Quy Trình quản lý đơn hàng của công ty may hàng FOB-gia Công

0

Quy trình quản lý đơn đặt hàng bắt đầu từ khi tiếp nhận đơn đặt hàng của khách hàng, tính toán năng lực sản xuất, báo giá ( Costing Sheet) đến khi ký hơp đồng chính thức.

quy trình quan ly don hang_quy trinh kinh doanh cong ty may

 Thủ Tục chi tiết

quy trình quan ly don hang_quy trinh kinh doanh cong ty may1quy trình quan ly don hang_quy trinh kinh doanh cong ty may2quy trình quan ly don hang_quy trinh kinh doanh cong ty may3

Theo tập 1 Quy trinh kinh doanh của Công Ty MAY

Các bạn ủng Hộ ICTROI.COM có thể mua tại:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.