Giải pháp phần Mềm Quản Lý Tổ Chức Sự Kiện – Event Manager

1

Phần mềm quản lý tổ chức sự kiện là giải pháp phần mềm đặc thù cho các công ty quảng cáo, truyền thông, tổ chức sự kiện…

1.Chức năng tiêu biểu:

 • Quản lý và tổ chức dự án
 • Phân công và theo dõi công việc
 • Dự toán chi phí, lợi nhuận dự án, báo giá khách hàng…
 • Quản lý thông tin khách hàng, lịch sử dự án & doanh số
 • Quản lý thông tin nhà cung cấp, sản phẩm, dịch vụ và giá đi kèm.
 • Quản lý hệ thống dữ liệu hỗ trợ dự án: thiết bị (Facility), địa điểm (Venue), phương tiện truyền thông (Media), con người liên quan đến sự kiện (MC, Singer, Model, PG, PB…)

2.Hỗ trợ quản lý các loại dự án đặc thù:

 • Quản lý dự án tổ chức sự kiện (Event Management)
 • Quản lý dự án quan hệ công chúng (PR – Public Relationship)
 • Quản lý dự án Game Show
 • Quản lý biên tập nội dung và sản xuất chương trình truyền hình

3.Hỗ trợ công cụ quản lý toàn bộ quy trình tổ chức sự kiện:

Giai phap phan mem cho cong ty to chuc su kien

4.Giai đoạn triển khai dự án

4.1 Phân tích yêu cầu & xây dựng hồ sơ thầu dự án (Briefing, Brainstorming & Proposal)

 • Ghi nhận thông tin khách hàng (Customer Information).
 • Nhận yêu cầu của khách hàng (Briefing / requirement).
 • Phân tích, sáng tạo & thiết kế ý tưởng (Brainstorming, Creation & Design).
 • Thực hiện hồ sơ thầu (Proposal).

4.2 Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện (Planning)

 • Phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch tổng thể và chi tiết dự án.
 • Phân công công việc, ai, làm gì, thời gian thực hiện…
 • Hệ thống hỗ trợ tổng hợp kế hoạch bằng giao diện biểu đồ công việc trực quan (Task Chart).
 • Hỗ trợ công cụ lập dự toán chi phí và báo giá khách hàng (từ nguồn dữ liệu trong hệ thống: con người, thiết bị, sử dụng phương tiện truyền thông…).

4.3 Thực hiện và quản lý dự án

 • Hệ thống hỗ trợ theo dõi và quản lý công việc.
 • Theo dõi và cập nhật những chi phí phát sinh.
 • Quản lý hệ thống tài liệu cho dự án.
 • Hỗ trợ công cụ tập trung để toàn nhóm biên soạn và phê duyệt kịch bản.

4.4 Kết thúc & tổng kết dự án

 • Cho phép tổng hợp kết quả của dự án (tài liệu, hình ảnh, video) để làm cơ sở dữ liệu tham khảo cho những dự án khác.
 • Hệ thống thực hiện tổng hợp chi phí thực hiện, chi phí phát sinh, kết xuất báo cáo cho khách hàng.
 • Phần mềm kết xuất báo cáo tổng kết chi phí và lợi nhuận của dự án.

5 Hệ thống quản lý & tìm kiếm dữ liệu hỗ trợ dự án:

 • Quản lý cơ sở dữ liệu nhân sự (Diễn viên, ca sĩ, người mẫu, người dẫn chương trình, khách mời, PG, PB…) kèm theo chi phí, người hoặc công ty quản lý…
 • Hệ thống dữ liệu về truyền thông, báo chí, kèm theo chi phí, đối tác cung cấp dịch vụ
 • Hệ thống dữ liệu về địa điểm tổ chức sự kiện, khách sạn… chi phí thuê.
 • Quản lý & tìm kiếm thiết bị phục vụ tổ chức sự kiện, nhà cung cấp và chi phí tương ứng.
 • Tích hợp vào hệ thống phần mềm phục vụ cho việc dự toán chi phí và báo giá cho dự án

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.