lý đánh giá được hiện tại và triển vọng về doanh số của doanh nghiệp, đánh giá được chính xác được năng lực và công sức lao động của từng nhân viên kinh doanh,…

  d.Quản lý đơn hàng

  Cho phép theo dõi, thống kê, phân tích và tổng hợp tất cả các đơn hàng bán.
  Quản lý chi tiết các thông tin đơn hàng như thông tin về sản phẩm, đơn giá, thuế, chiết khấu,…
  Cho phép xuất khẩu đơn hàng ra tệp .xml, .xls,…

  e.Quản lý hợp đồng

  Quản lý tiến trình thực hiện hợp đồng từ khi bắt đầu cho tới lúc thanh lý, tự động nhắc nhở từng khoản công nợ cần thực hiện.
  Theo dõi chi tiết các khoản thu chi cho mỗi hợp đồng.
  Theo dõi các khoản hoa hồng chi tiết đến từng đối tác cho mỗi hợp đồng.

  3.Quản lý sau bán hàng:

  Quản lý tất cả các thông tin phản hồi của khách hàng, các vấn đề khó khăn mà khách hàng gặp phải hay các vấn đề thắc mắc của khách hàng về sản phẩm.
  Phân loại tình huống sau bán hàng theo nhiều chỉ tiêu thống kê khác nhau như theo kênh phản hồi, theo nguyên nhân, theo tình trạng xử lý,…
  Quản lý các giải pháp tương ứng với tình huống.

 6. Hồng Thu ROSY

  Chào bạn, mình là Thu bên công ty VietRoad. Công ty mình chuyên phần mềm customize thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. Bên mình cũng đã triển khai nhiều khách hàng có nhu cầu như bạn.
  Rất mong có thể trao đổi trực tiếp với bạn để biết thêm thông tin về yêu cầu bên bạn, cũng như demo phần mềm để bạn hiểu rõ hơn về phần mềm bên mình để có thêm sự lựa chọn thích hợp đối với hoạt động của công ty.
  Bạn có thể liên hệ với mình qua mail: thudth@vietroad.com.vn hoặc số đt 0909 953 886 nhé.
  Cảm ơn bạn rất nhiều 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.