Homepage » Tag Archives: erp SAP

Posts Tagged: "erp SAP"

KHÓA HỌC về Phần mềm ERP Sap Business One

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ERP VÀ SAP BUSINESS ONE MỤC ĐÍCH KHOÁ HỌC -          Nhiều doanh nghiệp mong muốn đầu tư ERP để cải thiện quản lý tại doanh nghiệp, nhưng trở ngại lớn nhất là doanh nghiệp không biết lựa chọn giải pháp nào...