Latest Posts

Hiệu quả Microsoft CRM (CRM ROI) đem lại cho doanh nghiệp bất động sản

Với Microsoft Dynamics CRM, nhà quản trị luôn có:    Tình hình kinh doanh của từng dự án đầu tư của mình, số lượng bất động sản đã được tung ra, số lượng bất động sản đã đến giai đoạn đặt cọc, số lượng bất...