Triển khai erp module QLSX cho công ty xuất hàng công nghiệp phụ trợ

1

Đối với doanh nghiệp sản xuất hàng phụ trợ như điện tử, dệt may, …. quản lý quá trình sản xuất rất quan trong. Tối ưu hóa quy trình và nâng cao năng suất làm việc là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp bạn đáp ứng kịp thời yêu cầu của thị trường, giảm chi phí sản xuất và lượng hàng tồn kho.Quản lý sản xuất cung cấp những công cụ cần thiết giúp bạn dự báo và lập kế hoạch sản xuất, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu theo từng thời điểm, quản lý quá trình sản xuất và tính toán phân bổ giá thành,tạo ra một công cụ hiệu quả giúp hợp lý hóa toàn bộ quy trình quản lý sản xuất của doanh nghiệp.

mo hinh he thong quan ly san xuat trong erp

follow url 10th grade research paper malaria doxycycline https://ramapoforchildren.org/youth/best-reflective-essay-ghostwriters-services/47/ enter site essay on eco friendly ganesha essay on plant trees save life thesis about social media users my camping holiday essay paul's case a study in temperament https://academicminute.org/paraphrasing/dt-coursework-help/3/ essay on security threats in india https://www.cen.edu/notice/an-uncalibrated-view-essay-pipeline/24/ introduction to an essay on macbeth https://preventinjury.pediatrics.iu.edu/highschool/admission-college-cover-letter-sample/14/ sildenafil generic see https://home.freshwater.uwm.edu/termpaper/great-college-application-essay/7/ mallika sherawat cheap essay helper essay topics for hamlet follow link enter viagra alternatives nz what is a covering letter https://earthwiseradio.org/editing/remembrance-day-topics-for-essay/8/ http://www.safeembrace.org/mdrx/viagra-light-switch-snopes/68/ http://hyperbaricnurses.org/12786-viagra-online-france/ speech pathology australia informative essay examples for middle school cialis side effects drinking essay on english 1.DỰ BÁO VÀ LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Phân hệ này cho phép lập kế hoạch sản xuất theo các nguồn dữ liệu đầu vào dựa trên tình hình dự báo của thị trường,  lượng vật tư tồn kho, lượng vật tư đã đặt hàng (Hợp đồng), lượng thành phẩm tồn kho.Hệ thống hỗ trợ kiểm tra nguồn lực sản xuất của doanh nghiệp tại bất kỳ thời điểm nào để đánh giá khả năng đáp ứng sản xuất của doanh nghiệp. Việc dự báo và lập kế hoạch cũng được tính toán dựa trên dự báo đơn đặt hàng bán hàng và kế hoạch sản xuất chung của từng đơn vị.

2.HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU

Hệ thống hỗ trợ chọn các tiêu chí cho việc phân tích, tính toán nhu cầu nguyên vật liệu cũng như nhu cầu về sản xuất. Các tiêu chí đó bao gồm các thông tin dự báo, kế hoạch sản xuất, lệnh sản xuất, đơn đặt hàng và tồn kho tối thiểu. Hệ thống hỗ trợ tính toán thời điểm và tự động hoạch định thời điểm đặt hàng dựa trên thời gian giao hàng (lead time) của nhà cung cấp.

3.QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Phân hệ này cho phép thiết lập các quy trình sản xuất, theo dõi tồn kho, lên lịch sản xuất và lập các lệnh sản xuất tương ứng.

Hệ thống hỗ trợ tự động tính toán số lượng nguyên vật liệu cần chuyển từ kho nguyên vật liệu sang kho sản xuất dựa vào định mức nguyên vật liệu (BOM) của thành phẩm. Sau khi lập báo cáo hoàn thành, hệ thống hỗ trợ tự động nhập kho thành phẩm với số lượng sản phẩm hoàn thành bằng số lượng trên báo cáo. Hệ thống cũng sẽ tự động trừ kho số lượng nguyên vật liệu tương ứng (đối với các nguyên vật liệu được thiết lập xuất kho tự động – backflushed) và tính toán lại giá thành cho thành phẩm.

4.QUẢN LÝ CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH

Phân hệ này hỗ trợ tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất thực tế. Sau mỗi kỳ kế toán, Kế toán thống kê các chi phí chung phát sinh trong sản xuất. Những chi phí này được tập hợp đánh giá vào cuối kỳ sản xuất để phân bổ chi phí cho các thành phẩm nhập trong kỳ

 5. Các chức năng chính

Tính năng Mô tả
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT  Quản lý định mức, Kiểm tra nguồn lực sản xuất Dự báo và lập kế hoạch sản xuất, Báo cáo quản trị
HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU Phân tích và dự báo nhu cầu nguyên vật liệu, Thống kê lượng vật tư sử dụng định kỳ, Kế hoạch thu mua nguyên vật liệu Khuyến nghị và tự động lập đơn mua hàng theo nhu cầu

Thống kê nhu cầu nguyên vật liệu và bán thành phẩm

QUẢN LÝ SẢN XUẤT § Lệnh sản xuất, Lập lịch sản xuất và phiếu giao việc,Xuất vật tư cho sản xuất, Xuất vật tư theo yêu cầu, Xuất vật tư tự độngNhập kho thành phẩm

Tính toán lại giá thành cho thành phẩm

Báo cáo quản trị

QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH  Quản lý xây dựng định mức vật tư, Phân bổ chi phí và tính toán giá thành, Tổng hợp theo dõi sản phẩm dở dang, Cập nhật giá thành cho thành phẩm sau sản xuất

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.