Homepage » Tag Archives: Chọn HRM

Posts Tagged: "Chọn HRM"

Giải Pháp DASS (Data Auto Synchronization Service) từ Tinh Hoa

1. Đối tượng & nỗi đau Đối tượng sử dụng:các công ty sản xuất sử dụng nhiều máy chấm công phân chia theo khu vực, có qui định mỗi nhân viên chỉ được chấm công ở một khu vực nhất định, các hệ thống nhiều...