TỔNG THỂ QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY MAY

0

I.MÔ TẢ QUY TRÌNH

Quy trình quản lý tài sản mô tả quản lý nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghĩ việc, quy trình gồm các quy trình chi tiết:

 1. Quản lý thông tin nhân viên
 2. Quy trình Chấm Công
 3. Quy trình Bảo Hiểm
 4. Quy trình Tính Lương
 5. Quy trình Tuyển dụng
 6. Quy trình Đào Tạo
 7. Quy trình Đánh Giá nhân viên

Tong the quy trinh quan ly nhan su tien luong cong ty may

II.ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Các thành phần tham gia vào quy trình:

 • Trưởng các phòng ban/ trưởng xưởng sản xuất
 • Giám đốc nhà máy
 • Bộ phận tuyển dụng
 • Bộ phận tính lương
 • Kế toán lương
 • Ban Giám đốc

Quan ly thong tin nhan vien nganh may fob

1.Lý lịch cá nhân:

 • Mã Nhân Viên
 • Tên Nhân Viên
 • Ngày sinh
 • Giới tính
 • Ngày sinh
 • Nơi sinh
 • Số CMND (trường tối thiểu bắt buộc nhập khi thêm mới – cảnh báo trùng mã để người dùng tham chiếu hồ sơ cũ)
 • Ngày cấp CMND
 • Nơi cấp CMND
 • Dân tộc
 • Tôn giáo
 • Quốc tịch
 • Tình trạng hôn nhân
 • Hình thức học
 • Trình độ học vấn

2.Thông tin liên hệ

 • Hộ khẩu thường trú: Địa chỉ, tỉnh thành, quận huyện, điện thoại
 • Nơi đăng ký tạm trú: Địa chỉ, tỉnh thành, quận huyện, điện thoại, email
 • Thông tin nguyên quán: Địa chỉ, tỉnh thành, quận huyện

3.Thông tin công việc

 • Số mã vạch: ID Card
 • Ngày vào làm
 • Theo bộ phận của sơ đồ tổ chức phòng ban.

4.Bộ phận làm việc

 • Bộ phận làm việc (theo cây cấu trúc phòng ban)
 • Nghề nghiệp chuyên môn
 • Chức vụ
 • Chức danh
 • Ngày bổ nhiệm chức danh
 • Chức vụ khiêm nhiệm

5.Thông tin lao động nước ngoài

 • Là người nước ngoài
 • Là người Việt Nam có quốc tịch nước ngoài
 • Hình thức làm việc: Theo hợp đồng, theo tổ chức phi chính phủ
 • Thông tin giấy phép lao động: Số GPLD, ngày cấp, ngày hết hạn, thời hạn.

6.Đảng đoàn

 • Ghi nhận các thông tin cuả nhân viên về quá trình tham gia Đảng, Công đoàn như: Ngày vào Đảng, Đoàn:
 • Ngày vào
 • Số thẻ
 • Chức vụ
 • Mức đóng một số tiền cố định /người áp dụng NV có ký hợp đồng

7.Hợp đồng lao động

 • Thường công ty có 3 loại hợp đồng:
 • HĐ ngắn hạn /HĐ thử việc.
 • HĐLĐ có xác định thời hạn
 • HĐLĐ không xác định thời hạn

8.Thông tin thân nhân

 • Danh sách thông tin thân nhân của nhân viên
 • Hình thức mối quan hệ: Cha mẹ, người nuôi dưỡng, anh chị em (ruột), vợ chồng, con cái, bạn bè thân thiết
 • Họ tên người quan hệ
 • Năm sinh
 • Giới tính
 • Hộ khẩu thường trú
 • Ghi chú
 • Giảm trừ gia cảnh: Nếu người thân có tính phụ thuộc gia cảnh để tính khấu trừ thuế PIT
 • Từ tháng PIT –đến tháng PIT: Thời gian tham gia khấu trừ thuế PIT
 • …..

Mua Tài liệu chi tiết:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.