Giải pháp phần mềm erp cho ngành chăn nuôi heo trang trại

I. Quản lý đàn heo nái (heo mẹ) và heo nọc (heo bố)

  1.1. Phân bổ giá trị đàn heo bố mẹ cho heo con sơ sinh

Tuổi đời của heo bố mẹ chỉ kéo dài trong vài năm. Trong quá trình nuôi, heo bố mẹ có thể bị thải loại hoặc loại bỏ do bị ốm chết, hết tuổi sinh, hoặc sinh con không đạt tiêu chuẩn, sức khoẻ yếu. Như vậy yêu cầu của bài toán là phải phân bổ dần giá trị của đàn heo bố mẹ cho heo heo con hoặc xuất giảm khi loại bỏ. Giá trị của đàn heo bố mẹ sẽ được phân bổ dần sau các lần sinh con hoặc theo từng thời kỳ.

giai phap erp nganh chan nuoi heo trang trai

Heo bố mẹ được bổ sung nhiều lần trong quá trình nuôi. Chương trình sẽ quản lý từng đàn theo từng đợt bổ sung (gọi là lô): Quản lý về số lượng, giá trị, giá trị đã phân bổ, giá trị còn lại của từng lô bổ sung.

Nghiệp vụ kế toán:

 • Nhập đàn heo bố mẹ theo lô
 • Xuất đàn heo bố mẹ theo lô ra chi phí trả trước
 • Phân bổ chi phí trả trước theo các lô của đàn heo bố mẹ

  1.2. Quản lý quá trình chu chuyển của heo mẹ

Heo mẹ trong quá trình nuôi có sự luôn chuyển qua lại từ giai đoạn Khô (heo nái vừa nuôi con xong, chưa mang thai) -> Chửa (đang mang thai) -> Đẻ (đang nuôi con sơ sinh) -> Khô (Nuôi con xong thì chuyển về khô) với các đặc thù khác nhau:

      + Về thời gian:

 • Ở giai đoạn Khô và Đẻ -> thời gian nuôi ngắn
 • Ở giai đoạn chửa : Thời gian kéo dài qua nhiều tháng: Yêu cầu đặt ra phải đánh giá giá trị của heo nái chửa qua các thời kỳ khác nhau. Dựa vào báo cáo đánh giá của cán bộ chăn nuôi, kế toán phân loại và tính giá trị theo phần trăm theo mức độ chửa đạt được là: heo chửa 25%, 50%, 75%, 100%

   + Về số lượng: Quá trình nuôi heo mẹ qua các giai đoạn nên thường có sự luôn chuyển đàn vào các trại nuôi khác nhau để có chế độ nuôi cho phù hợp -> Yêu cầu đặt ra phải quản lý số lượng sự luôn chuyển này: Chương trình sẽ quản lý ở từng trại nuôi có bao nhiêu con, và giá trị của nó là bao nhiêu.

II. Tính giá thành của chăn nuôi heo

Sản phẩm của chăn nuôi heo bao gồm các loại sau và có sự luôn chuyền lần lượt có thể xoay vòng qua các giai đoạn:

 • Heo nái chửa
 • Heo sơ sinh
 • Heo giống
 • Heo thịt
 • Heo cơ bản (heo chuẩn bị làm heo bố mẹ)

Giá thành của tất cả các loại heo bao gồm các chi phí về thức ăn, thuốc chữa bệnh, chi phí công nhân, ….

Ngoài ra ở các giai đoạn đã nêu ở trên có đặc thù:

 • Khi heo nái chửa sinh con -> giá trị của heo nái chửa sẽ được chuyển cho heo sơ sinh
 • Heo giống: là heo sơ sinh chuyển sang heo giống -> Giá trị của heo sơ sinh sẽ được chuyển cho heo giống
 • Heo thịt: là heo giống nuôi thành heo thịt -> Giá trị của heo giống sẽ được chuyển cho heo thịt
 • Heo cơ bản: là heo thịt được lựa chọn làm heo cơ bản -> Giá trị của heo thịt sẽ được chuyển cho heo cơ bản. Heo cơ bản sẽ được nuôi để trở thành heo bố mẹ -> sẽ được quản lý như mục I

Quá trình lưu chuyển: Kế toán có các nghiệp vụ luôn chuyển và tính giá thành cho từng giai đoạn

Như vậy tính giá thành chăn nuôi heo sẽ đạt được các kết quả sau:

 • Quản lý đàn heo bố mẹ: về số lượng, giá trị, giá trị phân bổ, giá trị còn lại
 • Quản lý số lượng đàn heo của từng giai đoạn, trại nuôi
 • Tính giá thành của từng loại heo: heo nái chửa (con), heo sơ sinh (con), heo giống (kg), heo thịt (kg), heo cơ bản (con)

Khó khăn khi tính giá thành:

Kế toán phải có số liệu thống kê chính xác về số lượng luôn chuyển đàn heo ở các trại nuôi, số liệu kiểm kê cuối kỳ (thường tính giá thành theo quý) các đàn heo của công nhân nuôi dưỡng

Có số liệu đánh giá về phần trăm đạt được heo nái chửa qua các giai đoạn của cán bộ theo dõi.

