Nhà lãnh đạo nắm bắt lợi thế thế nào trong thời kỳ suy thoái?

0
Thời kỳ suy thoái mở ra cơ hội hiếm có cho các  đối thủ vượt  trội.  Nhưng  đầu   tiên  bạn   cần   phải giữ vững doanh  nghiệp của  bạn. Những giải pháp để đối phó với những  thách thức trong thời khủng hoảng sẽ được tính tới  và chắc chắn mọi công ty đều có những cuộc thảo luận để tìm ra giải pháp vượt qua suy thoái.
nha lanh dao lam gi trong thoi diem kho khan
Những giải pháp nhà lãnh đạo có thể áp dụng để đối phó với những thách thức trong thời kỳ khủng hoảng:
  • Ổn định hoạt động kinh doanh, giảm thiểu rủi ro và tăng tính thanh khoản.
  • Tận dụng và khai thác sai lầm của những đối thủ thiếu hiểu biết

Xem chi tiết:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.