III. Các nghiệp vụ kế toán đặc thù bao gồm:

Ngoài các nghiệp vụ nhập xuất vật tư hàng hoá, thu chi, phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí quản lý, chi phí khác, … và phân bổ các chi phí này giống như hệ thống kế toán khác. Kế toán giá thành chăn nuôi heo có các nghiệp vụ đặc thù sau:

 • Nhập heo bố mẹ có thể nhập từ mua ngoài hoặc nhập từ đàn heo thịt
 • Xuất heo bố mẹ vào chi phí trả trước
 • Phân bổ chi phí trả trước của heo bố mẹ cho heo chửa
 • Nhập heo nái chửa
 • Đánh giá phần trăm heo nái chửa đạt được qua các tháng nuôi
 • Xuất heo nái chửa sang sơ sinh (heo đẻ)
 • Nhập heo sơ sinh
 • Xuất heo sơ sinh cho heo giống
 • Nhập heo giống
 • Xuất heo giống cho heo thịt
 • Nhập heo thịt
 • Xuất heo thịt để bán hoặc xuất thành heo cơ bản
 • Nhập heo cơ bản (heo bố mẹ) và xuất vào chi phí trả trước
 • Xuất bán các loại heo ở tất cả các giai đoạn

IV. Các báo cáo đặc thù về giá thành

 • Báo cáo tổng hợp chi phí trả trước cho các đàn heo bố mẹ theo lô: Số lượng, giá trị, giá trị tăng, giá trị phân bổ (thải loại), giá trị còn lại
 • Báo cáo chi tiết chi phí trả trước của từng lô heo bố mẹ
 • Báo cáo nhập xuất tồn các loại heo theo trại nuôi (số lượng, giá trị)
 • Báo cáo chi tiết theo các loại heo của các trại nuôi (số lượng, giá trị)
 • Báo cáo kiểm kê đánh giá % hoàn thành heo nái chửa (số lượng, giá trị)
 • Báo cáo kiểm kê cuối quý heo thịt (số lượng, giá trị)
 • Báo cáo kiểm kê cuối quý heo sơ sinh (nái đẻ) (số lượng, giá trị)
 • Bảng cân đối heo theo đơn 2 vị đo (kg và con) (số lượng, giá trị)
 • Tập hợp chi phí sản xuất theo tài khoản chi phí.

Comments

comments

  • Gởi gì vậy bạn? đây là tài liệu liệt kê chức năng chương trình quản lý trang trại nuôi heo. Không biết bạn cần gì?

  • Công ty CP Nông sản Phú Gia

   Công ty của tôi đang cần phần mềm quản lý nuôi heo hãy liên hệ với tôi:

   • Đoàn Anh Hoàng

    PHẦN MỀM QUẢN LÝ HEO GIỐNG
    Công cụ hỗ trợ chủ trại sản xuất heo giống

    1. Mở đầu
    Trong mấy năm gần đây, ngành chăn nuôi heo của Việt Nam phát triển, số lượng trại nuôi heo giống ngày càng nhiều.
    Tuy nhiên, việc ghi chép, quản lý số liệu sản xuất heo giống chưa được các chủ trại quan tâm, hình thức quản lý số liệu chủ yếu vẫn trên sổ sách (một số trại cập nhật số liệu trên bảng tính excel, phần mềm).
    Chủ trại rất khó khăn trong việc theo dõi tình hình sản xuất của trại.
    Việc quản lý số liệu hiện nay thường giao cho cán bộ kỹ thuật của các công ty cung cấp cám.
    Chủ trại rất thụ động và phụ thuộc vào cán bộ kỹ thuật của công ty cung cấp cám, số liệu của trại có nguy cơ mất.
    Xuất phát từ thực tế trên, Phần mềm quản lý sản xuất heo giống được nghiên cứu và xây dựng để hổ trợ chủ trang trại quản lý tốt và có hiệu suất kinh tế cao hơn về đàn nái của mình. Cụ thể, Phần mềm là công cụ giúp chủ trại quản lý, theo dõi số liệu sản xuất của mình trên máy tính; cung cấp thông tin chính xác, nhanh chóng cho chủ trại các số liệu tình hình sản xuất để từ đó đưa ra các quyết định, chỉ đạo sản xuất kịp thời, hiệu quả là một giải pháp góp phần đạt được mục tiêu của “Chương trình chăn nuôi 25+”.
    2. Chức năng Phần mềm
    Phần mềm được thiết kế bao gồm các chức năng sau:
    1) Cập nhật số liệu sản xuất: Số liệu nhập đàn, phối giống, khám thai, sinh sản, cai sữa, loại thải, sử dụng vacxin, điều trị bệnh, sử dụng thức ăn,…;
    2) Cảnh báo sản xuất: Cảnh báo sử dụng vacxin (theo loại vacxin, theo đối tượng heo), cảnh báo năng suất, cảnh báo tình trạng heo vấn đề (lên giống,…); cảnh báo danh sách heo cần phối giống, sắp đẻ, cần cai sữa,…;
    3) Tổng hợp, thống kê: Lý lịch nái, tổng hợp cơ cấu đàn nái (theo loại heo, theo lứa đẻ), tổng hợp năng suất cá thể, năng suất toàn đàn (cả năm, theo từng tháng,….); theo dõi nái loại thải, thay đàn;
    4) Theo dõi thức ăn, sử dụng thuốc thú y.

 1. Đây là yêu cầu chung của giải pháp erp cho trang trại chăn nuôi heo. Còn để triển khai thì phải khảo sát yêu cầu, phát triển và triển khai nữa bạn. Giải pháp erp chứ đâu phải phần mềm kế toán đâu mà down load về sài liền đươc bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.